Hopp til innhold
Seminar

Synliggjøring og markedsføring visuell kunst

Hvordan kan det visuelle kunstfeltet bli mer synlig og mer åpent for publikum? Kulturrådet har denne våren gjennomført et forsøksprosjekt der fem aktører har fått prøve ulike metoder for å nå ut til et større publikum og på sikt øke salget av kunst. Bli med på seminar når de skal dele sine erfaringer.

I denne filmen får du vite mer om prosjektet og bli bedre kjent med to av prosjektene i piloten; Landsforeningen for Norske Maleres kampanje "Tjuvlånt" og kunstnergruppen Alt Går Bra sitt arbeid med å treffe nye publikumsgrupper.

3. september 2021

Legg arrangementet i min kalender

Vega scene, Oslo

Kulturrådet

Strømmes

Kulturrådet har det siste halvannet år jobbet med en ekstraordinær satsing innenfor synliggjøring og markedsføring på det visuelle kunstfeltet, med mål om å styrke oppslutningen om visuell kunst i samfunnet. Sentrale problemstillinger har vært hvordan feltet kan nå ut til et større og bredere publikum, og hvordan dette kan bidra til å styrke verdikjedene og stimulere til økt inntjening.

I første halvår av 2021 har fem aktører fra det visuelle kunstfeltet gjennomført ulike pilotprosjekter, som har testet ut metoder og modeller for å løfte feltets synlighet, og markedsføre den visuelle kunsten bedre. Underveis har aktørene jobbet i et nettverk, hvor de har delt og diskutert sine erfaringer og lærdommer.

Kulturrådet inviterer til et åpent seminar på Vega Scene, hvor erfaringer og læringspunkter fra de fem pilotprosjektene vil deles og diskuteres. Flere bidragsytere og stemmer fra feltet vil supplere og kontekstualisere funnene fra pilotprosjektene.

Program og nærmere tidspunkt for seminaret vil komme i august.