Hopp til innhold
Søknadsfrist

Søknadsfrist for midler til EØS-prosjekter i Portugal

Fristen for å søke EØS-midler til kunst- og kultursamarbeid i Portugal er 28. oktober 2020.

28. oktober 2020

Legg arrangementet i min kalender

Les mer om kulturprogrammet i Portugal og søk midler her

I Portugal er det satt av 10,5 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Kulturrådet bidrar til utformingen av kulturprogrammet.

Det er kun én utlysning av midler til samarbeidsprosjekter innen kunst/kultur. Det kreves det at minst én partner fra enten Norge, Island eller Liechtenstein deltar. Denne delen av programmet forvaltes av det portugisiske direktoratet for kunst DG Artes.

Søknadsfristen er 28. oktober. 

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt for kulturprogrammene i EØS-midlene, og veileder norske søkere.