Hopp til innhold

Søknadsfrist for EØS-midler i Litauen

Fristen for å søke EØS-midler til kunst- og kultursamarbeid i Litauen er 26. mai 2020.

27. juli 2020

Legg arrangementet i min kalender

Utlysningen gjør tilgjengelig 1,5 millioner euro til samarbeidsprosjekter innen det brede kunst- og kulturfeltet.

Målet for kultursamarbeidsprosjektene er å øke tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter utenfor de store byene i Litauen, samt å øke samarbeid mellom Litauen og Norge. Alle prosjekter skal gjennomføres i partnerskap med norske kulturaktører. 

Søknadsfristen er 27. juli 2020.

Dette er den første av to utlysninger i Litauen. Den andre utlysningen kommer i løpet av våren/sommeren 2020 med 4,3 millioner euro til større prosjekter som fokuserer på kulturelt entreprenørskap og kreativ stedsutvikling.

Kulturrådet er nasjonal kontakt for kulturprogrammene i EØS-midlene og veileder norske søkere.

Klikk her for å lese mer om kulturprogrammet i Litauen og søk midler her