Hopp til innhold

Søknadsfrist for nasjonale minoriteter

Søknadsfrist for prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter er 3. juni 2020 kl. 13:00.

3. juni 2020 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Gå til tilskuddsordning

Kontaktpersoner og support

Ta kontakt med saksbehandler for støtteordningen du skal søke dersom du har faglige spørsmål om søknaden. Dersom du har spørsmål vedrørende det elektroniske søknadssystemet og innsending av søknaden din, kan du sende en e-post til support@kulturradet.no eller kontakte oss på telefon. Se brukerstøtte for mer kontaktinformasjon.  

Søknadssjema i Altinn

Kulturrådet har gått over til søknadsskjemaer i Altinn. Det betyr at du må ha elektronisk ID. Vi oppfordrer deg til å beregne god tid.

Her kan du lese mer om pålogging og tilganger i Altinn

Om nasjonale minoriteter

Nasjonale minoriteter er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner. Denne ordningen skal bidra til å styrke disse gruppenes språk, kultur og identitet. 

Les mer om Kulturrådets arbeid med nasjonale minoriteter