Hopp til innhold

Søknadsfrist for Kulturdepartementets kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Søknadsfristen for denne ordningen er 15. september 2020 kl. 23:59.

15. september 2020

Legg arrangementet i min kalender

Kompensasjonsordningen gjelder i denne andre søknadsrunden både for arrangører og underleverandører av kulturarrangementer. Med underleverandører menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement.

Ordningen utgjør totalt 300 millioner kroner, og dekker tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse eller hel eller delvis avlysning eller stenging av offentlige kulturarrangementer i Norge som følge av koronakrisen. Ordningen gjelder for arrangementer i perioden 1. mai til 31. august 2020. 

Les Kulturdepartementets pressemelding om ordningen her

Gå til kompensasjonsordningen og søknadsskjema

 

Få hjelp med søknaden din

Har du spørsmål om ordningen, eller trenger du hjelp med søknadsskjemaet, kan du kontakte vår brukerstøtte.   

Søknadsskjema i Altinn

Kulturrådet bruker søknadsskjemaer i Altinn. Ha elektronisk ID klar og beregn god tid til å fylle ut skjemaet.

Her kan du lese mer om pålogging og tilganger i Altinn