Hopp til innhold

Søknadsfrist for Kulturdepartementets kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Søknadsfristen for denne ordningen er 31. august 2021 kl. 13:00.

31. august 2021 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Formålet med kompensasjonsordningen er å kompensere arrangører og underleverandører i kultursektoren for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Det er ulike retningslinjer for arrangører og underleverandører.

Se retningslinjer og søk kompensasjon - arrangører

Se retningslinjer og søk kompensasjon - underleverandører

Få hjelp med søknaden din

Har du spørsmål om ordningen, eller trenger du hjelp med søknadsskjemaet, kan du kontakte vår brukerstøtte.   

Søknadsskjema i Altinn

Kulturrådet bruker søknadsskjemaer i Altinn. Ha elektronisk ID klar og beregn god tid til å fylle ut skjemaet.

Her kan du lese mer om pålogging og tilganger i Altinn