Hopp til innhold

Søknadsfrist for Museumsprogrammene

Søknadsfrist for Kulturrådets utviklingsprogram for museum 2018-2020 er 5. juni kl 13.

Nasjonalmuseets prosjekt

Nasjonalmuseets prosjekt "Prinsipalkomponenter" var en del av museumsprogrammene 2015-2017 . Ill: Forsøk på å identifisere prinsipalkomponentene i Tidemand og Gudes "Brudeferden i Hardanger"

5. juni 2018 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Programmene skal stimulere til museenes utvikling gjennom prioritering, åpenhet, dialog og refleksjon. De skal videre bidra til kompetanseheving, samordning og samarbeid, og utvikling av verktøy og metodikk.

Utviklingsprogrammer for perioden 2018-2020 er:

Digitalisering og digital samlingsforvaltning

Samfunnsrolle, makt og ansvar

Forskning i museer

Brukerstøtte

Har du spørsmål du ikke finner svar på eller et prosjekt du synes det er vanskelig å plassere innenfor våre støtteordninger – ta kontakt med en av Kulturrådets saksbehandlere. Velg den som jobber med det fagområdet eller den støtteordningen du tror ligger nærmest prosjektet ditt. Vedkommende saksbehandler vil eventuelt hjelpe deg videre til rett person.

Dersom du har spørsmål vedrørende det elektroniske søknadssystemet og innsending av søknaden din, kan du sende en e-post til support@kulturradet.no eller kontakte oss på telefon.

Slik behandles søknaden til utviklingsprogram for museum

Utvidet åpningstid

Vi har utvidet åpningstid til kl. 20.00 dagen før søknadsfristen.