Hopp til innhold
Søknadsfrist

Utviklingsprogram for kulturinstitusjoner - frist 2. juni kl 13

Kreativ Næring: Søknadsfrist for støtteordningen Utviklingsprogram for kulturinstitusjoner er 02. juni kl 13:00.

2. juni 2022 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utviklingsprogrammet retter seg mot etablerte kulturinstitusjoner som ønsker å utvikle og teste digitale verktøy, metoder og modeller, for markedsføring, effektivisering av inntektsmodeller og bedre tilrettelegging av informasjon til publikum. 

Programmet skal bidra til å styrke verdikjedene i kulturøkonomien for å nå et større marked og et bredere publikum, og stimulere til økt egeninntjening. 

Utviklingsprogrammet har erfaringsutveksling mellom institusjonene som et definert mål. Institusjoner som mottar tilskudd blir en del av et nettverk hvor erfaringer skal deles underveis og etter endt prosjektperiode. 

Ordningen forvaltes administrativt av Kulturrådets fagadministrasjon.

Les mer om ordningen og søknadsprosess

Kontaktpersoner og support 

Ta kontakt med saksbehandler for støtteordningen du skal søke dersom du har faglige spørsmål om søknaden. Dersom du har spørsmål vedrørende det elektroniske søknadssystemet og innsending av søknaden din, kan du sende en e-post til support@kulturradet.no eller kontakte oss på telefon. Se brukerstøtte for mer kontaktinformasjon.