Hopp til innhold

Visuell kunst i Norge: hva sier forskningen?

Torsdag 14. februar 2019 kl 10–16 inviterer Kulturrådet og Kulturdepartementet til seminar i Bærum kulturhus.

Seminaret strømmes fra kl 10 torsdag 14. februar.

14. februar 2019

Legg arrangementet i min kalender

Bærum kulturhus

Kulturrådet og Kulturdepartementet

Strømmes

Seminaret er fulltegnet. Send en epost til Anita.Eik@kulturradet.no hvis du vil stå på venteliste.

Samtidskunsten har gjennomgått store endringer de siste 20 årene. Den visuelle kunstscenen består i dag av et stort mangfold av kunstuttrykk, institusjoner og formidlingsarenaer spredt over hele landet, og norske kunstnere får stor oppmerksomhet i utlandet. Hva ligger bak utviklingen? Hvilke kunstpolitiske virkemidler fungerer? På dette seminaret legger vi frem den ferskeste forskningen på området, og diskuterer funnene.

Forskningsrapportene beskriver og analyserer både kunstfaglige og kunstpolitiske tendenser og problemstillinger, fra perioden etter at stortingsmeldingen Visuell kunst kom ut i 2012 og frem til i dag. Målet er å løfte frem nyere forskningsresultater som et kunnskapsgrunnlag for politikkutviklingen på det visuelle kunstområdet.

Program

Moderatorene er Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, og Olav Hamran, forskningsleder i Kulturrådet.

09.30 Registrering, kaffe

10.00 Velkommen ved Kristin Danielsen

10.05 Innledning ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

10.15 Perspektiver på kunnskapsutvikling om visuell kunst ved Marianne Berger Marjanovic, Kulturrådet

10.25 Resultater fra prosjektet Kunst som deling ved Merete Jonvik, NORCE, Eivind Røssaak, Nasjonalbiblioteket og Hanne Hammer Stien, UiT Norges Arktiske Universitet

11.10 Kommentarer ved Anne Szefer Karlsen, UiB og Bergen Assembly, og Sverre Gullesen, utvalgsleder Kulturrådet

11.45 Lunsj

12.40 Å samla kunst. Samlingsutvikling ved norske kunstmuseum på 2000-talet ved Jorunn Veiteberg, kunsthistoriker og forfatter

13.10 Kommentar ved Svein Bjørkås, direktør KORO

13.30 Statistikk om visuell kunst og Visuell kunst i norsk forvaltning ved Lars Christian Monkerud og Arne Holm, Norsk institutt for by- og regionsforskning, OsloMet - Storbyuniversitetet

14.00 Kommentarer ved Mayra Elena Henríquez, rådgiver i Fagavdeling for kunst og kulturutvikling Bergen kommune

14.15 Pause

14.30 Panelsamtale: Kunnskapsgrunnlaget for kunstpolitikken og organisasjonenes fagpolitikk og kunstnerpolitikk.
Ordstyrer Jonas Ekeberg, redaktør i Kunstkritikk

Thale Fastvold, FFF Forbundet Frie Fotografer

Andor Roksvåg, KIN Kunstsentrene i Norge

Ruben Steinum, UKS Unge Kunstneres Samfund

Hilde Tørdal, NBK Norske Billedkunstnere

Hanne Øverland, NK Norske Kunsthåndverkere

15.50 Program slutt

Vi legger opp til spørsmål underveis i programmet.