Hopp til innhold

Webinar: Kulturell og kreativ næring

Innovasjon Norge og Norsk kulturråd har flere virkemidler som kan være aktuelle for aktører innen kulturell og kreativ næring. I dette webinaret presenterer vi de mest relevante ordningene våre.

I prosjektet JF Curated fikk flere motedesignere vise seg frem i Just Fashion sitt butikklokale i Oslo.  Foto: Marta Anna Løvberg

I prosjektet JF Curated fikk flere motedesignere vise seg frem i Just Fashion sitt butikklokale i Oslo. Foto: Marta Anna Løvberg

22. september 2020 kl. 10:00 - 11:30

Legg arrangementet i min kalender

Teams

Innovasjon Norge og Kulturrådet

Strømmes

Vi setter fokus på Innovasjon Norges ordinære næringsrettede virkemidler, samt Norsk kulturråds egne ordninger for kreativ næring. Vi kommer ikke til å gå inn på de spesifikke ordningene knyttet til koronasituasjonen.

I tillegg til presentasjoner fra både Norsk kulturråd og Innovasjon Norge, vil det åpnes opp for spørsmål underveis. 

Målgruppe

Målgruppen for webinaret er bedrifter innen kulturell og kreativ næring, som omfatter følgende bransjer/felt: visuell kunst, utøvende kunst, musikk, litteratur, film, dataspill, TV og radio, trykte og digitale medier, arkitektur, design, mote og reklame.

Bakgrunn

I 2017 iverksatte regjeringen en satsing på kulturell og kreativ næring for å skape vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i næringen. Satsingen på kulturell og kreativ næring skal blant annet bidra til økte inntekter i de enkelte bransjene, gjennom tilskuddsordninger og kompetanseoppbygging. 

Satsingen er et samarbeid mellom flere aktører; Innovasjon Norge, Norsk kulturråd og organisasjonene i Norwegian Arts Abroad.  

Kulturrådet skal legge til rette for at mindre virksomheter, som utgjør strukturene rundt skapende og utøvende kunstnere, oppnår bærekraft og på sikt styrker kunstnernes inntekter. Innovasjon Norges innsats er rettet mot bedrifter med vekstambisjoner, og skal gi slike virksomheter enklere tilgang til finansielle strukturer og kompetanse som muliggjør entreprenørskap, verdiskaping og vekst.

Praktisk informasjon

Webinaret vil foregå på Teams Live. Lenke til pålogging sendes ved påmelding til Innovasjon Norge.

Meld deg på her. 

Opptak fra webinaret vil legges ut på nettsidene til Innovasjon Norge i etterkant, sammen med spørsmål og svar.