Hopp til innhold

Kulturrådets kalkulatorer - erfaringsdeling

Kulturrådet inviterer til webinar om erfaringsdeling i museumssektoren ved bruk av erfaringstall og kalkulatorer 1. desember kl 12-13.30.

1. desember 2021 kl. 12:00 - 13:30

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt møte

Kulturrådet

Kulturrådet henter inn, sammenstiller og analyserer data fra museene gjennom årlig rapportering og statistikk, ulike undersøkelser, ved behandling av søknader til utviklingsprogrammene våre og søknader om tilskudd til nasjonale kulturbygg.

Vi ser at tallmaterialet kan utnyttes i større grad. Kulturrådets museumskalkulatorer er et forsøk på å bygge inn erfaringstall i enkle, nettbaserte grensesnitt der en bruker kan finne ut hvor mange årsverk som kreves for å forvalte en samling, hvor mange årsverk som kreves for å holde en bygningssamling på et jevnt vedlikeholdsnivå, eller hvilke ressurser som kreves for å gjennomføre digitalisering, registrering og revisjon av en samling. Slike kalkulatorer vil aldri gi nøyaktige svar, men med et så fyldig datagrunnlag som mulig, ser vi for oss at de kan gi gode anslag og være nyttige for alle som planlegger en byggesøknad, en revisjon eller et større digitaliseringsprosjekt.

I dette webinaret presenterer vi noe utkast til kalkulatorer og ikke minst, vi inviterer til deling av data fra dere. Jo mer vi kan fores inn i kalkulatorene, jo bedre beregninger kan vi gjøre. Og så hører vi gjerne forslag til flere kalkulatorer. For å få til dette er vi avhengige av dialog med museene. Både grunnlagsdata, beregninger og bruksområder må utvikles og utforskes i fellesskap med museene.