Hopp til innhold

Nye nasjonale publikumsundersøkelser i museene

Kulturrådet inviterer til webinar om publikumsundersøkelser i museene 2. desember kl 12-13.

Se opptak fra webinaret her.

2. desember 2021 kl. 12:00 - 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt møte

Kulturrådet

I 2019 og 2020 ble det gjennomført en nasjonal bruker- og bruksundersøkelse i museene. Undersøkelsen ga verdifull informasjon om hvem brukerne er, hva som motiverer dem til å benytte seg av museene, hvordan de benytter museene og deres vurdering av kvaliteten på museumstilbudet. Melding til Stortinget nr. 23 (2020-2021) Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid (museumsmeldingen) legger opp til en videreføring av bruker- og bruksundersøkelser for museene i det nasjonale museumsnettverket fremover. Samtidig nevner museumsmeldingen også ikke-brukerundersøkelser for å få informasjon om hva som gjør at enkelte ikke benytter seg av museene.

Kulturrådet har registrert at en del museer ikke deltok i bruker- og bruksundersøkelsen i 2019 og 2020. En evaluering i etterkant viste at undersøkelsene var ganske ressurskrevende for mange museer. I tillegg kom den nok brått på, og undersøkelsen i 2020 kom i tillegg under pandemien. Kulturrådet ser derfor sammen med en mindre gruppe museer nærmere i høst på hvordan en bruker- og bruksundersøkelse kan gjennomføres slik at vi får med flere museer/museumsavdelinger, og hvordan den kan utformes slik at museene i etterkant sitter igjen med et materiale man har nytte av. Resultatet av dette arbeidet presenteres i dette webinaret for museene og andre relevante organisasjoner. Kulturrådet ønsker videre i forlengelsen av webinaret tilbakemeldinger fra museene på konsept for nye publikumsundersøkelser, med målsetning om å komme frem til et endelig konsept for en ny undersøkelse i 2022.