Hopp til innhold

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset.

Ny stimuleringsordning for kultursektoren

Regjeringen har innført en ny stimuleringsordning for kultursektoren for høsten 2020, med en ramme på 500 millioner kroner. I tillegg videreføres kompensasjonsordningen med en ramme på 200 millioner kroner og 50 millioner kroner til å styrke eksisterende ordninger under Norsk kulturfond. Søknadsskjema for stimuleringsordningen er åpent og saksbehandling og utbetaling vil foregå fortløpende.

Les mer om stimuleringsordningen og søk her.

Les våre svar på ofte stilte spørsmål om stimuleringsordningen her.

Se Kulturrådets nettsak her.

Se Kulturdepartementets pressemelding her.

Kompensasjonsordning for perioden 1. mai til 31. august

Søknadsfristen for denne perioden var 15. september og midlene vil utbetales tidligst i uke 43.

Midlertidig kunstnerstipend-ordning

Som følge av koronasituasjonen lyste Kulturrådet i sommer ut nesten 70 millioner kroner i stipender til kunstnere. Det kom inn nesten 3700 søknader til søknadsfristen 5. august. Nå er stipendene delt ut til 679 kunstnere over hele landet.

Ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronakrisen

Før påske etablerte Kulturrådet en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter under korona-pandemien, med søknadsfrist 5. mai.

Her kan du se hvem som fikk støtte fra den ekstraordinære tilskuddsordningen.

Avlyste, utsatte eller endrede prosjekter som følge av koronakrisen

Tilskuddsmottakere som må avlyse, utsette eller endre tiltak grunnet koronasituasjonen vil ikke miste tilskuddet.

Kulturrådet oppfordrer tilskuddsmottakerne til å vurdere alternative måter å gjennomføre arrangementene på dersom det er mulig.

Våre øvrige tilskuddsordninger

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd går som normalt i Kulturrådet.

Har du spørsmål om søknaden din, kontakt saksbehandler på ordningen du søkte.

Har du behov for teknisk hjelp, kontakt brukerstøtte. ​

De internasjonale programmene

De internasjonale programmene hvor Kulturrådet er norsk kontaktpunkt påvirkes av korona-situasjonen og enkelte frister er blitt utsatt.

Se oppdatert informasjon om EØS-midlene.

Se oppdatert informasjon om Kreativt Europa.

Annen informasjon

Her finner du samlet og oppdatert informasjon om myndighetenes og andre aktørers tiltak som påvirker sektoren.​

Information in English