Hopp til innhold

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Stimuleringsordning for kultursektoren

Arrangementer som skal gjennomføres fra oktober til desember kan søke om tilskudd fra stimuleringsordningen. Søknadsfrist er 1. desember.  Kulturdepartementet har foreslått at stimuleringsordningen videreføres til sommeren 2021, men dette må først vedtas i Stortinget.

 Søk på stimuleringsordningen her.

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om stimuleringsordningen.

 

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Arrangementer for september

Per i dag kan du bare søke kompensasjon for arrangementer som skulle vært avholdt i september.

Søk kompensasjon for arrangementer i september her.

 

Arrangementer for oktober-desember

Utlysning og søknadsskjema for avlyste arrangementer som skulle vært holdt i oktober til desember vil være klart så snart forskriften er på plass. Den er per i dag til godkjenning hos ESA. Ordningen vil gjelde alle arrangementer som er avlyst som følge av offentlige pålegg, ikke bare statlige. Kompensasjonsordningen trappes ned til 70 % kompensasjon fra oktober og 50 % fra november. Det vil være et tak på en kompensasjon på 3.5 millioner kroner per søker.

 

Kompensasjonsordning for perioden 1. mai til 31. august

1100 søknader til kompensasjonsordninga er nå ferdigbehandla.

For en del søknader på over en million, gjenstår det fortsatt revisjon før de kan utbetales.

 

Avlyste, utsatte eller endrede prosjekter som følge av koronakrisen

Fra og med søknadsfristen 2. desember kan ikke prosjekter som har fått tilskudd avlyses og tilskuddsmidlene beholdes.

Kulturrådet vil fortsatt utvise romslighet i vurderingen av omdisponeringer, endringer og utsettelser. Dette må søkes om som normalt.

Har du mottatt tilskudd fra Kulturrådets tilskuddsordninger før 2. desember? Les mer om hva du må gjøre her.

 

Våre øvrige tilskuddsordninger

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd går som normalt i Kulturrådet.

Har du spørsmål om søknaden din, kontakt saksbehandler på ordningen du søkte.

Har du behov for teknisk hjelp, kontakt brukerstøtte. ​

De internasjonale programmene

De internasjonale programmene hvor Kulturrådet er norsk kontaktpunkt påvirkes av korona-situasjonen og enkelte frister er blitt utsatt.

Se oppdatert informasjon om EØS-midlene.

Se oppdatert informasjon om Kreativt Europa.

 

Information in English