Hopp til innhold

Kulturell og kreativ næring

Kulturrådet skal bidra til at norske kunstnere og kulturaktører oppnår økte inntekter gjennom kunstnerisk virksomhet. Dette gjør vi gjennom kompetanseprogram og tilskudd til prosjekter.

Målgruppen for arbeidet med kulturell og kreativ næring er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med distribusjon, formidling, markedsføring eller salg av kunstneriske og kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse. Kulturell og kreativ næring omfatter i Kulturrådets satsing disse bransjene: visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film, arkitektur, design, mote og dataspill.

Arbeidet med kulturell og kreativ næring er en felles nasjonal satsing mellom Innovasjon Norge, Norwegian Arts Abroad og Kulturrådet.

Se ofte stilte spørsmål om kulturell og kreativ næring

Søk tilskudd til prosjekter

Søk kompetanseprogrammet Ovasjon