Hopp til innhold

Kulturbygg- og arenaer

Kulturrådet ønsker å bidra til gode arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunst. Gjennom Arena-programmet vil Kulturrådet styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet, innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk.

Arena skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet kan utvikle hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling. Særlig vil Arena bidra til arenaer for nye uttrykksformer, tverrkunstnerisk praksis og tverrfaglig samarbeid, samt til spesielle arenabehov for de enkelte kunstområdene. Programmet omfatter ordningene Arena og Gjesteoppholdsstøtte. Kulturrådet har i tillegg flere andre ordninger som er rettet mot materielle behov i kulturarenaer. 

Søk støtte til kulturbygg og -arenaer

Faglig utvalg for tverrgående ordninger