Hopp til innhold

Kulturøkonomi

Hvordan styrke verdikjedene i kulturøkonomien? Hvordan når kunst- og kulturutrykkene et større marked? Hvordan styrke inntektsgrunnlaget i kultursektoren?

Gjennom blant annet analyser, utviklingsprogram og forskning skal kulturøkonomiprosjektet forsøke å komme fram til hvordan kunstnere og institusjoner kan øke sine inntekter og nå ut til et større og bredere publikum. Prosjektet ble startet opp i 2019 og skal munne ut i en nasjonal plan for kulturøkonomifeltet som skal være klar i 2022.

Kalender