Hopp til innhold

Kulturvern

Kulturvernet skal dokumentere og formidle endringsprosesser og ivareta den historiske dimensjon i samfunnsutviklingen helt fram til i dag.

Kulturrådet arbeider for å stimulere prosjektbasert arbeid med bevaring, dokumentasjon og formidling av kulturer og levesett i Norge. Museene og arkivene er viktige aktører i kulturvernet. Det foregår også en omfattende aktivitet utenfor de etablerte institusjonene, der både profesjonelle og frivillige aktører utfører viktig prosjektbasert arbeid for økt kunnskap om historie, kunst og samfunnsliv i Norge.

En betydelig del av støtten går til dokumentasjon og formidling i form av utstillinger, dokumentarfilmer og faglitteratur. Det blir også gitt støtte til bevaring og fysisk sikring av spesielt utsatt materiale, slik som fotografi og lydopptak. Kulturfondets prosjektmidler til kulturvern retter seg i hovedsak mot det det frivillige kulturvernet. En viktig oppgave for å styrke kulturvernet i sin helhet, er også å stimulere til samhandling mellom etablerte institusjoner og et sammensatt landskap av andre aktører.

Søk støtte

Se hva som har fått støtte

Se medlemmer i faglig utvalg for kulturvern