Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Arrangørutvalget for visuell kunst

Behandler søknadene fra arrangører og arenaer: Arrangørstøtte for kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler, driftsstøtte, utstyrsstøtte til fellesverksteder og prosjektstøttesøknader fra institusjoner.

Publisert 08.02.2017
Sist endret 19.11.2018

Utvalgets sammensetning skal sikre bredde og spisskompetanse når det gjelder dynamikken i det visuelle feltet og innen ulike kunstuttrykk. Det blir lagt vekt på at utvalget skal ha en helhetlig oversikt over feltet. Sammensetningen skal ivareta erfaring fra institusjonsvirksomhet, selvorganisering og kuratering.

Leder

Sverre Gullesen (leder), (f. 1980), Oslo. Kunstner, kurator og gallerist. Utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og Ecole Nationale Superieure des Arts Visuels de la Cambre, Brüssel. Er styremedlem i Office for Contemporary Art Norway (OCA) og har tidligere vært styreleder for Unge Kunstneres Samfund og Kunstnernes Hus.

Utvalgsmedlemmer

Luba Kuzovnikova, rådsmedlem, (f. 1976), Kirkenes. Er kunstnerisk leder i kurator- og produsentkollektivet Pikene på Broen og leder av festivalen Barents Spektakel. Kuzovnikova er utdannet lingvist og kunsthistoriker, og har en MA i Cultural Management og en MA i Global Public Policy. Kuzovnikova har tidligere vært varamedlem i rådet.

Jasmina Bosnjak (f. 1976), Tromsø. Kunstner, rådgiver og prosjektleder i Troms fylkeskommune. Utdannet fra Kunstakademiet i Novi Sad, Serbia og Kunstakademiet i Trondheim. Ansvarlig for visuell kunst, internasjonale samarbeidsprosjekter og Troms fylkeskultursenter.

Mathias Danbolt (f. 1983), København/Bergen. Kunstteoretiker, kritiker og redaktør. Assisterende professor i kunsthistorie ved Københavns Universitet med et forskningsprosjekt omkring kunst og kolonialisme. Ph.d. fra Universitetet i Bergen: Touching History: Art, Performance and Politics in Queer Times (2013).

Hilde Hauan Johnsen (f. 1953), Bergen/Tromsø. Kunstner, scenograf og professor II på Samisk høgskole i Kautokeino. Professor i tekstil på Kunsthøgskolen i Bergen 2004-18. Utdannet ved Three Schools of Art i Toronto, Canada og Kolding Kunsthåndverkskole, Danmark. Har vært styremedlem i OCA, NBK, Nordnorsk kunstmuseum m fl.

Mariken Kramer (f. 1972), Oslo. Kunstner. Utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim og Hochschule für bildende Künste, Hamburg. Var med i de kunstnerdrevne visningsstedene Galleri G.U.N. og TWT (The White Tube). Har i flere år jobbet med forskjellige formidlingsprosjekter for for barn og ungdom. Er for tiden ansatt i en 40% stilling ved Nasjonalmuseet som kurator formidling.