Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for scenekunst

Behandler søknader til tilskuddsordningene forprosjekt scenekunst, scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner, formidling/gjestespill, arrangørstøtte scenekunst og driftstilskudd scenekunst.

Publisert 23.10.2012
Sist endret 16.09.2021

I sammensetningen av de tre utvalgene for scenekunst tas det hensyn til ulikheter i faglig orientering og erfaring. Dette for å sikre bredest mulig kompetanse om et scenekunstfelt som er preget av stort mangfold og store variasjoner i kunstneriske uttrykk og praksiser.

Leder

Camara Lundestad Joof (rådsmedlem) (f 1988), Oslo. Scenekunstner og dramatiker. I perioden 2018-2019 var Joof husdramatiker på Dramatikkens Hus. Det kunstneriske arbeidet hennes er i hovedsak dokumentarisk og tar for seg interseksjonalitet, dekolonialisme og normkritikk. I 2019 er Joof med i referansegruppen som skal bistå Kulturdepartementet med råd og innspill i arbeidet med en strategisk gjennomgang av scenekunstfeltet. Joof ble oppnevnt som nytt rådsmedlem i 2019, og samtidig utvalgsmedlem i Faglig utvalg for scenekunst.

Medlemmer

Ibrahim Fazlic (f 1994), Trøndelag. Fazlic er dramatiker, skuespiller, scene- og performancekunstner. Han har sin utdanning fra Nord Universitet og er i perioden 2020 og 2021 husdramatiker ved Dramatikkens Hus. I 2012 ble Fazlic nominert til Æddaprisen i debutantkategorien for dramatikere. 

Siri Broch Johansen (f 1967). Troms og Finnmark. Johansen er tospråklig samisk dramatiker, forfatter, sanger og formidler fra Deatnu – Tana i Finnmark. Hun har master i teater med fordypning i scenetekst fra Kunsthøgskolen i Oslo. 

Therese Markhus (f 1978), Rogaland. Markhus er utdannet danser fra London Contemporary Dance School og koreograf fra School for New Dance Developement i Amsterdam. Hun har jobbet flere år internasjonalt som danser for Impure company, Diego Gil, Pere Faura, Irina Muller og Kristine Slettvold/Nat(t)Prod. Fra 2011 til 2018 var hun leder for Regional Arena for Samtidsdans (RAS). Hun har jobbet som koreograf på Rogaland Teater.

Amund Sjølie Sveen (f 1973), Viken. Sveen er scenekunstner, musiker og skribent oppvokst i Vadsø i Finnmark. Han har instrumentalpedagogutdannelse fra Musikkonservatoriet i Tromsø, og master i slagverk fra Göteborgs universitet. Han har tidligere vært medlem av fagutvalg for barn- og unge i Kulturrådet, og er i perioden 2018-2021 ansatt 40% som forsker ved UiT Norges Arktiske Universitet, som del av det kunstneriske forskningsprosjektet True North.

Varamedlemmer

Belinda Braza (f 1981), Oslo. Koreograf ved Det Norske Teatret. Hun sitter også i den kunstneriske styringsgruppen for Det Norske Teatrets satsing ved Rommen scene. Hun driver også B-Braza productions. Braza sitter i kunstnerisk råd for Scenekunstbruket/Spenn fra 2017.

Håkon Mathias Vassvik (f. 1976), Oslo. Frilans skuespiller og regissør. Han jobber mest innen scenekunst, men også med film. Har sittet i styret og i den kunstneriske ledelsen i Ferske Scener fra 2012-2017 og i styret i Hats (Hålogaland Amatørteaterselskap) 1997- 2001. Han sitter i utvalget for STIKK-midlene i Danse- og Teatersentrum fra 2017.