Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for scenekunst

Behandler søknader til støtteordningene for forprosjekt scenekunst, andre scenekunsttiltak, formidlingsordningen/scenekunst, arrangørstøtteordningen og driftstøtteordningen scenekunst.

Publisert 23.10.2012
Sist endret 11.02.2019

I sammensetningen av de tre utvalgene for scenekunst tas det hensyn til ulikheter i faglig orientering og erfaring. Dette for å sikre bredest mulig kompetanse om et scenekunstfelt som er preget av stort mangfold og store variasjoner i kunstneriske uttrykk og praksiser.

Leder

Jenny Svensson (leder) (f. 1983) Troms. Er født og oppvokst i Stockholm, og er dramatiker, dansekunstner og kritiker. Bachelor i dans fra Laban Centre of Contemporary Dance i London (2008), og Forfatterstudiet på Norges Arktiske Universitet i Tromsø (2016). Styreleder for Forum for nordnorske Dansekunstnere (FnnD) 2010–2014, Styremedlem i RadArt – nettverk for fri scenekunst i perioden 2012-2015. Styremedlem i Ordkalotten Litteraturfestival fra 2017. Erfaring som scenekunstkritiker.

Medlemmer

Camara Lundestad Joof (1988) Oslo. Dokumentarisk scenekunstner, husdramatiker på Dramatikkens Hus og forfatter. 

Fredrik Brattberg (1978) Telemark. Dramatiker og komponist. Hans skuespill er oversatt til mer enn 15 språk og iscenesatt i tilsvarende antall land. Brattberg har fått Ferdinand Vanek Award, Ibsenprisen og Porsgrunn kommunes kulturpris.

Tormod Carlsen (1984) Oslo. Startet sin karriere som sirkusartist og er regissør, scenekunstner og teaterviter. Har MA i regi fra Kunsthøyskolen i Oslo (2015), og MA i moderne estetisk teori, en joint MA fra New York University, University of Tehran og UiO (2013). Praksisen hans representerer en mangefasettert og tverrfaglig tilnærming til scenekunsten. Har tidligere sittet i utvalg for Norsk Dramatikkfestival, DKS Oslo og Oslo kommune. Assosiert kunstner ved Black Box teater i perioden 2017-2018.

Anne Helgesen (1955) Vestfold. Figurteaterkunstner, forsker, forfatter, dramatiker, teaterviter og statsstipendiat. Leder og grunnlegger av Kattas Figurteater Ensemble. Leder av forskningsprosjektet Drama for barn – teatrets sjel. Universitetslektor ved Universitetet i Oslo 2004 – 2008. Programsekretær i NRK, barneradioen fra 1982 – 1972. Styreverv for Nordnorsk Forfatterlag,UNIMA Norge NBU, Dramatikerforbundet, Fond for Lyd og Bilde og Oslo Museum, samt sittet i utvalg og stipendkomiteer i kunstnerforeningene.

Hallgrim Hansegård (1980) Oppland. Koreograf og dansar, men har også vunne prisar som filmskapar. Hansegård har fem års film- og kunstutdanning frå Norge og Italia og er fire gonger norgesmeister i halling. Han er kjent for modige og leikne prosjekt på tvers av fysiske, mentale og kulturelle grenser, og verka hans er spelt i 32 land for meir enn 400.000 publikumarar. I 2017 fekk han Anders Jahres kulturpris og i 2013 Sølvprisen i Prix Italia.

Nina Wester (1974) kommer fra Otterøya i Nord-Trøndelag og er utdannet dramatiker og teaterregissør fra Dramatiska institutet. Hun har regissert og skrevet for blant annet Riksteatern, Stockholm stadsteater, Unga dramaten, Det Norske Teatret, Nationaltheatret, DNS og Rogaland teater. I 2010 vant hun Heddaprisen for årets beste forestilling for "Vi som er hundre". Fra 2013-2016 var hun teatersjef ved Hålogaland teater i Tromsø og hun har de siste to årene vært scenekunst­ansvarlig i DKS Troms.

Varamedlemmer

Sigurd Johan Heide (f. 1979), Troms. Utdannet adjunkt fra Høgskolen i Tromsø (2000-2004), diverse dansefag ved dansevitenskap Trondheim (2004-2007), master i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo (2008-2010). Han er kunstnerisk leder av Kartellet som har tradisjonsdans som basis for arbeidet.