Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for visuell kunst

Behandler søknader om prosjektstøtte, arrangørstøtte, utstillingstøtte til kunstnere i etableringsfasen, utstyrsstøtte til fellesverksteder og manuskriptutvikling for kunstfaglig litteratur.

Publisert 19.10.2012
Sist endret 06.06.2018

Utvalgets sammensetning skal sikre bredde og spisskompetanse innen ulike kunstuttrykk. Det blir lagt vekt på at utvalget skal ha en helhetlig oversikt over feltet. Sammensetningen skal ivareta kunnskap om kunstproduksjon, utstillingsproduksjon, og ha kompetanse innen kuratering, kunsthistorie, tekstproduksjon og kunst og teknologi.

Leder

Linn Pedersen (f. 1982), Lofoten/Kristiansand, er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og Central Saint Martins i London. Hun jobber hovedsakelig med fotografi og skulptur. Utstillinger i utvalg: Plain Air, Entreé, Bergen (2015), Frokost i det grønne, Kristiansand Kunsthall (2015), Beyond G(l)aze på KODE 2, Bergen og Suzhou Jinji Lake Art Museum, Suzhou (2014-2015), Soft Measures, Wiels, Brussel (2014)

Utvalgsmedlemmer

Azar Alsharif (f. 1984), Bergen/Iran. Hun er utdannet fra Kunst- og Designhøyskolen, Bergen (´11), Nordland Kunst- og Filmfagskole (´08). Utstillinger i utvalg: Kunsthall Oslo, Trykkeriet (Bergen), Galerie SPZ (Praha), Entrée (Bergen) og Hovefestivalen, Galleri F15, Fotogalleriet, Galleri Volt, Høstutstillingen og Performa 13 (NY). Utsmykning for Statoils lokaler på Sandsli (Bergen). Prosjekter i 2016: bokutgivelse i regi av Kunsthall Oslo og Torpedo press, samt separatutstilling på Le Salle de Bains i Lyon og deltakelse på Gwjangju-biennalen i Sør-Korea.

Morten Norbye Halvorsen (f. 1980), Stavanger/England, kunstner og komponist utdannet fra Falmouth College of Arts (2002) og Kunsthøgskolen i Trondheim (2006). Hans produksjon omfatter lyd, skulptur, film og performance. Utstillinger i utvalg: Wave Table Concert, Kunsthall Stavanger (2016); Gain Vapor Rise, Gaudel de Stampa, Paris (2016); All the Instruments Agree, Hammer Museum, Los Angeles (2015); The Companion, Liverpool Biennial, (2014); Pan Exciter, NoPlace, Oslo; Alluvium, Objectif Exhibitions, Antwerpen; oO, The Lithuanian/Cyprus Pavilion, 55th Venice Biennale (alle 2013); Mindaugas Triennial, the 11th Baltic Triennial of International Art, Contemporary Art Centre, Vilnius (2012).

Mari Slaattelid (f. 1960), Oslo, kunstner, Statens kunstakademi/Vestlandet kunstakademi (1985-1989). Kunsthistorie grunnfag ved Universitetet i Bergen, (1984/85). Omfattende utstillingsvirksomhet ved gallerier og museer, samt innkjøpt av de viktigste museer og samlinger i Norge/Norden. Styremedlem i Museet for samtidskunst (2002-03) og Ingrid Lindbeck Langaards stiftelse (2011-12). Undervisning og sensorarbeid: SHKS, KHiO, Vestlandets kunstakademi og BKHS

Steinar Sekkingstad (f. 1978), Bergen, er kunsthistoriker og kurator. Han har arbeidet ved Bergen Kunsthall siden 2006, og som kunsthallens kurator siden 2009. Ved Bergen Kunsthall har han kuratert utstillinger med kunstnere som blant andre Haegue Yang (2013), Nick Mauss (2013) og Knut Henrik Henriksen (2012), samt co-kuratert en lang rekke utstillinger (hovedsakelig i samarbeid med direktør Solveig Øvstebø i perioden 2006–2013 og Martin Clark 2013-2015). Sekkingstad har også vært redaktør for en rekke publikasjoner, og skrevet tekster for kataloger, publikasjoner og magasiner som blant andre Kunstkritikk, Billedkunst, KORO, Notam/Henie Onstad Kunstsenter og Entrée. Sekkingstad var blant stifterne av Lydgalleriet i Bergen i 2006, og har hatt styreverv ved blant annet Borealis Festival og Tag Team Studio.

Lars Sture (f.1961), Herviksbygda i Sogn og Fjordane/Oslo, freelance kurator og kunstnar. Kunsthøgskolen i Bergen, Skapende Kuratorpraksis (2012), Epsom School of Art & Design (1988), Surrey (UK) og Kunsthøgskolen i Oslo (institutt for metall) Hovedoppgave, kunst (MA) i 1992. I nær 25 år har han hatt sitt virke innan kunstfeltet og som kunsthandverkar kan han vise til ein profilert og høg utstillingsaktivitet, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeida er innkjøpt av alle dei større norske musea og samlingane i tillegg til fleire offentlege og private samlingar internasjonalt. I januar 2017 ble Sture ansatt som kurator i Norwegian Crafts.