Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for dans

Behandler søknader til støtteordningen for fri scenekunst – dans, fri scenekunst - kunstnerskap, regionale kompetansesentra for dans.

Publisert 23.10.2012
Sist endret 05.04.2019

I sammensetningen av de tre utvalgene for scenekunst tas det hensyn til ulikheter i faglig orientering og erfaring. Dette for å sikre bredest mulig kompetanse om et scenekunstfelt som er preget av stort mangfold og store variasjoner i kunstneriske uttrykk og praksiser.

Leder

Kenneth Flak (f. 1975), Utlandet/Vest-Agder. Utdannet ved KHIO (Hospitant på regilinjen 1998), Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (mime og moderne teaterdans, 1999-2002) og Dans och Cirkushögskolan Stockholm (dansehistorie og -analyse, 2009). Han har siden 2008 arbeidet tett sammen med den estiske koreografen og danseren Külli Roosna under navnet Roosna & Flak. Formann for Nordisk kulturkontakts ekspert-gruppe for mobilitetsstøtte 2014-2017.

Medlemmer

Anne Margrete Fiskvik (f. 1964), Trøndelag. Utdannet koreograf og danser ved Phildadelphia University of the Art og Fulbright scholar ved New York University, USA. Førsteamanuensis og programrådsleder ved Program for dansevitenskap ved NTNU, Trondheim. Hun har de siste årene utgitt flere publikasjoner om norsk dansehistorie.

Lisa Nøttseter (f. 1981), Hordaland. Utdannet danser ved Skolen for Samtidsdans i Oslo og har en BA i filosofisk estetikk fra Universitetet i Bergen. Hun har i en årrekke arbeidet som skaper, utøver og produsent av scenekunst både i egne og andres prosjekter. Fra april 2017 har hun vært ansatt som nestleder ved Bergen Dansesenter. Skal være med på prosjektet Dansekritikk (initiert av Dansen Hus, Black box og Khio) hvor målet er å utvikle flere kritikere på dansefeltet.

Helle Siljeholm (f.1981), Oslo. Bachelor i samtidsdans fra London Contemporary Dance School (2003) og en master i billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo (KHIO) (2016). Kunstneriske praksis inkluderer arbeid med koreografi, film, foto, installasjon, skulptur og performance. Siden 2003 har hun arbeidet med solo- og gruppe-produksjoner, prosjekter og verk innenfor i scenekunstfeltet (dans og teater), og i senere tid, i billedkunstfeltet.

Mattias Ekholm (f.1970), Oslo. Utdannet fra Ballettakademien i Stockholm, Sverige. Har vært danser i Nye Carte Blanche 1993-2003, Helsinki Dance Company 1996/1997, og K2 og Co. Opprinnelig frå Sverige, men har hatt base i Oslo siden 2007. Siden 2008 vært en del av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, både som danser og prøveleder. Driver kompaniet DEED sammen med Suzie Davies. Er ansatt i Skuespiller- og danseralliansen siden 2012, og har også sittet i NODAs Stipendkomite 2013-2014.

Varamedlemmer

Sigurd Johan Heide (f. 1979), Troms. Utdannet adjunkt fra Høgskolen i Tromsø (2000-2004), diverse dansefag ved dansevitenskap Trondheim (2004-2007), master i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo (2008-2010). Han er kunstnerisk leder av Kartellet som har tradisjonsdans som basis for arbeidet.