Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for dans

Behandler søknader til tilskuddsordningene fri scenekunst-prosjekt (dans) og fri scenekunst-kunstnerskap sammen med faglig utvalg for teater.

Publisert 23.10.2012
Sist endret 27.01.2022

I sammensetningen av de tre utvalgene for scenekunst tas det hensyn til ulikheter i faglig orientering og erfaring. Dette for å sikre bredest mulig kompetanse om et scenekunstfelt som er preget av stort mangfold og store variasjoner i kunstneriske uttrykk og praksiser.

Leder

Peder Horgen (rådsmedlem) (f. 1976), Agder. Utdannet danser fra Statens Balletthøyskole i 2000. Han har arbeidet som aktiv danser i 11 år, hvorav ett år i Carte Blanche i Bergen. Som danser arbeidet han med omlag 20 koreografer og turnerte over 20 land. Særlig toneangivende var det langvarige arbeidet med impure company/Hooman Sharifi. Arbeider nå som daglig leder for Scenekunst Sør, et regionalt kompetansesenter for Agder med base i Kristiansand. Horgen var forbundsleder av Norske Dansekunstnere 2011-2017. Peder Horgen har hatt flere styreverv i kulturfeltet, bl.a. i Fond For Utøvende Kunstnere, Dansens Hus, Riksscenen, Danse- og Teatersentrum, Danseinformasjonen, Skuespiller- og Danseralliansen, Norwaco, Nagelhus Schia Productions, Kunsthavna, KhiO , m.fl. Peder Horgen ble tildelt 3-årig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend årene 2006-2008. Horgen ble oppnevnt som rådsmedlem i 2020, og har ledet Faglig utvalg for dans i 2020-2021.

Medlemmer

Sigurd Johan Heide (f. 1979), Troms og Finnmark. Utdannet adjunkt fra Høgskolen i Tromsø (2000-2004), diverse dansefag ved dansevitenskap Trondheim (2004-2007), master i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo (2008-2010). Han er kunstnerisk leder av Kartellet som har tradisjonsdans som basis for arbeidet. Varamedlem for scenekunstutvalgene i 2018-2019 og medlem av danseutvalget i 2020-2021.

Hanna Filomen Mjåvatn (1982) Oslo. Fullførte masterstudiet i performance ved Norwegian Theatre Academy (Universitetet i Østfold) i 2020, bachelor i jazzdans fra Kunsthøgskolen I Oslo (2003-2006) og er også utdannet ved Bårdar Akademiet (2001-2003). Mjåvatn jobber bredt som skapende danser, performer i egne og andres kunstneriske prosjekter. Hun har også ledet kunstneriske prosjekter der hun har samarbeidet med yngre kunstnere, bl.annet i Live Art Lab under TekstLab.

Siri Dybwik (f.1965). Ferdigutdannet dansekunstner med videreutdanning i musikkterapi i 1990. Har vært sentral i oppbygningen av dansemiljøet i Rogaland siden 1990, blant annet gjennom dybwikdans. dybwikdans arbeider med scenekunst for de aller yngste i Norge, Europa og Asia. Har sammen med Nils Christian Fossdal startet Elefantteateret i Stavanger, et scenehus for barn i alderen 0-5 år som også skal være et sted for praksis-og diskursutvikling i feltet scenekunst for barn og unge. Hun er professor i dans ved UiS hvor hun underviser i artistic research, formidling og Arbeidslivskunnskap. Hennes forskningsfelt er knyttet til improvisasjonskunnskap, samt utøverkunnskap i interaktive koreografiske prosesser. Hun ble tildelt Stavanger kommunes kulturpris i 2006 for sin innsats for dansemiljøet i Stavanger.

Harald Beharie (f. 1992) er en Norsk-Jamaicansk koreograf og dansekunstner utdannet fra The Ailey School i New York (2011) og Kunsthøgskolen i Oslo (2015). Hans koreografiske praksis og virke utfolder seg i mangfoldige konstellasjoner sammen med ulike kunstnere og samarbeidspartnere. Beharie er en del av kunstnergruppen De Naive og har tidligere vært fast ansatt i Carte Blanche, sammen med Louis Schou ble han nominert til Kritikerprisen 2020 for arbeidet Shin.

Varamedlemmer for scenekunstutvalgene

Håkon Mathias Vassvik (f. 1976), Oslo. Frilans skuespiller og regissør. Bachelor i skuespill fra Akademi for scenekunst. Driver sitt eget kompani, Koie. Han har medvirket i en rekke av Verk Produksjoners forestillinger og sammen med Verk har han mottatt Heddaprisen for Årets forestilling to ganger, i 2011 og 2013. Han Sitter i utvalget for STIKK-midlene i Danse- og Teatersentrum. Vara for Kulturrådets Scenekunstutvalg i 2020-2021.

Runa Norheim (varamedlem i rådet) (f.1987), Rogaland er kunstner med egen praksis som befinner seg i krysningsfeltet mellom koreografi og teater. Norheim er også leder for RAS, Regional Arena for Samtidsdans. Hun har studert koreografi (MA), Skuespill (BA) og Post-dramatic Theatre studies på DOCH, Stockholms konstnärliga högskola, Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold og Dartington College of Arts. Etter utdannelsen har hun vært bosatt i København, Stockholm og Berlin, men har siden 2019 hatt base i Stavanger.

Jens Jeffry Trinidad (f.1987), Oslo. Norsk-filippinsk utøvende og skapende dansekunstner med bakgrunn fra X-Ray Ungdomskulturhus i Oslo, der han startet med hip-hop på slutten av 90-tallet. Har base i street- og club dance og har jobbet frilans innen scenekunst, TV og undervisning siden 2006. Ble tildelt treårig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend i 2015 og 2021, og har vært ansatt i Skuespiller – og danseralliansen siden 2018. Har hatt styreverv i Proda og vært medlem i valgkomiteen for NODA, samt i ærespriskomiteen for Danseinformasjonen.