Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for teater

Behandler søknader til tilskuddsordningene fri scenekunst-prosjekt (teater) og fri scenekunst-kunstnerskap sammen med faglig utvalg for dans.

Publisert 23.10.2012
Sist endret 06.10.2020

I sammensetningen av de tre utvalgene for scenekunst tas det hensyn til ulikheter i faglig orientering og erfaring. Dette for å sikre bredest mulig kompetanse om et scenekunstfelt som er preget av stort mangfold og store variasjoner i kunstneriske uttrykk og praksiser.

Leder

Deise Nunes (leder) (f. 1974), Agder. Teaterviter og PhD-stipendiat ved Universitetet i Agder. Nunes har jobbet som både performer, dramaturg, produsent, prosjektleder og skribent, bl.a. for ACTS laboratory for performance practices, Nordic Black Theatre, Global Oslo Music, Office for Contemporary Art (OCA), Oslobiennalen og Black Box teater. Hun er sakkyndig for scenekunst ved Nordisk Kulturfond 2019-2021. Hun står bak Golden Mirrors Arts, som har fokus på produksjon og formidling av arbeider av melaninrike kvinner innen kunst og kultur. Hun var medlem av Kulturrådets faglige utvalg for teater 2016-2017.

Medlemmer

Bente S. Andersen (f.1964), Troms og Finnmark. Utdannet skuespiller og sceneinstruktør fra Skandinavisk teaterskole, København. Andersen etablerte i 1990 Samovarteateret hvor hun jobber med scenekunst og regi. I 1996 tok hun initiativ til å starte Pikene på broen i Kirkenes. Hun var del av fagjuryen for Festspillene i Nord-Norge 2016-2017, jurymedlem i Torvald Stoltenbergs pris i 2019 og 2020, har sittet i flere utvalg for kultur i Finnmark fylkeskommune. Hun satt i Kulturrådets faglige utvalg for teater 2018-2019.

Petter Width Kristiansen (f. 1977), Oslo. Utdannet skuespiller fra Statens Teaterhøgskole i 1999. Han har jobbet ved Den Nationale Scene, Afghan National Theatre i Kabul og med etterutdanning av lærerstaben ved teateravdelingen på Kabul University, og vært tilknyttet kompaniet Vinge/Müller. Han arbeider som førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo, Master i Teater.

Magnus Myhr (f.1985), Oslo. Utdannet dansekunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo, Movement Research Center i New York og The Edge i Los Angeles. Han er ansatt i Skuespiller- og Danseralliansen. Myhr har bred erfaring som utøver innen dans, performance, musikal og teater, og ved institusjoner som Riksteatret, Trøndelag Teater og Carte Blanche, og han har også vært skuespiller ved Nationatheatret. Han har sittet i Kunstnerisk råd i Norsk Scenekunstbruk, i styret i Norske Dansekunstnere og i Danseinformasjonens Ærespriskomite. 

Roar Sletteland (f.1969), Vestland. Han har hovedfag i filosofi, er produsent og aktivist i Bergens samtidskunstfelt, særlig innen musikk, scenekunst og lydkunst. Han konstruerer lydutstyr, musikkinstrumenter og robotikk, er medstifter av Lydgalleriet og er med i operakompaniet Ursus produksjoner. Sletteland satt i Kulturrådets faglige utvalg for teater 2018-2019. 

Varamedlemmer

Belinda Braza (f 1981), Oslo. Koreograf ved Det Norske Teatret. Hun sitter også i den kunstneriske styringsgruppen for Det Norske Teatrets satsing ved Rommen scene. Hun driver også B-Braza productions. Braza sitter i kunstnerisk råd for Scenekunstbruket/Spenn fra 2017.

Håkon Mathias Vassvik (f. 1976), Oslo. Frilans skuespiller og regissør. Han jobber mest innen scenekunst, men også med film. Har sittet i styret og i den kunstneriske ledelsen i Ferske Scener fra 2012-2017 og i styret i Hats (Hålogaland Amatørteaterselskap) 1997- 2001. Han sitter i utvalget for STIKK-midlene i Danse- og Teatersentrum fra 2017.