Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for teater

Behandler søknader til støtteordningen for fri scenekunst – teater og fri scenekunst - kunstnerskap sammen med Faglig utvalg for dans.

Publisert 23.10.2012
Sist endret 05.04.2019

I sammensetningen av de tre utvalgene for scenekunst tas det hensyn til ulikheter i faglig orientering og erfaring. Dette for å sikre bredest mulig kompetanse om et scenekunstfelt som er preget av stort mangfold og store variasjoner i kunstneriske uttrykk og praksiser.

Leder

Thorbjørn Gabrielsen (f. 1959), Nordland. Rådsmedlem for perioden 2016-2018. Kunstnerisk leder for Teater NOR og Stamsund internasjonale Teaterfestival. Magistergrad i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Fra 1988 til 1993 teaterleder ved Nordland Fylkeskommune, i 1992 kunstnerisk leder ved Nordland Teater. Styreleder for Danse- og teatersentrum. Medlem av Kulturrådets Faglige utvalg for barne- og ungdomskultur 2012 – 2014 og Faglig utvalg for teater 2014 – 2016.

Medlemmer

Marit Sandsmark (f. 1979), Rogaland. Utdannet faglærer i dans (BA) fra Universitetet i Stavanger i tillegg til forskjellige fag innen Religion og interkulturell kommunikasjon fra Misjonshøyskolen i Stavanger. Startet i 2010 scenekunst kompaniet Findlay//Sandsmark sammen med teater og videokunstner Iver Findlay. Hun har vært med DansiS, leder for PRODA Rogaland 2015, representant for region sørvest i Norske Dansekunstnere i årene 2009-2016. I 2016 var hun med på å starte RIMI/IMIR SceneKunst (RISK).

Kim Atle Hansen (f.1981), Akershus. Utdannet dramatiker ved Khio, Oslo og skuespiller ved Akademi for scenekunst, Fredrikstad. Opprinnelig fra Stavanger og arbeider frilans som skuespiller og dramatiker. Hans tekster har blitt spilt på bl.a. Det Norske Teatret, Black Box Teater og Dramatikkens hus. Hans ungdomsstykke Buy Nothing Day (2008) har blitt oversatt til seks språk og turnert internasjonalt. Han fikk Dramatikerforbundets jubileumsstipend for stykket Sensurert, premiere i 2014.

Bente S. Andersen (f.1964), Finnmark. Utdannet skuespiller og sceneinstruktør fra Skandinavisk teaterskole, København. Erfaring med både dramatikk og regi. I 1990 etablert hun Samovarteateret i Kirkenes, og i 1996 tok hun initiativ til å starte kunst gruppa «Pikene på broen» (Kirkenes). Hun satt i fagjury for Festspillene i Nord-Norge 2016/ 2017, varamedlem for Dramatikkens hus 2010- og vært med i flere utvalg for FFK (Finnmark fylkeskommune) hvor kunst og kultur har vært hovedtema.

Roar Sletteland (f.1969), Hordaland. Han har hovedfag i filosofi, er produsent og aktivist i Bergens samtidskunstfelt, særlig innen musikk, scenekunst og lydkunst. Konstruerer lydutstyr, musikkinstrumenter og robotikk. Medstifter av Lydgalleriet, Arbeidet med Transiteatret-Bergen i perioden 2008-12 med lyddesign, lydteknikk, dramaturgi, elektronikk og annet. Driver operakompaniet Ursus produksjoner sammen med Lena Buchacz og Sigurd Fischer Olsen.

Varamedlemmer

Sigurd Johan Heide (f. 1979), Troms. Utdannet adjunkt fra Høgskolen i Tromsø (2000-2004), diverse dansefag ved dansevitenskap Trondheim (2004-2007), master i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo (2008-2010). Han er kunstnerisk leder av Kartellet som har tradisjonsdans som basis for arbeidet.