Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Fagleg utval for litteratur

Handsamar søknader om prosjektstøtte, produksjonsstøtte, formidlingsstøtte og driftstilskot.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 05.12.2019

Faglig utvalg for litteratur settes sammen av personer som samlet har en bred kompetanse og solide erfaringer fra de ulike ledd i det litterære kretsløpet.

Leiar

Anne Oterholm (1965) Oslo. Forfatter. Medlem av Norsk kulturråd fra 2014-2017. Bosatt i Oslo, men arbeider også ved forfatterstudiet i Tromsø.

Medlemmar

Nhu Diep (f. 1978) Bergen. Illustratør og billedbokforfatter. Faglærer på grafisk og illustrasjon ved Høyskolen Kristiania, avd. Bergen. 

Irene Engelstad (1944) Oslo. Professor emerita i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Har mange års erfaring som redaktør for skjønnlitteratur og hovedkonsulent ved Gyldendal Norsk Forlag.

Heikki Knutsen (1983) Vadsø, Finnmark. Fylkesbiblioteksjef i Finnmark. Er utdannet bibliotekar fra Høgskolen i Oslo og har studert offentlig ledelse, prosjektledelse og økonomi på Høgskolen i Hedmark. Har vært biblioteksjef i Nærøy, Vinje og Bærum, og har hatt flere lederstillinger i Deichmanske bibliotek.

Sigbjørn Skåden (1976) Tromsø. Samisk forfatter og lærer, utdannet filolog. Tekstforfatter for et mangfold av tverrkunstneriske og performative prosjekter.

Øystein Vidnes (1976) Leikanger, Sogn og Fjordane. Grafisk designer, forfatter og oversetter. Har utdannelse fra Universitetet i Bergen og Skrivekunstakademiet i Hordaland.