Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Fagleg utval for litteratur

Handsamar søknader om prosjektstøtte, produksjonsstøtte, formidlingsstøtte og driftstilskot.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 28.02.2020

Faglig utvalg for litteratur settes sammen av personer som samlet har en bred kompetanse og solide erfaringer fra de ulike ledd i det litterære kretsløpet.

Leiar

Anne Oterholm (1965) (1965) Oslo/Tromsø. Forfatter, medlem av Kulturrådet fra 2014. Hun er cand.philol. fra Universitetet i Oslo. Hun har også vært kritiker og skribent, og var leder av Den norske Forfatterforening fra 2005 til 2012. Oterholm arbeider nå ved forfatterstudiet i Tromsø og er bosatt i Oslo.

Medlemmar

Irene Engelstad (1944) Oslo. Professor emerita i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Har mange års erfaring som redaktør for skjønnlitteratur og hovedkonsulent ved Gyldendal Norsk Forlag. Hun satt i Kulturrådets faglig utvalg for litteratur fra 2018-2019.

Sigbjørn Skåden (1976) Tromsø (Troms og Finnmark). Samisk forfatter og lærer fra Norge, utdannet filolog. Han har både samisk og norsk som skrivespråk og debuterte i 2004 med det episke langdiktet Skuovvadeddjiid gonagas. For denne boken ble Skåden nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Siden debuten har han gitt ut ytterligere en diktsamling, en barnebok og to romaner. I tillegg har han vært tekstforfatter for et mangfold av tverrkunstneriske og performative prosjekter. Han satt i Kulturrådets faglig utvalg for litteratur fra 2018-2019.

Anne Kristin Undlien (1962) Kristiansand, Agder. Biblioteksjef på Kristiansand folkebibliotek. Hun har bachelor i bibliotekkunnskap og etterutdanning i kulturledelse.

Gulabuddin Sukhanwar (1982) Trondheim (Trøndelag). Programkoordinator på Litteraturhuset i Trondheim, jobber med prosjektet Litteratur for inkludering. Han har tidligere vært aspirant på Litteraturhuset. Han har bakgrunn som politisk sekretær, dikter og kulturformidler fra Kabul, med en bachelor i statsvitenskap og jus. Etter at han kom til Norge har han gått på Nansenskolen, jobbet med seminarer, flyktninger, kulturformidling og som skribent. Han har også deltatt som akademisk gjest i MA engelsk litteraturkurs, Of Borders and Travelers ved NTNU og studerer kulturminneforvaltning ved NTNU.

Ragnar Aalbu (1966) Nesodden (Viken). Illustratør, utdannet fra Statens håndverks- og kunstindustriskole. Han har mottatt Kultur- og kirkedepartementets Debutantpris i 2004, Kultur- og kirkedepartementets Fagbokpris i 2014 og Kulturdepartementets bildebokpris i 2018. Han var også nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris i 2016.