Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Fagleg utval for kulturvern

Behandler søknader om prosjektstøtte og støtte til faglitteratur på kulturvernområdet.

Publisert 18.10.2012
Sist endret 07.05.2018

Søknadene til kulturvern viser en betydelig variasjon i spennet mellom tiltak for bevaring/sikring av kulturarv, via dokumentasjon, innsamling og tilgjengeliggjøring av kilder, til ulike former for formidling av historie, kunst, kultur og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Kulturvernfeltet er kjennemerket ved å være stort og sammensatt, med aktører og søkere hvor både frivillige lag og organisasjoner, museum, arkiv, bibliotek, kommuner, fylkeskommuner, dokumentarfilmskapere og forlag er representert. Faglig utvalg for kulturvern består av medlemmer som har bred kompetanse på dette feltet, samt historiefaglig tyngde.

Leder

Sigurd Sandmo, (f. 1971), bosted Os (Hordaland). Rådsmedlem. Sandmo er cand. philol. i nordisk litteratur fra UiB med hovedfagsoppgave om norsk barokkdiktning. Han har siden 2013 vært tilsatt som direktør for KODEs tre komponisthjem, Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl. Han er også direktør for Edvard Grieg Internasjonale Pianokonkurranse. Sandmo har vært konstituert direktør for både KODE Kunstmuseer og komponisthjem og for Bymuseet i Bergen.

Sandmo har bred og sammensatt erfaring fra museums- og kulturarvsfeltet, i tillegg til å ha arbeidet med litteratur og musikk. Fra 1998-2005 var han direktør for Lepramuseet St. Jørgens Hospital, og fra 2006-2013 var han utstillingsleder og formidlingsleder ved Bymuseet i Bergen. Sandmo har publisert både vitenskapelige og populære arbeider, særlig om norsk leprahistorie, og har også har vært litteraturanmelder i Bergens Tidende og i tidsskriftet Vagant. Han var medlem i Kulturrådets faglige utvalg for kulturvern i perioden 2012-15, og var bl.a. leder i fagkomiteen for Kulturrådets tverrfaglige kunst- og arkivprosjekt Hva er det med arkiv? 

Medlemmar

Dag Hundstad, (f. 1976), bosted Nord-Odal (Hedmark), arbeidssted og delvis bosted Volda (Møre & Romsdal). Hundstad har hovedfag i historie fra 2004 og er utdannet Ph.D. i 2013 fra Universitetet i Bergen. Hundstad, som er 1. amanuensis ved Historisk institutt, Høgskolen i Volda, dekker et bredt spekter som er høyst relevant for kulturvernfeltet, og har sitt spesialfelt innen kystkultur og –historie. Han var leder i Den norske historiske forening (HIFO) fra 2009-2012 og ble i 2010 styremedlem i Norges Kulturvernforbund. I NKF var han medlem av Utvalget for kulturvernfaglige spørsmål og myndighetsregulering. Hundstad er for øvrig saksofonist og utdannet som faglærer i rytmisk musikk ved Agder musikkonservatorium. Medlem og nestleder i Kulturvernutvalget 2016-2017.

Kjerstin Kragseth, (f. 1963), bosted Bergen (Hordaland).Kragseth har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen (1991), og har historie og visuell kommunikasjon i fagkretsen. Hun har vært tilsatt som rådgiver i formidlingsavdelingen ved Bergen byarkiv siden 2007, og har i dag arkivformidling som spesialfelt. De siste årene har hun særlig arbeidet med digitale løsninger i arbeidet med arkivformidling, og har god innsikt i digitale medier og digital utviking i kulturvernet generelt. Kragseth er spesielt opptatt av Wikipedia som plattform for formidling av historie og kulturarv, og har relevant erfaring og innsikt i sosiale medier, jus/opphavsrett og personvern. Medlem i Kulturvernutvalget 2016-2017.

Amund Steinbakken, (f. 1982), bosted Hamar (Hedmark). Steinbakken er utdannet master i arkeologi ved NTNU og har bred erfaring fra feltarbeid, utgravninger, prosjektledelse og formidling. Gjennom en slik praksis har han også opparbeidet en solid kompetanse innen samisk kultur og samiske kulturminner, og har erfaring fra samarbeidsrelasjoner mellom natur- og kulturarvaktører. Steinbakken har siden 2012 arbeidet som rådgiver ved Hedmark fylkesbibliotek på Hamar, og har der hatt et spesielt ansvar for litteraturformidling. Han er i dag prosjektleder for et 3-årig digitalt formidlingsprosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket, og er prosjektpartner i et Erasmus+-prosjekt med partnere fra Latvia, Litauen, Polen og Belgia. Medlem i Kulturvernutvalget i 2017.

Gunhild H. Aaby, (f. 1970), bosted Kristiansand (Vest-Agder). Aaby er cand. philol. med hovedfag i historie fra UiO i 1997, og har vært tilsatt som formidlingsansvarlig i Vest-Agder-museet siden 2006. I perioden 1998-2003 var hun museumspedagog ved Flekkefjord museum og ansatt i den fylkeskommunale museumstjenesten i Vest-Agder. Aaby har erfaring fra offentlig forvaltning og søknadsbehandling også gjennom stillinger som sekretær i administrasjonsavdelingens arkiv i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og som rådgiver innen formidling i tidligere ABM-utvikling. Her arbeidet hun bl.a. med Den kulturelle skolesekken på kulturarvsfeltet. Aaby har ved siden av nåværende arbeidsforhold ved Vest-Agder-museet i perioder vært timelærer i historie ved Universitetet i Agder, og er leder av Den norske historiske forening (HIFO) avd. Agder.

Elle Sofe Henriksen, (f. 1984), bosted Kautokeino (Finnmark). Henriksen har mastergrad i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo og BA i dans fra Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance i London. Hun arbeider som frilans danser, koreograf og filmskaper, og er opptatt av å formidle samiske uttrykk gjennom både dansekunsten og dokumentar/kortfilmer. Henriksen har bl.a. regissert den eksperimentelle dokumentaren/kortfilmen «Juoigangiehta/The yoiking hand», og har innen dansefeltet gjort samarbeidsprosjekter med en rekke internasjonale artister og kunstnere. Hennes virke som kunstner og filmskaper er kjennemerket ved en dokumentarisk dimensjon hvor oppmerksomheten er rettet mot immaterielle kulturbærere som muntlige fortellinger, ordtak, joiker, skikker, tradisjoner og andre uttrykk som ikke er nedskrevet, og som blir videreført fra generasjon til generasjon.

Utvalget behandler søknader til: