Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Vurderingsutvalet for skjønnlitteratur for barn og unge

Handsamar søknader om innkjøp av skjønnlitteratur for barn og unge. NB: Faste medlemmer, suppleant og varamedlem skal ha bøker tilsendt.

Publisert 18.10.2012
Sist endret 07.01.2020

Nye vurderingsutvalg blir oppnevnt av Norsk kulturråd 28.01.2020. Bøker som meldes på innkjøpsordningen i 2020, skal sendes til de nyoppnevnte utvalgsmedlemmene. Navn og adresse på de nye utvalgsmedlemmene legges ut innen 31.01.2020.

 

Faste medlemmar

Stig Elvis Furset
 

Atle Hansen
 

Anne Horn
 

Åse Marie Ommundsen
 

Suppleant

Kari Woxholt Sverdrup
 

Vara

Morten Olsen Haugen
 

Utvalet handsamar søknader til: