Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Vurderingsutvalet for biletbøker

Handsamar søknader om produksjonsstøtte til biletbøker.

Publisert 24.11.2016
Sist endret 06.06.2018

Leiar

Nhu Diep
Solbakken 15
5038 Bergen

Medlemmar

Per Knutsen
Nordnesveien 4
5005 Bergen

Kjersti Lersbryggen Mørk
Søndre Mørk
Erikstadvn. 14
1555 Son

Utvalet handsamar søknader til: