Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for tverrgående ordninger

Behandler søknader innenfor ordningene ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst), tverrfaglige tiltak, gjesteoppholdsstøtten, aspirantordninga og de tverrfaglige virksomhetene som søker driftsstøtte.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 17.09.2021

Kulturrådet forvalter flere støtteordninger som går på tvers av de tradisjonelle disiplinene på kunst- og kulturfeltet. 

Utvalget har en sammensatt portefølje, og forvaltningen av denne krever god kunstfaglig kompetanse innenfor hvert kunstområde, samt en bred kulturfeltkunnskap med forståelse av kulturoffentlighet, kulturpolitikk, problemstillinger knyttet til kulturelt mangfold og inkludering av ulike målgrupper, nye kunstneriske uttrykk og praksiser, samt kunnskap om den nasjonale og regionale kulturelle infrastrukturen og utviklingen innenfor kunst- og kulturvirksomheter for øvrig.

Leder

Maria Utsi (f. 1981), rådsmedlem. Bosatt i Tromsø (Troms og Finnmark). Medlem av Kulturrådet i perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2019, og oppnevnt for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023. Selvstendig næringsdrivende. Tidl. direktør for Festspillene i Nord-Norge, festivalsjef for Varangerfestivalen i Vadsø og daglig leder for Hermetikken næringshage i Vadsø. Utsi har masterstudier i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen, er i dag leder i styrene for Norsk publikumsutvikling og Dansearena Nord. Hun har også vært medlem av Regjeringens bransjeutvalg for kulturnæringene.

Utvalgsmedlemmer

Per Ananiassen (f. 1964), Trøndelag. Teatersjef og kunstnerisk leder ved Teaterhuset Avant Garden i Trondheim (siden 2008). Ananiassen er født i Finnmark med samisk bakgrunn. Han er teaterviter (cand. philol.) og har bakgrunn som dramaturg ved Trøndelag Teater (2001-2008). Som teatersjef ved Avant Garden har han særlig satset på et faglig relevant tilbud for unge. Han er også kunstnerisk leder for festivalene Den Unge Garde og Bastard – Trondheim internasjonale scenekunstfestival. Han satt i Kulturrådets faglige utvalg for tverrgående ordninger også i forrige periode.

Rami Maktabi (varamedlem til rådet) (f. 1968), Viken. Maktabi har designutdanning fra University of Central England og Nottingham Trent University, og har studert kunstformidling for barn og unge på Høgskolen i Østfold. Han har etablert visningsrommet for kunst No13 contemporary i Fredrikstad, og er tidligere styreleder i Norske Kunstforeninger. Maktabi jobber som produsent for visuell kunst og film i Den kulturelle skolesekken i Viken.

Bjørn Hatterud (varamedlem til rådet) (f. 1977), Oslo. Hatterud er utdannet kulturhistoriker og har et tverrfaglig kunstfaglig virke, og er i sitt arbeid særlig opptatt av motsetningsparene høy-/lavkultur, konformitet/motstand og normalitet/avvik. Han er forfatter, musiker, kritiker, kurator og kulturskribent, med en lang rekke utgivelser i ulike sjangre og kunstuttrykk bak seg, samt en rekke verv i kultursektoren. I 2020 virker Hatterud som fast spaltist i Minerva og Billedkunst, redaksjonsrådmedlem i Kunstavisen, kurator for KORO fra 2018 og ekstern konsulent og tekstforfatter for Oslobiennalen. Han er også styremedlem i Atelier Nord (visningssted for samtidskunst, med fokus på mediekunst) og konsulent i referansegruppe for Kulturtanken.

Inga Moen Danielsen (f. 1978). Bosatt i Bergen, Vestland. Kulturprodusent med bred tverrfaglig bakgrunn, bl.a. fra det frie scenekunstfeltet og en rekke musikkfestivaler, samt fra kulturinstitusjoner som BIT Teatergarasjen, Festspillene i Bergen, Carte Blanche og Litteraturhuset i Bergen. Danielsen var i perioden 2015–2017 daglig leder i Kulturhuset Østre, en spesialisert arena for lydkunst og elektronisk musikk i Bergen. Hun er tidligere styreleder i musikkorganisasjonen Brak og har vært sentral i etableringen av Proscen, en kompetanse-, interesse- og nettverksorganisasjon for det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet. Danielsen er i dag daglig leder i Tekstallianse, et nettverk for litteraturfeltet på Vestlandet og styreleder i Tekstallmenningen - tidsskrift- og småforlagssentralen.

Varamedlem

Kjetil Nordhus (f. 1975). Bosatt i Kristiansand, Agder. Musiker og vokalist i flere norske og internasjonale rockeband. Ansatt som kommunikasjonsmedarbeider og tekstforfatter i Kilden Teater og konserthus i Kristiansand. Nordhus var i perioden 2016-2019 daglig leder for Teateret, et multihus for kultur og engasjement som holder til i lokalene til gamle Agder Teater i Kristiansand. I 2006 ble han den første ansatte i Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk, som i dag ett av de etablerte regionale kompetansesentrene for musikk. Nordhus har bred erfaring innen både klassisk og rytmisk musikk som utøver og arrangør, og gjennom ulike styreverv. Har vært varamedlem i styret til Fond For Utøvende Kunstnere i 2017-2018, og var medlem i rådets faglige utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak i perioden 2016-2019.