Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for tverrgående ordninger

Behandler søknader innenfor ordningene ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst), tverrfaglige tiltak, aspirantordninga og de tverrfaglige virksomhetene som søker driftsstøtte.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 24.01.2020

Kulturrådet forvalter flere støtteordninger som går på tvers av de tradisjonelle disiplinene på kunst- og kulturfeltet. 

Utvalget har en sammensatt portefølje, og forvaltningen av denne krever god kunstfaglig kompetanse innenfor hvert kunstområde, samt en bred kulturfeltkunnskap med forståelse av kulturoffentlighet, kulturpolitikk, problemstillinger knyttet til kulturelt mangfold og inkludering av ulike målgrupper, nye kunstneriske uttrykk og praksiser, samt kunnskap om den nasjonale og regionale kulturelle infrastrukturen og utviklingen innenfor kunst- og kulturvirksomheter for øvrig.

Leder

Maria Utsi (f. 1981), rådsmedlem. Troms. Tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge. Medlem av Kulturrådet i perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2019. Har tidligere vært festivalsjef for Varangerfestivalen i Vadsø og daglig leder for Hermetikken kulturnæringshage i Vadsø. Utsi har masterstudier i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen, og er blant annet tidligere nestleder i styret for Hålogaland Teater, styremedlem i Norsk Jazzforum og medlem av Regjeringens bransjeutvalg for kulturnæringene. Utsi er i dag styreleder for Norsk Publikumsutvikling og styremedlem i Arctic International Indigenous Film Fund.  

Utvalgsmedlemmer

Are Mokkelbost (f. 1976), Oslo. Norsk kunstner, designer og musiker med bakgrunn fra Statens Kunstakademi i Oslo. Mokkelbost har en multidisiplinær praksis der collage er en tilbakevendende metode - som papirarbeider og overført til andre formater som for eksempel glass, lysskilt og klokker. Dette har manifestert seg i en rekke offentlige utsmykkinger de siste ti årene. Som musiker og lydkunstner er han ofte ansvarlig for den visuelle presentasjonen i form av scenedesign, plateomslag og plakater, som eksempelvis i bandet KILLL (2002-2012). Ble tildelt OCA sitt ISCP stipend i 2008. Verkene hans er kjøpt inn av flere norske samlinger.

Ulrika Staugaard (f. 1975), Akershus. Sivilarkitekt med fordypning i strategisk byplanlegging (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunstakademiets Arkitektskole København). Seniorrådgiver i Statsbygg, og partner i Heimstadlære arkitekter. Staugaard leder arbeidet med Kryss-prosjektet i Statsbygg, en plattform for kulturplanlegging. Hun er også en av drivkreftene i prosjektet Bok på Veitvet, et alternativt lokalt bibliotek og sosial møteplass i bydelen Veitvet i Oslo.

Per Ananiassen (f. 1964), Sør-Trøndelag. Teatersjef og kunstnerisk leder ved Teaterhuset Avant Garden i Trondheim (siden 2008). Ananiassen er født i Finnmark med samisk bakgrunn. Han er teaterviter (cand. philol.) og har bakgrunn som dramaturg ved Trøndelag Teater (2001-2008). Som teatersjef ved Avant Garden har han særlig satset på et faglig relevant tilbud for unge. Han er også kunstnerisk leder for festivalene Den Unge Garde og Bastard – Trondheim internasjonale scenekunstfestival.

Marit Eikemo (f. 1971), Hordaland. Forfatter, med bred erfaring fra kulturfeltet, bl.a. gjennom styreverv og komitéarbeid. Daglig leder for Cornerteateret i Bergen. Eikemo var festivalsjef for Litteratursymposiet i Odda 2009-2014, og tok initiativ til og var primus motor for etableringen av Sentralbadet litteraturhus samme sted. Eikemo har i tillegg lang erfaring som journalist og redaktør, og har vært informasjonssjef i Festspillene i Bergen, samt medlem i Kulturutredningen 2014. Eikemo har særlig interesse for arenautvikling, med fokus på arenaens funksjon som åpen møteplass mellom kunstnere og publikum.

Kjetil Nordhus (f. 1975), Vest-Agder. Musiker og vokalist i flere norske og internasjonale rockeband. Nordhus er kommunikasjonsmedarbeider og tekstforfatter ved Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand. I 2006 ble han den første ansatte i Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk, som i dag ett av de etablerte regionale kompetansesentrene for musikk. Fra 2016 til 2018 var han ansvarlig for oppussingen og gjenåpeningen av for Teateret, nå et kultur- og restauranthus i lokalene til gamle Agder Teater i Kristiansand. Nordhus har bred erfaring innen både klassisk og rytmisk musikk som utøver og arrangør, og gjennom ulike styreverv. Han var også varamedlem i styret til Fond For Utøvende Kunstnere i 2017/2018.