Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for Rom for kunst og tverrfaglige tiltak

Behandler søknader innenfor ordningene Rom for kunst, tverrfaglige tiltak, aspirantordninga og de tverrfaglige virksomhetene som søker driftsstøtte.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 28.06.2018

Kulturrådet forvalter flere støtteordninger som går på tvers av de tradisjonelle disiplinene på kunst- og kulturfeltet. 

Utvalget har en sammensatt portefølje, og forvaltningen av denne krever god kunstfaglig kompetanse innenfor hvert kunstområde, samt en bred kulturfeltkunnskap med forståelse av kulturoffentlighet, kulturpolitikk, problemstillinger knyttet til kulturelt mangfold og inkludering av ulike målgrupper, nye kunstneriske uttrykk og praksiser, samt kunnskap om den nasjonale og regionale kulturelle infrastrukturen og utviklingen innenfor kunst- og kulturvirksomheter for øvrig.

Leder

Maria Utsi (f. 1981), rådsmedlem. Troms. Direktør for Festspillene i Nord-Norge. Medlem av Kulturrådet i perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2019. Har tidligere vært festivalsjef for Varangerfestivalen i Vadsø og daglig leder for Hermetikken næringshage i Vadsø. Utsi har masterstudier i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen, og er nestleder i styret for Hålogaland Teater. Hun har også vært medlem av Regjeringens bransjeutvalg for kulturnæringene.

Utvalgsmedlemmer

Shwan Dler Qaradaki (f. 1977), Oslo. Billedkunstner, utdannet ved Kunstakademiet i Suleimani (Kurdistan), NISS og Kunsthøgskolen i Oslo. Qaradaki arbeider med tegning, maleri, foto, installasjon og video, og har i de senere årene utmerket seg gjennom en rekke separatutstillinger over hele landet og gruppeutstillinger i inn- og utland. Han har vært på turné med Den kulturelle skolesekken i flere fylker, og er også kjøpt inn av en rekke offentlige institusjoner, blant annet Oslo kommune, Buskerud fylkeskommune og Fundacion Pablo Atchugarry. Qaradaki har mottatt flere utmerkelser og stipend, blant annet Oslo kommunes kunstnerpris for 2013 og Kulturrådets nykommerpris i 2015.

Ulrika Staugaard (f. 1975), Akershus. Sivilarkitekt med fordypning i strategisk byplanlegging (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunstakademiets Arkitektskole København). Seniorrådgiver i Statsbygg, og partner i Heimstadlære arkitekter. Staugaard leder arbeidet med Kryss-prosjektet i Statsbygg, en plattform for kulturplanlegging. Hun er også en av drivkreftene i prosjektet Bok på Veitvet, et alternativt lokalt bibliotek og sosial møteplass i bydelen Veitvet i Oslo.

Per Ananiassen (f. 1964), Sør-Trøndelag. Teatersjef og kunstnerisk leder ved Teaterhuset Avant Garden i Trondheim (siden 2008). Ananiassen er født i Finnmark med samisk bakgrunn. Han er teaterviter (cand. philol.) og har bakgrunn som dramaturg ved Trøndelag Teater (2001-2008). Som teatersjef ved Avant Garden har han særlig satset på et faglig relevant tilbud for unge. Han er også kunstnerisk leder for festivalene Den Unge Garde og Bastard – Trondheim internasjonale scenekunstfestival.

Marit Eikemo (f. 1971), Hordaland. Forfatter, med bred erfaring fra kulturfeltet, bl.a. gjennom styreverv og komitéarbeid. Daglig leder for Cornerteateret i Bergen. Eikemo var festivalsjef for Litteratursymposiet i Odda 2009-2014, og tok initiativ til og var primus motor for etableringen av Sentralbadet litteraturhus samme sted. Eikemo har i tillegg lang erfaring som journalist og redaktør, og har vært informasjonssjef i Festspillene i Bergen, samt medlem i Kulturutredningen 2014. Eikemo har særlig interesse for arenautvikling, med fokus på arenaens funksjon som åpen møteplass mellom kunstnere og publikum.

Kjetil Nordhus (f. 1975), Vest-Agder. Musiker og vokalist i flere norske og internasjonale rockeband. Nordhus er fra 2016 daglig leder for Teateret, et multihus for kultur og engasjement som åpner før sommeren 2018 i de lokalene til gamle Agder Teater i Kristiansand. I 2006 ble han den første ansatte i Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk, som i dag ett av de etablerte regionale kompetansesentrene for musikk. Nordhus har bred erfaring innen både klassisk og rytmisk musikk som utøver og arrangør, og gjennom ulike styreverv. Han er også varamedlem i styret til Fond For Utøvende Kunstnere i 2017/2018.