Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Rådet for Norsk kulturfond

Rådets hovedoppgave er å forvalte Norsk kulturfond. Rådet fordeler fondets midler ut fra faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

Publisert 29.10.2012
Sist endret 02.01.2019

Rådet har ti medlemmer, oppnevnt av Kulturdepartementet for fire år av gangen. Oppnevningen er rullerende, slik at halvparten av rådets medlemmer skiftes annet hvert år.

Bli kjent med rådsmedlemmene

Rådet oppnevnt fra 1. januar 2018:

Leder

Tone Hansen, Oslo (f. 1970). Direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, kurator og kunstskribent.

Rådsmedlemmer

Martin Eia-Revheim, Oslo (f. 1973). Hussjef for Sparebankstiftelsen DNBs bygg i Kvadraturen.

Thorbjørn Gabrielsen, Stamsund/Lofoten (f. 1959). Kunstnerisk leder for Teater NOR og Stamsund Internasjonale Teaterfestival.

Camara Lundestad Joof, Oslo.

Luba Kuzovnikova, Kirkenes (f. 1976). Kunstnerisk leder i kurator- og produsentkollektivet Pikene på Broen og leder av Barents Spektakel.

Anne Oterholm, Oslo (f. 1964), er forfatter og utdannet cand.philol. ved Universitetet i Oslo.

Jan Ole Otnæs, Oslo (f. 1951). Daglig leder i Nasjonal Jazzscene.

Sigurd Sverdrup Sandmo, Bergen (f. 1971). Direktør for KODEs komponisthjem.

Maria Utsi, Harstad (f. 1981). Direktør for Festspillene i Nord-Norge.

Jorunn Veiteberg, Bergen/København (f. 1955). Dr.philos. i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen.

Varamedlemmer

Sven Åge Birkeland, Bergen (f. 1960). Leder BIT Teatergarasjen, dansebiennalen Oktoberdans og teaterbiennalen Meteor.

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Oppegård (f. 1973). Komponist og musiker.

Helena Holmberg, Trondheim (f. 1959). Direktør i Kunsthall Trondheim.

Rami Maktabi, Fredrikstad (f. 1968). Ansatt i Østfold Kulturutvikling, som produsent for visuell kunst og film i Den kulturelle skolesekken.