Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Rådet for Norsk kulturfond

Rådets hovedoppgave er å forvalte Norsk kulturfond. Rådet fordeler fondets midler ut fra faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

Publisert 29.10.2012
Sist endret 05.02.2020

Rådet har ti medlemmer, oppnevnt av Kulturdepartementet for fire år av gangen. Oppnevningen er rullerende, slik at halvparten av rådets medlemmer skiftes annet hvert år.

Bli kjent med rådsmedlemmene

Rådet oppnevnt fra 1. januar 2020:

Leder

Lars Petter Hagen (f. 1975), Oslo. Hagen er komponist utdannet ved Norges Musikkhøgskole, og prosjektleder for Oslo-Filharmoniens 100-årsjubileum.

Rådsmedlemmer

Rebecka Sofia Ahvenniemi (f. 1982), bosted Bergen. Ahvenniemi er komponist utdannet ved Griegakademiet ved Universitetet i Bergen.

Peder Horgen (f. 1976), bosted Arendal. Horgen er daglig leder for Scenekunst Sør i Agder og styreleder for Danse- og Teatersentrum.

Camara Lundestad Joof, Oslo (f.1988). Dokumentarisk scenekunstner, husdramatiker på Dramatikkens Hus og forfatter. 

Luba Kuzovnikova, Kirkenes (f. 1976). Kunstnerisk leder i kurator- og produsentkollektivet Pikene på Broen og leder av Barents Spektakel.

Anne Oterholm, Oslo (f. 1964), er forfatter og utdannet cand.philol. ved Universitetet i Oslo.

Jan Ole Otnæs, Oslo (f. 1951). Daglig leder i Nasjonal Jazzscene.

Sigurd Sverdrup Sandmo, Bergen (f. 1971). Direktør for KODEs komponisthjem.

Maria Utsi, Tromsø (f. 1981). Selvstendig næringsdrivende

Jorunn Veiteberg, Bergen/København (f. 1955). Dr.philos. i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen.

Varamedlemmer

Sven Åge Birkeland, f. 1960 i Søgne, bosted Bergen. Birkeland leder BIT Teatergarasjen, dansebiennalen Oktoberdans og teaterbiennalen Meteor.

Rami Maktabi, Fredrikstad (f. 1968). Ansatt i Østfold Kulturutvikling, som produsent for visuell kunst og film i Den kulturelle skolesekken.

Bjørn Hatterud (f. 1977), bosatt i Oslo. Hatterud er forfatter, musiker, kritiker, kurator og kulturskribent blant annet i bladet Billedkunst.

Helena Holmberg, f. 1959 i Sverige, bosted Trondheim. Holmberg er direktør i Kunsthall Trondheim og er vara i styret for Office for Contemporary Art Norway (OCA).

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, f. 1973 i Trondheim, bosted Oppegård. Ratkje er komponist og musiker innen flere genre.