Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Tverrfaglig utvalg for forsøksordningen Miljø- og klimakrise – kunst og kultur

Behandler søknader til forsøksordningen Miljø- og klimakrise – kunst og kultur

Publisert 15.11.2018

Leder

Sigurd Sandmo, rådsmedlem og leder for faglig utvalg for kulturvern

Medlemmer

Kenneth Flak, scenekunst

Luba Kuzovnikova, visuell kunst

Karoline Sofie Tveitnes Trollvik, musikk

Øystein Vidnes, litteratur

Ulrika Staugaard, rom for kunst og tverrfaglige tiltak

Ekstern klimaekspert Kerim Hestnes Nicansioglu

Utvalget behandler søknader til: