Hopp til innhold

Kulturdirektoratet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og skal bidra til å løfte fram kulturens rolle i samfunnet.

Kulturdirektoratet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturdirektoratet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Kulturdirektoratet har i dag et bredt virkemiddelapparat for å stimulere kultursektoren gjennom tilskudd og utviklingsoppgaver, digitalisering og internasjonalisering.

Vi har omtrent 150 ansatte og har kontorer i Oslo, Bodø og Trondheim.

Postjournal på eInnsyn

Lovdata: Lov om Norsk kulturråd

Årsrapporter for Kulturdirektoratet