Hopp til innhold

Faggruppen for den kollektive oppreisningen for romanifolket/taterne

Faggruppen for kollektiv oppreisning for romanifolket/taterne gir råd og innspill til retning og strategiske prioriteringer i forvaltningen av den kollektive oppreisingen. Faggruppen for kollektiv oppreisning for romanifolket/taterne sitter ett år fra oktober 2020 til oktober 2021.

Publisert 08.12.2020
Sist endret 06.04.2022

Medlemmer

  • Lennart Karlsen (f. 1970), Vestfold og Telemark, oppnevnt etter forslag fra Landorganisasjonen for romanifolket
  • Holger Gustavsen (f. 1964), Innlandet, oppnevnt etter forslag fra Taternes Landsforening
  • Jone Bakken Eilertsen (f. 1985), Rogaland, oppnevnt på fritt grunnlag
  • Pål Eriksen (f. 1975), Oslo, Norsk språkråd, oppnevnt som fagperson
  • Mari Møystad (f. 1963), Innlandet, Glomdalsmuseet, oppnevnt som fagperson