Hopp til innhold
Statens kunstnerstipend

Stipendkomiteen for folkekunstnere

Publisert 19.10.2012
Sist endret 04.11.2020

Stipendkomiteens medlemmer er oppnevnt for tildelingsåret 2020.

Leder

Brita Rusten Åmot, Svingsvoll

Medlemmer

Martin Myhr, Torpo

Knut Aastad Bråten, Fagernes

Bjørn Sverre Hol Haugen, Slåstad

Varamedlemmer

Øyonn Groven Myhren, Oslo

Margrethe Nordmoen, Ottestad

Helga Reidun B. Nesset, Alvdal

Arild Larsen, Elverum

Sekretær

Sonia Carmen Stensen, Trondheim