Hopp til innhold
Statens kunstnerstipend

Stipendkomiteen for Interiørarkitekter

Publisert 19.10.2012
Sist endret 20.04.2022

Stipendkomiteens medlemmer er oppnevnt for tildelingsåret 2022.

Leder

Espen Arnesen, Fetsund

Medlemmer

Anne Berentsen, Oslo

Martha Langset, Oslo

Vara

Linge Grindheim, Oslo

Sekretær

Mona Lise Lien, Oslo