Hopp til innhold
Statens kunstnerstipend

Stipendkomiteen for dansekunstnere

Publisert 19.10.2012
Sist endret 10.10.2018

Leder/sekretær

Janne-Camilla Lyster, Oslo

Medlemmer

Kristian Alm, Oslo

Steffi Lund, Oslo

Liv Hanne Haugen, Tromsø

Eli Stålhand, Oslo

Vara

Sara Christophersen, Oslo

Pernille Holden, Oslo