Hopp til innhold
Statens kunstnerstipend

Stipendkomiteen for sceneinstruktører

Publisert 19.10.2012
Sist endret 04.11.2020

Stipendkomiteens medlemmer er oppnevnt for tildelingsåret 2020.

Leder

Catrine Telle, Oslo

Medlemmer

Jonas Corell Petersen, Oslo

Linn Olsen, Moss

Varamedlem

Fredrik Longva, Oslo