Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.

NB! Statens kunstnarstipend har redusert bemanning frå uke 25 til og med uke 31. Ved henvendingar til SKS må du derfor bruke e-posten: kunstnerstipend@kulturradet.no

 

Søk kunstnarstipend - informasjon om stipendordningane

Sjå kven som har fått stipend

Send inn rapport på mottatt stipend

Koronasituasjonen: Informasjon til deg som mottar stipend frå Statens kunstenerstipend

 

Stipend for eldre fortente kunstnarar blir betalt ut i februar og juli kvart år.

Kalender