Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.

Viktig melding til stipendmottakere vedrørende skattetrekk i mai!
Vi beklager at flere er trukket for mye skatt av utbetalingen i mai og vi er i dialog med vår utbetalende instans for å finne ut hva som har skjedd. Dersom du har et gyldig skattekort for 2018 på Altinn så skal stipendet skattlegges i henhold til dette skattekortet. Det vil nå bli gjennomført en kontroll for alle og vi håper det er mulig å få etterbetale et eventuelt for stort skattetrekk, helst inneværende måned. Om du ikke har gyldig skattekort for 2018 så er et skattetrekk på 50% korrekt. Vi kan dessverre ikke love annet enn at vi er på saken og forsøker å finne en løsning. De som får refundert skattetrekket vil også få tilsendt en ny lønnslipp.

Send inn rapport på mottatt stipend

Søk kunstnarstipend - informasjon om stipendordningane

Sjå kven som har fått stipend