Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.

Søk midlertidig stipendordning COVID-19

Søk kunstnarstipend - informasjon om stipendordningane

Sjå kven som har fått stipend

Send inn rapport på mottatt stipend

Koronasituasjonen: Informasjon til deg som mottar stipend fra Statens kunstenerstipend

Kulturdepartementet meldte 29. mai at enkeltkunstnere får 70 millioner kroner i en midlertidig stipendordning som skal forvaltes av Statens kunstnerstipend. Vi vil oppdatere nettsidene våre med informasjon rundt nye søknadsfrister og retningslinjer for ordningen så snart det er på plass.

– Viktig løft for kunstnere og kulturinstitusjoner

Stipend for eldre fortjente kunstnere blir utbetalt i februar og juli hvert år.

Kalender