Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.

Søk kunstnarstipend - informasjon om stipendordningane

Sjå kven som har fått stipend

Send inn rapport på mottatt stipend

Koronasituasjonen: Informasjon til deg som mottar stipend fra Statens kunstenerstipend

Tildelingene til den midlertidige stipendordningen som hadde søknadsfrist 5. august vil bli publisert på våre nettsider i uke 42.

De midlertidige arbeidsstipendene for 2021, som ble varslet i statsbudsjettet vil behandles i samme søknadsløp som den ordinære søknadsfristen til Statens kunstnerstipend 16. oktober. 

Stipend for eldre fortjente kunstnere blir utbetalt i februar og juli hvert år.

Kalender