Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.

Søk kunstnarstipend - informasjon om stipendordningane

Sjå kven som har fått stipend

Send inn rapport på mottatt stipend

Har du søkt kunstnerstipend for 2020? Behandlingen av søknadene til Statens kunstnerstipend blir ikke påvirket av situasjonen med koronaviruset. Utvalget for statens kunstnerstipend har vedtaksmøte 16. - 19. mars og offentliggjøring av tildelinger vil kommer i uke 13.

Kalender