Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.

Søk kunstnarstipend - informasjon om stipendordningane

Sjå kven som har fått stipend

Send inn rapport på mottatt stipend

Orientering til stipendmottakere 17.08.2018: Kulturrådet undersøker om det kan ha skjedd feil knyttet til pensjon ved utbetalingen av stipendier. Vi kommer tilbake med mer informasjon.