Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.

Viktig melding til innehavere av arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre, stipend for seniorkunstnere, stipend for etablerte kunstnere og garantiinntekt fra Statens kunstnerstipend

Vi har oppdaget at det har skjedd en feil ved innrapportering av stipend til Skatteetaten. Dette har ført til at flere stipendmottakere har fått melding fra Skatteetaten om at det er avvik mellom det som står i skattemeldingen og det som er innrapportert. Vi er i dialog med vår leverandør av lønnstjenester og Skatteetaten for å få rettet feilen. Inntil videre trenger ikke stipendmottakere som har fått denne meldingen å foreta seg noe i forhold til dette. Vi legger ut mer informasjon her når vi har fått en avklaring.

 

Søk kunstnarstipend - informasjon om stipendordningane

Sjå kven som har fått stipend

Send inn rapport på mottatt stipend

Koronasituasjonen: Informasjon til deg som mottar stipend fra Statens kunstenerstipend

 

De midlertidige arbeidsstipendene for 2021, som ble varslet i statsbudsjettet vil behandles i samme søknadsløp som den ordinære søknadsfristen til Statens kunstnerstipend 16. oktober. 

Stipend for eldre fortjente kunstnere blir utbetalt i februar og juli hvert år.

Kalender