Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kreativ næring - næringsutvikling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn 158 søknader, 30 av disse fikk tilskudd.

Hovedinntrykket etter den første utlysningen er gjennomgående positivt, med mange solide og gjennomtenkte prosjekter som treffer godt på Kulturrådets intensjon med ordningen.

Det er søkt om prosjekter fra hele landet. Det er en god sammenheng mellom prosentvis tildeling per region og prosentvis søknader per region.

Det er bevilget støtte til prosjekter i alle de seks store byene (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand). I tillegg er Haugesund, Bodø, Porsgrunn, Skien og Grimstad representert i tildelingsbunken.

Søknadsbunken inneholdt søknader fra alle kunstuttrykk med unntak av arkitektur. Musikk sto for 29 % av søknadene, visuell kunst for 25 % og scenekunst (12 %) og litteratur (10 %) på de neste plassene.

Teknologi gir nye muligheter

En tydelig trend i søknadsbunken, er at alle kunstuttrykk ser nye muligheter innen teknologi. Det søkes om prosjekter innen digitalisering, nye distribusjons- og formidlingsløsninger, nye lanseringsplattformer, apper og nettbutikker. Mange kunstnere ser altså nye forretningsmuligheter i å bruke teknologi til å gjøre møte mellom kunstner og publikum/marked lettere.

Vi erfarer også at noen kunstfelt ønsker å utvikle/utfordre næringskjeden i bransjen ved å bruke teknologi for at kunstneren selv (uavhengig av forlag/selskap) kan drive næring og komme tettere på sitt publikum, f.eks. ved brukerstyrte nettbutikker med integrerte betalingsløsning og markedsløsninger.

Litteratur: Styrker og utfordrer støtteapparatet

På litteraturfeltet ser vi at agentrollen blir utfordret og at bokmessen i Frankfurt i 2019 gir spennende muligheter til nye næringer. Flere aktører ser nye forretningsmuligheter utover de etablerte forlags- og bokhandlerleddene og lanserer nye formidlings- og distribusjonsløsninger som henvender seg mer direkte til leser. Vi ser også prosjekter der forfattere lanseres parallelt på flere flater samtidig, slik at de kan få et bredere inntektsgrunnlag.

Flere søknader innenfor flere kunstfelt utfordrer de etablerte strukturene i selve støtteapparatet: Det søkes om støtte til tiltak innen nyskaping, utprøving og utvikling av næringskjeden i de ulike kunstfeltene. Det vil si at kunstneren selv lager et profesjonelt team rundt seg, i stedet for å ha flere ledd i støtteapparatet som skal ha en andel av inntektene.

Stort behov for markedsføringstiltak

Innenfor feltet visuell kunst er det en rekke sterke prosjekter som svarer på bransjens behov for flere og bedre strukturerte og mer profesjonelle kanaler for salg, distribusjon og markedsføring av kunst. Tiltak for å nå et større marked/publikum med allerede produserte forestillinger eller kunstverk har gitt utslag i mange søknader om tilskudd til markedsføring, særlig i scenekunstfeltet.

Internasjonalisering

For stort sett alle kunstuttrykk er internasjonalisering og eksport en naturlig del av det kunstneriske virke og forretningsutviklingsplanen. Kulturrådet har støttet prosjekter som ønsker å nå ut internasjonalt, men hvor tiltakene for å oppnå dette består i å styrke kompetanse og virksomheter i Norge.

God sjangerbredde

Prosjektene det er gitt støtte til i første runde rommer en imponerende sjangerbredde, den geografiske spredning i tildelingene vitner om høy aktivitet i kulturnæringene i hele landet og det er et mangfold av prosjekter innenfor næringsutvikling av kultursektoren.

Blant tildelingene finner vi prosjekter med barn og unge som målgruppe, nye publiseringsflater for norsk litteratur, unge talenter som satser på å bygge opp et sterkt virkemiddelapparat, utvikling av apper for å nå et nytt publikum og nye former for markedsføring. Det er både godt etablerte selskaper og helt nye virksomheter som søker.  Bevilgningene er gitt til et bredt spekter av sjangrer; prosjektene representerer blant annet samtidskunst, popmusikk, dokumentarfilm, fotokunst, jazz, metal, kunstbøker, kunstfilm og musikkteater.

Kulturrådet ser det som positivt at også bransjene innenfor mote, spill og design er representert med tilsagn i den første tildelingen. Dette er kreative næringer med et vekstpotensial og Kulturrådet håper flere fra disse næringene søker på tilskuddsordningene i 2018.  

Tall fra runden

Antall søknader: 158

Søknadssum: 66,1 millioner

Antall tildelinger: 30

Tildelingssum: 7,4 millioner kroner

Vurdering av søknadene

Søknader er blitt behandlet av seksjon for kreativ næring i Kulturrådet og vedtatt av direktør Kristin Danielsen. Vurderingene er gjort med bistand fra kunstseksjonene i Kulturrådet; scenekunst, musikk, visuell kunst og litteratur.

Seksjonsleder for kreativ næring har innhentet ekspertvurderinger på fagfeltene mote, arkitektur, design, litteratur, animasjon og film. DOGA, NORLA og Norsk Filminstitutt har bistått i disse søknadene.

Les mer om hvordan søknadene behandles

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i direktørmøtet: 15.11.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeRegionSøknadssumVedtakTilskuddhidden
NORTHERN STORIES AS Northern Stories - Norske forfattere på flere publiseringsflater Litteratur Oslo Øst 400000 350000 KUNSTBOKHANDELEN AS NAP (Nordic Art Press) - NAP, nettverk og struktur for distribusjon, formidling og markedsføring av kunstpublikasjoner Visuell kunst Oslo Øst 400000 350000 GAMMAGLIMT VIDEOPRODUKSJON AS UpNorth Film AS ved Christian Falch - UpNorth Film AS Film Sør-Trøndelag Midt 400000 300000 MER FILM AS MER FILM - Formidling av film på nett Film Troms Nord 400000 300000 INDIE FILM AS Carsten Aanonsen - Indie Film Forretningsutvikling og Distribusjon Film Oslo Øst 400000 300000 BOLDBOOKS AS BoldBooks AS - Digital markedsføring av bøker Litteratur Akershus Øst 400000 300000 DSIGN MEDIA AS Dsign Media AS - Music Portal System [MPS] Musikk Sør-Trøndelag Midt 800000 300000 DIRTY OLD TOWN AKTIESÆLSKAB AS Dirty Old Town AS - Dirty Old Town V 2.0 Musikk Vest-Agder Sør 400000 300000 ACT ENTERTAINMENT AS ACT Entertainment - Den kulturelle kundereisen Musikk Oslo Øst 400000 300000 INDIE RECORDINGS AS Indie Recordings AS - Digitalisering Musikk Oslo Øst 400000 300000 DANIELA RAMOS ARIAS Daniela Ramos Arias - ART + FOLK Visuell kunst Hordaland Vest 400000 300000 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - Coast Contemporary Visuell kunst Oslo Øst 1200000 300000 FANFARE AS Fanfare – en multi-utgiver og et kunstnerisk produksjonshus for kunstnere fra forskjellige felt. - Fanfare 2018 Litteratur Oslo Øst 400000 275000 THEA HJELMELAND Thea Hjelmeland - Forretningsmodell og markedsutvikling Musikk Hordaland Vest 350000 275000 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - Kunstgarasjen – virkemiddel for økt omsetning av samtidskunst i Hordaland Visuell kunst Hordaland Vest 400000 275000 WINJE AGENCY AS Winje Agency - Økt norsk litteratureksport? Etablering av uavhengig litterært agentur Litteratur Telemark Sør 400000 260000 MHM AS MHM AS - Forretningsmodell og markedsutvikling Musikk Oslo Øst 400000 250000 BARNAS MUSIKKTEATER AS Barnas Musikkteater - Norges største leverandør av forestillinger til barnehagen Scenekunst Vest-Agder Sør 400000 250000 ATELIER OPEN AS Atelier Open AS - Atelier - Oppdag og kjøp kunst rett fra kunstnere Visuell kunst Oslo Øst 400000 250000 MULTIPLY AS Multiply Illustrasjonsagentur - Markeds- og forretningsutvikling for det nasjonale og internasjonale markedet Design Sør-Trøndelag Midt 245858 200000 SØSTER STUDIO PERNILLE NADINE GUNNESTAD Pernille Nadine Gunnestad - SØSTER STUDIO Mote Oslo Øst 453000 200000 OAKLAND RAIN AS Oakland Rain AS - Næringsutvikling av Oakland Rain AS Musikk Vest-Agder Sør 400000 200000 SNAKK FOR DEG SJØL AS Rebekka Brox Liabø - Snakk! Et markedsføringsprosjekt. Scenekunst Troms Nord 1200000 180000 SCENEKRAFT AS Scenekraft AS - Scenekraft - Fram! Scenekunst Rogaland Vest 400000 180000 MARIANNE BJØRNMYR PHOTOGRAPHY Marianne Bjørnmyr - Atelier NOUA Visuell kunst Nordland Nord 250000 175000 FOTOGRAF INGA SKÅLNES Inga Skålnes - Slå På Kunst Visuell kunst Sør-Trøndelag Midt 398125 170000 SHWAN - BILLEDKUNST DLER RAUF RASUL Shwan Dler Qaradaki - To My Children Film Telemark Sør 350000 150000 PURPLE PRODUCTION Herman Bernhoft Herman Bernhoft - Teaterteltet Scenekunst Aust-Agder Sør 400000 150000 FORMBAR GLASSVERKSTED AS Formbar Glassverksted AS - Markedsføring av Formbar Glassverksted nasjonalt og internasjonalt. Visuell kunst Rogaland Vest 197000 140000 DEFT ARTISTS DA Deft Artists DA - Marketing og visuell formidling Musikk Hordaland Vest 123000 120000 JAZZÅTEATRET PRODUKSJON AS JazzåTeatret Produksjon AS - Lady Pluss Andre Møre og Romsdal Midt 400000 0 HEYLO Toril Lisbeth Johansen HEYLO Toril Lisbeth Johansen - Arctic-webtv Andre Troms Nord 400000 0 CRESCAT AS Matteo Blomberg Ghini - Crescat - Produksjonsplattformen for kultur- og konferansearrangementer. Andre Hordaland Vest 400000 0 ARTLOOP STUDIOS Artloop Studios - Artloops Andre Vestfold Øst 400000 0 BODY TECHNOLOGY Gull Øzger BodyTech/Gull Øzger - Gammel og Ung i dialog Andre Oslo Øst 600000 0 HALLINGEVENTYR AS HallingEventYr AS - Kreativt kompass Andre Buskerud Øst 400000 0 DESIGN REGION BERGEN Design Region Bergen - The Design Impact Canvas Design Hordaland Vest 400000 0 RALSTON & BAU AS Ralston & Bau / Ideal Lab - The Idealist Platform Design Sogn og Fjordane Vest 400000 0 NEDRE FOSS COLLECTIONS AS Nedre Foss Collections AS - Nedre Foss - ny digital plattform for norsk design Design Oslo Øst 400000 0 ERLEND SØDERLUND Erlend Søderlund - Sveiping og porselen - kombinere fortiden med nåtiden for framtiden, mot et internasjonalt marked Design Oppland Øst 400000 0 PLOINK AS PLOINK - Utvikling av PLOINK videosignatur og audiovisuelle visittkort for artister Design / Musikk Hordaland Vest 160000 0 YNGVE JØRGENSEN BILLEDKUNSTNER OG DESIGNER Yngve Jørgensen - Jørgensen Lærgods Design Oslo Øst 140000 0 LADYBIRD FILM AS LadyBird Film AS - Forlatt Film Sør-Trøndelag Midt 350000 0 BROADLEAF AS Audun Amundsen - GonzoDocs Film Sør-Trøndelag Midt 200000 0 CINEMATEKET TRONDHEIM STIFTELSEN Cinemateket Trondheim - Ny arena for film og audiovisuell kunst i Trondheim Film Sør-Trøndelag Midt 200000 0 FILMREG FILMREG - Doc.Norway Film Troms Nord 2250000 0 SØRNORSK FILMSENTER AS Sørnorsk filmsenter AS - Gode historier haves - finansiering søges Film Vest-Agder Sør 1350000 0 EINHERJE FILM AS Einherje Film AS - Saga, a Black Metal Viking Biker-film with Zombies Film Telemark Sør 400000 0 THE METROPOLITAN FILM COMPANY NORWAY AS The Metropolitan Film Company Norway AS - Formidling av filmfortellinger Film Hordaland Vest 400000 0 BARBOSA FILM AS Barbosa Film - Barbosa Film 2018 Film Oslo Øst 400000 0 KARIVOLD FILM AS Karivold Film as - Utvikle et internasjonalt nettverk. Film Østfold Øst 230000 0 FABELFJORD AS Fabelfjord AS - Markedsbygging- og distribusjon av visuell kunst Film / Litteratur / Animasjon Troms Nord 380000 0 VILLA LOFOTEN AS Villa Lofoten as - Villa Lofoten as tilbud og salg Kulturvern Nordland Nord 400000 0 EMBLA BUNADER AS Embla bunader AS - Reclaiming Patterns Kulturvern Rogaland Vest 800000 0 BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO Bondeungdomslaget - Norwegian Folk Kulturvern Oslo Øst 400000 0 SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK AS Skåppå Kunnskapspark AS - Oppfølgingsprogram - bunad og bærekraft Kulturvern Oppland Øst 357000 0 ORDKALOTTEN -TROMSØ INTERNASJONALE LITTERATURFESTIVAL STIFTELSEN Ordkalotten Internasjonale litteraturfestival - Ordkalottens publikumsutviklingsstrategi Litteratur Troms Nord 400000 0 STIFTELSEN BOKBYEN VED SKAGERAK Stift. Bokbyen ved Skagerrak - Stimulering av unge til lesing og litteraturinteresse Litteratur Aust-Agder Sør 295000 0 ENTOS Martin Eikeland Entos - Martin Eikeland - Ett rom, ti forfattere, én novellesamling Litteratur Vest-Agder Sør 180000 0 STIFTELSEN BOKBYEN VED SKAGERAK Stift. Bokbyen Skagerrak - Bokbyen i 15 år - veien videre Litteratur Aust-Agder Sør 150000 0 JANNE KARIN STØYLEN Svidal skriveri - Distriktskontoret for litteraturformidling Litteratur Sogn og Fjordane Vest 400000 0 STIFTELSEN KÅKÅ KVERULANTKATEDRALEN KÅKÅ kverulantkatedralen - Bokhuset/Opplysningskvartalet Litteratur Rogaland Vest 1200000 0 STIFTELSEN SENTRALBADET LITTERATURHUS Stiftelsen Sentralbadet litteraturhus - Organisasjonsutvikling Litteratur Hordaland Vest 400000 0 LESEPLANETEN CAMILLA SKOGSETH CLAUSEN Camilla Skogseth Clausen - Oppstart av Leseplaneten og nytt barneblad Litteratur Hordaland Vest 141500 0 AUDUN LINDHOLM Audun Lindholm - Vagant Litteratur Hordaland Vest 150000 0 BOK365 AS Books24seven - Books24seven - internasjonal markedsplass Litteratur Oslo Øst 400000 0 SHUUTO AS Shuuto AS - Pilot Forlag 2020 Litteratur Oslo Øst 400000 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Kulturbyrået Mesén - Nyskapende og originale formidlingsgrep av Fredrik Høyers tekster Litteratur Oslo Øst 285000 0 SIRI SKOGSTAD BERNTSEN Siri Skogstad - Siri Skogstad Mote Sør-Trøndelag Midt 400000 0 RONNIE ANDRÉ JOHANNESSEN DAHL Ronnie André Johannessen Dahl - Darkhan Mote Hordaland Vest 80000 0 BERGSTRØM CONSULTING Color Vision ved Iben Bergstrøm - Visuell profil, identitet og distribusjonsplattform for Color Vision. Mote Hordaland Vest 90000 0 MO synnøve mo - Shine on! Mote Oslo Øst 195000 0 APHRU GROUP RETAIL AS Aphru - Lansering i USA Mote Oslo Øst 400000 0 BYEN STORY ANDREAS HELLAND Byen Story - Vintage Stories Mote Oslo Øst 264000 0 KYRRE EVJENTH SLIND Kyrre Evjenth Slind - Det Ville Europa Musikk Møre og Romsdal Midt 182760 0 ALL GOOD CLEAN RECORDS JAKOB KJØRSVIK KAAS All Good Clean Records, avd. Plateselskap - Internasjonal distribusjon og markedsføring Musikk Sør-Trøndelag Midt 350000 0 ACOUSTIC LANDSCAPES AS Acoustic Landscapes AS - Akustisk innovasjon i stereo og surround ut til folket Musikk Sør-Trøndelag Midt 400000 0 AUDIOLAND AS Audioland - Arctic Sound Musikk Finnmark Nord 400000 0 LARS ANDREAS HAUG Frioms.org v/ Lars Andreas Haug - Næringsutvikling for Frioms.org Musikk Aust-Agder Sør 360000 0 STUDIO SPORNES AS Studio Spornes AS - Studio Spornes Kultur Musikk Aust-Agder Sør 400000 0 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Musikkprofil - Musikkprofil - Næringsutvikling Musikk Telemark Sør 400000 0 NYGAARD MUSIKKPRODUKSJON Isak Nygaard - Esther Recordings Musikk Vest-Agder Sør 400000 0 PRISTINE MUSIC PRODUCTION HEIDI SOLHEIM Pristine Music Production - Utvilking og etablering av kulturnæringsbedriften Pristine Music Production i Norge og Europa Musikk Aust-Agder Sør 1200000 0 HUGOWORLD AS Hugoworld AS - Låteksport til Kina og Japan Musikk Vest-Agder Sør 200000 0 HIHAT MANAGEMENT AS HIHAT MANAGEMENT AS - LABYRINTER! Musikk Hordaland Vest 150000 0 MUSIC ARTIST DRAMA ENTERTAINMENT AS MADE Management - Coco&Co Musikk Hordaland Vest 400000 0 GALLERI FOSSEKALLEN AS Galleri Fossekallen AS - Gallerikonserter på Fossekallen Musikk Rogaland Vest 284000 0 APOLLON RECORDS AS Apollon Records AS - Apollon Records- Utgivelse, Distribusjon & Markedsføring Musikk Hordaland Vest 450000 0 STUDIO O AS Studio O - Musikksceneproduksjoner og utviklingsvirksomhet barn og ungdom Musikk Hordaland Vest 380000 0 STAGEWAY TALENT AS Stageway Talent AS - Management 2.0 - Servicebedriften Musikk Hordaland Vest 400000 0 PAPERCLIP AS Paperclip AS - Utvikling av norske artister innen elektronisk musikk i perioden 2018-2020 Musikk Hordaland Vest 400000 0 DATAROCK AS Datarock - Optimalisering av Young Aspiring Professionals & YAP Records Musikk Hordaland Vest 100000 0 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Karisma & Dark Essence Records AS - Utvidelse av lanseringsplattform Musikk Hordaland Vest 300000 0 EDDA MUSIC AS EDDA Music - Royaltyportal og marketingtjeneste Musikk Hordaland Vest 400000 0 MARTENS MEYER MUSIKK Gisle Martens Meyer - Ugress - There Is No Here, Here Musikk Hordaland Vest 40000 0 ARE LOTHE KOLBEINSEN Parallax - Parallax 10år Musikk Oslo Øst 300000 0 DAWORKS RECORDS AS daWorks Records AS - daWorks Næringsutvikling 2017-2018 Musikk Oslo Øst 350000 0 HEARTBEAT AS Heartbeat AS - Løft av norske musikere/artister I Europa og Asia Musikk Oslo Øst 400000 0 FORENINGEN OSLO SINFONIETTA OG CIKADA Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada - Kreativt Norge – Oslo Sinfonietta og Cikada Musikk Oslo Øst 400000 0 KROHNMUSIC AS Tone Krohn - Markedsføring og distribusjon av moderne vokal folkemuskk i korsang Musikk Vestfold Øst 336000 0 LINDBERG LYD AS 2L - Norwegian Recorded Arts in America Musikk Oslo Øst 400000 0 STIAN VÅGEN NILSEN HCR Studio - HCR Studio: Internasjonalt produksjonsmiljø rett utenfor Oslo Musikk Oslo Øst 400000 0 SUBSONIC SOCIETY AUDIO AS Subsonic Socety Audio as - Et nytt strategisk sprang Musikk Oslo Øst 400000 0 FROG MUSIC AS Frode Alnæs (vi sitt selskap Frog Music AS) - Min Dans med Strenger Musikk Oslo Øst 400000 0 CIRCLE MANAGEMENT AS Circle Management AS - Internasjonal profesjonalisering og nettverksbygging Musikk Oslo Øst 400000 0 MER RECORDINGS AS MER Recordings - Søknad om utviklingsstøtte til lansering og etbalering av ny artist Musikk Oslo Øst 400000 0 JON LAULAND PETTERSEN Jon Lauvland Pettersen - Prosjekt Kristin Skaare Musikk Oslo Øst 390000 0 WATERFALL ARTIST SERVICES Waterfall Artist Services as - Frida Amundsen/'CAL' Musikk Oslo Øst 400000 0 NORSK MUSIKFORLAG AKTIESELSKAP Norsk Musikforlag - Digitalisering Musikk Oslo Øst 400000 0 BANDONARUN Per Arne Glorvigen Bandonarun - Tango con Amigos Musikk Oppland Øst 405000 0 AMP MUSIC & RECORDS AS AMP Music & Records AS - Forretnigsutvikling av AMP Music & Records Musikk Oslo Øst 400000 0 AASHAMMER MUSIC SINGER/SONGWRITER Astrid Aashammer - Lansering av nasjonal og internasjonal hitlåt. Musikk Vestfold Øst 350000 0 GRETHE KOSBERG Musikalfabrikken - Bedriftsutvikling av Musikalfabrikken Scenekunst Sør-Trøndelag Midt 400000 0 MARKEDSPARTNER NORD AS Markedspartner Nord AS - Nordnorske kulturhistorier i næringsutvikling mot reiselivet Scenekunst Troms Nord 400000 0 TONE MARTINE KITTELSEN Tone Kittelsen - Produsent for samtidsdans og performancekunst Scenekunst Vest-Agder Sør 80000 0 STIFTELSEN BERGEN BYSPILL Stiftelsen Bergen Byspill - Hansaspill på Bryggen Scenekunst Hordaland Vest 195000 0 KVAMMEN & SÆGROV SCENE AS Kvammen & Sægrov Scene AS Org.nr.: 917997764 - Olejeventyret - musikal Scenekunst Rogaland Vest 400000 0 NARTMANSTIFTELSEN Henriette Pedersen / Nartmanstiftelsen - Markedsstrategier for Nartmanstiftelsen Scenekunst Oslo Øst 200000 0 PANTA REI DANSETEATER AS Panta Rei Danseteater - EXPANDING Scenekunst Oslo Øst 400000 0 ELINE HOLBØ WENDELBO Eline Holbø Wendelbo - "Scenekunst publikum ikke vet de vil ha, -ennå" Scenekunst Oppland Øst 400000 0 STIFTELSEN KAREN FOSS QUIET WORKS kf Quiet Works - kfQW flerårig prosjekt 2017-19 Scenekunst Vestfold Øst 400000 0 FIRST KISS PRODUCTION Sjur Marqvardsen - The Gatsby Maze - Opplevelsesbar Scenekunst Østfold Øst 400000 0 SÅNAFEST Sånafest - Bærekraftig festivalutvikling Scenekunst Akershus Øst 240000 0 OSLO NYSIRKUS DA Oslo Nysirkus - Symfoni og sirkus - "Tidstyven" med Oslo Nysirkus og Bergen Filharmoniske Orkester Scenekunst Oslo Øst 30000 0 KLODEN AS Kloden AS - Kloden - Utvikle publikum og bygge et marked Scenekunst Oslo Øst 400000 0 STIFTELSEN NIE TEATER Stiftelsen NIE Teater - Markedsutvikling og publikumsutvikling Scenekunst Akershus Øst 400000 0 TEKNOPILOT AS Teknopilot AS - Undervisningsopplegg tilknyttet mobilspillet "Mitt Barn Lebensborn" og filmen "Wars Don't End" Spill Hedmark Øst 320000 0 EDITH SERINE THOMASSEN Edith Serine Thomassen - Utvikling av keramikkverksted med fokus på markedføring og formidlinginntjening Visuell kunst Sør-Trøndelag Midt 400000 0 NORSK FOTOFAGSKOLE AS Modul 35 v/Norsk Fotofagskole - Modul 35 -Management Visuell kunst Sør-Trøndelag Midt 300000 0 ATELIER ILSVIKA SA Atelier Ilsvika SA - Visning Visuell kunst Sør-Trøndelag Midt 400000 0 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening - Fra Rammeverksted til co-working space Visuell kunst Sør-Trøndelag Midt 800000 0 TONJE TUNOLD Norgesglass - nettverk glasshytter - Næringsutvikling: omdømmebygging Visuell kunst Finnmark Nord 400000 0 LOFOTEN SAFARI AS Lofoten Safari AS - SØKNAD OM INVESTERINGS- OG UTVIKLINGSSTØTTE FOR GALLERI LOFOTENS HUS TIL UTVIKLING AV NYTT KONSEPT Visuell kunst Nordland Nord 400000 0 TONJE TUNOLD Norgesglass - nettverk glasshytter - Etableringsfase bedriftsnettverk Norgesglass Visuell kunst Finnmark Nord 1312000 0 DESIGN FLOOR GOMAN Viktor Goman - Galleri Hestman Visuell kunst Aust-Agder Sør 198588 0 IMPERIET AS Imperiet AS - Kunstutleie i Agder Visuell kunst Vest-Agder Sør 350000 0 BRODERSENS BASAR Ole Brodersen - Produksjon og salg av analoge fotografiske arbeider med tilhørende kursvirksomhet i Lyngør. Visuell kunst Aust-Agder Sør 375000 0 ART VISION AS Freddy Halstensen - Kunstportal.no Visuell kunst Rogaland Vest 400000 0 KUBE BERGEN HOLDING AS KuBe Bergen Holding AS - Kunstformidling av visuell kunst Visuell kunst Hordaland Vest 400000 0 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - Relansering og utvidelse av nettsiden Kunstguide.no Visuell kunst Hordaland Vest 300000 0 MARTE JØLBO Marte Danielsen Jølbo - Pilot for ny produksjons- og distribusjonsplattform for billedkunst Visuell kunst Utlandet Utlandet 400000 0 FREMMEDART AS Fremmedart as - Mausoleet Visuell kunst Vestfold Øst 1500000 0 SJØHOLMEN AS Sjøholmen Barnekunstsenter AS - Utvikling av Sjøholmen Barnekunstsenter som kultturdestinasjon for barn Visuell kunst Akershus Øst 150000 0 STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL Trafo Kunsthall - Markedsføring og synliggjøring av Trafo Kunsthall overfor næringslivet Visuell kunst Akershus Øst 250000 0 OSLO KUNSTFORENING Kunst i kvadraturen - Oslo Kunstløype 2020 Visuell kunst Oslo Øst 1365000 0 PART JERKAAS SCHELIN Vibeke Jerkaas - pArt Visuell kunst Østfold Øst 400000 0 TOM WOOD AS Tom Wood - Tom Wood in Japan Visuell kunst Oslo Øst 800000 0 FREDRIKSENS GRAFIKK AS Fredriksens Grafikk AS - Utvikling av profesjonell avdeling for fotobasert grafisk kunst Visuell kunst Oslo Øst 349600 0 PROJECT MANAGEMENT CONSULTANTS AS Andreas Borander - www.oslokunst.no Visuell kunst Oslo Øst 400000 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Kulturbyrået Mesén - Fotoji: markedtilpasning og markedsføring/salg Visuell kunst Oslo Øst 400000 0 JOHAN MÆHLUM Galleri Zink - Jubileumsutstillingen "DIALOG" Visuell kunst Oppland Øst 150000 0 CHARLOTTE HAGELUND CONSULTING Charlotte Hagelund Consulting - Inkubator og konsulentbyrå for kunstnere og kreative aktører Visuell kunst Akershus Øst 400000 0 TEKNISK INDUSTRI AS Kunstbokforlagene Teknisk Industri AS og Uten Tittel AS - Internasjonal distribusjon av norske kunstbøker Visuell kunst Oslo Øst 400000 0 TABLEAU PAPER AS Tableau Paper - Galleri Tableau Shop Visuell kunst Oslo Øst 300000 0 HAMAR BRYGGERI GEORG VATNØY Hamar Bryggeri Georg Vatnøy - Kunst På Vegg Visuell kunst Hedmark Øst 400000 0 VI, VII AS VI, VII - Marketing plan for increased promotion and distribution of gallery program Visuell kunst Oslo Øst 1680000 0 FACTORY FORENINGEN Factory Foreningen - NORWEGIAN LIGHTS Visuell kunst Buskerud Øst 199600 0 FORENINGEN MIKROLABS Foreningen Mikrolabs - Mayhem Machine App Visuell kunst / Musikk Hordaland Vest 140000 0