Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Søk støtte

Om søknadsrunden

Norsk kulturråd har tildelt til sammen 3 mill. kroner i tilskudd til 23 prosjekter i første tildeling i 2022 fra tilskuddsordningen for andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd. Det ble behandlet til sammen 63 søknader.

Kulturrådet har en rekke ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, herunder bestillingsverk- og produksjonsstøtte, musiker- og ensemblestøtte og arrangør- og festivalstøtte. Tilskuddsordningen for andre musikktiltak skal gi mulighet til å gjennomføre prosjekter som ikke vil få tilskudd fra andre ordninger på musikkområdet. Musikklivet, bransjen og formidlingen av musikk er i stadig endring, og det oppstår nye former for å skape, spille, bruke og formidle musikk. Det er viktig for Kulturrådet å støtte nye tiltak, kunstnerisk utprøving, forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet, samt stimulere til dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk.

Aktuelle prosjekter er kunstnerisk utprøving av nye ideer, konsepter og metoder, workshops, seminarvirksomhet, prosjekter for og med barn og ungdom, samt dokumentasjon og utgivelse av musikkfaglig litteratur av allmenn interesse. Det gis også støtte til tiltak som bidrar til bevaring og formidling av musikkarven i Norge. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som utfordrer tradisjonelle måter å formidle musikk til barn og ungdom på, for eksempel ved å utforske nye formidlingsformater, bruk av ny teknologi eller digitale plattformer. Særlig relevante er prosjekter som innbefatter kunstnerisk utforsking, kulturelt mangfold, tverrkuntneriske uttrykk og barn og ungdom.

Det har kommet inn søknader til verksteder, kurs, talentprogram, innsamlings- og dokumentasjonsarbeid, formidlingsprosjekter, kunstnerisk/faglig utviklingsarbeid, noterestaurering, seminarer m.m. Søknadene viser prosjekter innenfor en sjangermessig bredde – klassisk musikk, samtidsmusikk, jazz, folkemusikk, populærmusikk, vokalmusikk og musikk med røtter i andre deler av verden. Det er likevel flest søknader som innbefatter klassisk- eller samtidsmusikk.

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske/faglige nivå og omfang. 

I den samlede vurderingen er det lagt vekt på at ordningen skal ivareta et mangfold av uttrykk, musikalske sjangre og kunstneriske/faglige miljøer. Videre er det lagt vekt på at ordningen kommer både etablerte og nye aktører til gode, at prosjektene når målgrupper med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn og at ordningen prioriterer et stort spekter av ulike prosjekter med blikk for nye strømninger og musikkfeltets ytterpunkter. Det er også tatt hensyn til geografisk fordeling og kjønnsbalanse i den samlede tildelingen av midler.

I den enkelte søknad er det lagt vekt på gjennomføringsevne og at det foreligger konkrete planer, beskrivelse av omfang og realistisk budsjett. Det er særlig lagt vekt på forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet ved å være nytenkende og idérike i form og innhold. Andre hensyn som er tatt med i betraktningen er klimaavtrykk og bærekraft.

Barn og unge

Søknader som støtte til prosjekter for barn og unge omfatter blant annet kurs og verksteder. Atten søknader har kommet inn, og det er bevilget tilskudd til åtte av disse.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 63 (NB! Vi inkluderer ikke søknader som er trukket eller administrativt avvist)
Søknadssum: 12,2 mill. kroner
Antall tildelinger: 23
Tildelingssum: kr 2 965 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
MEDIA EXPOSURE BJØRN PEDERSEN Jeg er forelsket i deg - 2021 Oslo 2022 65000 8.3.2022 Avslått 0 Alexander Sagmyr Grim Pil - Hypnoterapi - 2021-2022 Trøndelag 2022 50000 8.3.2022 Avslått 0 FAIRGATES PRODUCTIONS AS Storyball - 2022 Vestland 2022 430000 8.3.2022 Avslått 0 Frode Haakonsen Lundamo Repparfjord - 2022 Troms og Finnmark 2022 125178 Avvist 0 Michael Francis Duch Komposisjon - Improvisasjon: Møtet mellom komponist og utøver - 2022 Trøndelag 2022 60000 8.3.2022 Avslått 0 KAFESYNK KAROLINE NORDBY Cumbia Kids - 2022 Oslo 2022 206240 8.3.2022 Avslått 0 ENSEMBLE NEON SA Fra klassisk ensemble til kunstnerkollektiv - 2022 Oslo 2022 130500 8.3.2022 Bevilget 130000 JEUNESSES MUSICALES NORWAY Dolvot samisk låtskrivercamp - 2021 Oslo 2022 120000 8.3.2022 Bevilget 90000 Erlend Markhus Støtte til innkjøp av Kontrabass - 2021 - 2022 Oslo 2022 100000 Avvist 0 GELTON MEDIA AS Åtte Katastrofer - 2022 Vestland 2022 60000 8.3.2022 Avslått 0 NORDBERG SOKN Jubileumskonsert Nordberg kirke 60 år - 2022 Oslo 2022 50000 8.3.2022 Avslått 0 BOREALIS Borealis Ung Komponist 2022-2023 - 2022 Vestland 2022 250000 8.3.2022 Bevilget 250000 MIRIAM HLAVATY. THE LISTENING EXPERIENCE Vanishing Soundscapes - 2022 Oslo 2022 93000 8.3.2022 Avslått 0 Torgrim Sollid SØYR, infopool - 2021 Oslo 2022 173000 8.3.2022 Avslått 0 Trond Olav Svendsen Norges musikkdramatiske arv - 2022 Oslo 2022 40000 8.3.2022 Avslått 0 Nikan Khosravi Northern Rage Metalfest - 2022 Troms og Finnmark 2022 400000 8.3.2022 Bevilget 50000 Geir Egil Larsen Midtvinterdansen 2022 - 2022 Trøndelag 2022 80000 8.3.2022 Bevilget 80000 MATHIEU LACROIX Salvation - 2022 Trøndelag 2022 60000 8.3.2022 Avslått 0 KIRSEBÆRTREET NILS ERIK KVAMME Eit band, ein jukebox og ein gut som gjekk forbi - 2022 Vestfold og Telemark 2022 50000 8.3.2022 Avslått 0 Bendik Savstad Juoiggastit - 2022 Nordland 2022 80000 8.3.2022 Avslått 0 GUNVOR C RØKHOLT DESIGN AS POESIUROM BALLISTISK - 2022-2024 Oslo 2022 250000 8.3.2022 Avslått 0 GUNVOR C RØKHOLT DESIGN AS POESIUROM BALLISTISK - 2022-2024 Oslo 2023 300000 8.3.2022 Avslått 0 GUNVOR C RØKHOLT DESIGN AS POESIUROM BALLISTISK - 2022-2024 Oslo 2024 330000 8.3.2022 Avslått 0 REBELS MUSIC Basement Sessions - 2021-2024 Innlandet 2022 55000 8.3.2022 Avslått 0 KLEVSTRAND LARS Trubbel, en fortelling om Olle og Monica - 2023 Oslo 2022 130000 8.3.2022 Avslått 0 Silje Solberg Brurespel og song i arbeidet - 2022- 2023 Vestland 2022 100000 8.3.2022 Avslått 0 KAFESYNK KAROLINE NORDBY Forandre tanke, forandre liv - 2022 Oslo 2022 250000 8.3.2022 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK Modus Senter for Middelaldermusikk - 2022 Oslo 2022 300000 8.3.2022 Avslått 0 IDUNN SEM BYRÅ Kulturarv i bruk - 2022 Agder 2022 140000 8.3.2022 Avslått 0 Kathrine Bø Mathisen Norsk Militær Tattoo - 2022 Viken 2022 244040 8.3.2022 Avslått 0 FORENINGEN UBARKA Ubarka arbeidsverksted - 2022 Innlandet 2022 50000 8.3.2022 Bevilget 50000 Sanjayan Selvamanickam Anantheyaa - 2022 Viken 2022 50000 8.3.2022 Avslått 0 John Andrew Wilhite-Hannisdal CodConnection - 2022 Oslo 2022 90000 30.3.2022 Bevilget 90000 FARSUND FOLK FESTIVAL Linjer - 2022 Agder 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 100000 MARKOMEANNU SEARVI Riot gáhpagat - 2022 Troms og Finnmark 2022 400000 8.3.2022 Bevilget 150000 KATHRINE BAUCK MUSIKK Ny musikk til distrikta - 2022 Vestland 2022 70000 8.3.2022 Avslått 0 AFRICAN DANCE & DRUM Abu Adonaba RytmeLAB - høst2022- vår2023 Vestland 2022 25000 8.3.2022 Bevilget 50000 AFRICAN DANCE & DRUM Abu Adonaba RytmeLAB - høst2022- vår2023 Vestland 2023 25000 8.3.2022 Avslått 0 Birgit Djupedal Matstell - en gastronomisk opplevelseskonsert - 2022-2023 Viken 2022 31000 8.3.2022 Bevilget 31000 MATHIEU LACROIX Territories of the Mind and Modernism - 2022-2023 Trøndelag 2022 103200 8.3.2022 Avslått 0 August Jørgen Brustad Christensen Fra Sidelinjen - 2022 Oslo 2022 52000 8.3.2022 Avslått 0 LUFT RECORDINGS AS Poppa Panseret Sesong 3 - 2022 Viken 2022 82000 8.3.2022 Avslått 0 MONICA TOMESCU-ROHDE I Blåfjellet - 2022 Viken 2022 104300 8.3.2022 Bevilget 100000 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST "Under press" - 2022-2023 Oslo 2022 94000 8.3.2022 Bevilget 94000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Norsk Kirkemusikkarkiv - 2022 Nordland 2022 40000 8.3.2022 Bevilget 40000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Norsk Kirkemusikkarkiv - 2022 Nordland 2023 500000 8.3.2022 Bevilget 500000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Norsk Kirkemusikkarkiv - 2022 Nordland 2024 650000 8.3.2022 Avslått 0 SONICA MUSIC SONIA LOINSWORTH Syntetisering av Tomba - 2022 Viken 2022 68800 8.3.2022 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST "SPOR" - 2022-2023 Oslo 2022 120000 8.3.2022 Avslått 0 EIRIK SANNER Sint, ung mann - 2022 Viken 2022 55000 8.3.2022 Avslått 0 NORSK BAROKKORKESTER Aria Borealis Bodø (Konkurransen) - 2022 Oslo 2022 150000 8.3.2022 Avslått 0 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE Territories - 2022 Oslo 2022 300000 8.3.2022 Bevilget 200000 NORSK BAROKKORKESTER Aria Borealis Bodø - workshops, mesterklasser, foredrag - 2022 Oslo 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 100000 SJØLYSTVEIEN VAKT AS Vaktbua Akademiet - 2021 Agder 2022 61815 8.3.2022 Avslått 0 NORSK BAROKKORKESTER Aria Borealis Bodø UngBarokk - 2022 Oslo 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 100000 Halvor Kristiansson Hosar Johann Baptist Wa?hal – Three Masses - Faglitteratur Innlandet 2022 100000 8.3.2022 Avslått 0 STIFTELSEN SKAPIA Etablering av regionsvise samarbeid for å skape flere arenaer for musikk laget av barn og ungdom - 2022-2024 Oslo 2022 400000 8.3.2022 Avslått 0 STIFTELSEN SKAPIA Etablering av regionsvise samarbeid for å skape flere arenaer for musikk laget av barn og ungdom - 2022-2024 Oslo 2023 400000 8.3.2022 Avslått 0 STIFTELSEN SKAPIA Etablering av regionsvise samarbeid for å skape flere arenaer for musikk laget av barn og ungdom - 2022-2024 Oslo 2024 400000 8.3.2022 Avslått 0 MONICA TOMESCU-ROHDE Fannys år - 2022-2023 Viken 2022 144934 8.3.2022 Avslått 0 MORTEN JOH Dead Body Music eller kanskje Death Songs - 2022 Rogaland 2022 80000 8.3.2022 Bevilget 80000 NATALIA SAMBORSKA Be like a buddha, buddy! - 2022 Oslo 2022 197500 8.3.2022 Avslått 0 GAATHAUG MORTEN Borghild Holmsen recomposed - 2022 Viken 2022 50000 8.3.2022 Bevilget 50000 AKKS BERGEN GAIN - 2022-2023 Vestland 2022 350000 8.3.2022 Bevilget 350000 AKKS NORGE Kvinner i musikklivet - 2022-2023 Oslo 2022 500000 8.3.2022 Avslått 0 BERGENSTRIENNALEN AS Of Wonderlands and Underlands, The Coalman, Bergen Assembly 2022 - 2022 Vestland 2022 300000 8.3.2022 Avslått 0 FORENINGEN MIKROLABS Performative Play: Approaching games as musical instruments - 2022 Vestland 2022 80000 8.3.2022 Bevilget 80000 JONAS FLEMSÆTER HAMRE WIBE - 2021 Vestland 2022 30000 Avvist 0 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Trygve Seim Ensemble - 2022 Vestland 2022 600000 Avvist 0 MARTHE SYNØVE BERG PRODUCTIONS Oratoriet Olav Åsteson - 2022 Trøndelag 2022 94000 Avvist 0 DRIVHUSET STIFTELSEN FOR MUSIKALSK VERKSTEDSARBEID LOKOMOTONE - 2022 Oslo 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 100000 Ingrid Engesæter Røen  Kaien Inkubator - 2022 Vestland 2022 250000 8.3.2022 Avslått 0 LUFT RECORDINGS AS Luft 3.0 - 2022 Viken 2022 100000 8.3.2022 Avslått 0 INISH HEDÉN NÆSS Spirals - 2022 Vestland 2022 461560 8.3.2022 Avslått 0 NO ESCAPE THIS IS SOLIDARITY - 2022 Oslo 2022 342451 8.3.2022 Bevilget 100000 FALCK FORLAG AS Bendik Hofseth - The Forest Experience - 2021 Oslo 2021 547500 Avvist 0