Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjektstønad

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til Runde 1

Tilbake til 2016 (Alle)
 • Alle 2016
 • Om søknadsrunden

  Norsk kulturråd har som hovedoppgave å stimulere produksjon og formidling av profesjonell kunst, styrke kulturvernet og gjøre kunst- og kulturverdier tilgjengelige for så mange som mulig. Rådet har faste faglige utvalg som forbereder saker og gir tilrådinger i behandling av søknader om støtte. Utvalgene har delegert vedtaksrett i tilskuddssaker etter egne regler.

  Faglig utvalg for musikk har gitt tilskudd til 24 prosjekter for andre musikktiltak – prosjektstøtte. Det ble behandlet 92 søknader. Utvalget har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. I vurderingen vektlegges bl.a. kunstnerisk nivå på medvirkende og prosjektet, innhold og planer for formidling.

  Kulturrådet har foretatt faglige vurderinger på grunnlag av opplysningene som framkommer i søknadene. Kulturrådet kan dessverre ikke gi tilskudd til alle prosjekter som er på et nivå som kunne kvalifisere til støtte. Et avslag er derfor ikke det samme som en underkjenning av prosjektets kvalitet eller faglige innhold.

  Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2015 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

  Les mer om søknadsrunden

  Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

  Søk i tabellen

  Søk i tabellen

  SøkerProsjekttittelFylkeÅrTilskudd
  BJARNE SIVERT KVINNSLAND Fire verksted og konserter med BiLYD i Underhuset! Oslo 2016 140000 Brita Skybak Tverrfaglig produksjon Akershus 2016 80000 DANS FOR VOKSNE Mekkesirkel Hammerfest 2016 Oslo 2016 50000 DE UNGES ORKESTERFORBUND OSLO Opplevelsesdag for klassisk musikk på Myraløkka Oslo 2016 48000 DRIVHUSET STIFTELSEN FOR MUSIKALSK VERKSTEDSARBEID VIND, VANN, SKYGGE - VERKSTED og KONSERT Oslo 2016 60000 ELECTRIC AUDIO UNIT Modernisering av høyttalerorkesteret Akershus 2016 100000 FAMILY REGGAE DISCO Family Reggae Samba Oslo 2016 49000 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Folkemusikk - spesialnummer og fotoutstilling Oslo 2016 150000 GLOBAL OSLO MUSIC Zita Hôtel - forprosjekt Oslo 2016 70000 INTERNATIONAL CREATIVITY WORKSHOP TUTKA-GWOZDZ Et internasjonalt treff av jazzkomponister Østfold 2016 45000 Jon Henrik Hellstenius Either -Or Akershus 2016 73000 KLEVSTRAND LARS 2 seminarer Oslo 2016 64000 Kristine Hansen Nordgaren Lyd-ID Finnmark 2016 50000 NORDIC BLACK THEATRE Open Xpressions 2016 Oslo 2016 200000 NORSK KRITIKERLAG Kritikersalonger teater, musikk og dans 2016 II Oslo 2016 30000 Petter Frost Fadnes IMPROV workshopserie Rogaland 2016 100000 Ruth Wilhelmine Meyer etnOpera Oslo 2016 465000 SALSANOR PROSJEKTER Young Rumba Cubana,Calle Latina-et ungdomsprosjekt Oslo 2016 25000 SKAPELSEN PÅ NORSK Skapinga 2016 Oslo 2016 150000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri 2015/2016 honorar Oslo 2016 55000 Thomas Ryjord Trondheim Calling 2016 Seminarprogram Sør-Trøndelag 2016 75000 VESTERÅLEN REGIONRÅD Utgivelse av viseboka "I mitt stille kammer" Nordland 2016 40000 ÅMOT OPERAGARD Sørli Operafestivalen Mimi goes glamping 2016 - 2018 Sogn og Fjordane 2016 200000 ÅSANE UNGE STRYKERE Åsane Unge Strykere og Gjertruds Sigøynerorkester Hordaland 2016 119000