Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. desember 2017

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Under avsetningen for Andre musikktiltak gir Norsk kulturråd tilskudd til spesielle tiltak og prosjekter innen musikkområdet som ikke dekkes av de øvrige tilskuddsordningene på musikk. I behandlingen av søknader er kulturelt mangfold og barne- og ungdomskultur særlig relevante. Det legges vekt på å bidra til nyskapende prosjekter og forsøksvirksomhet på musikkfeltet, samt til å bevare og tilgjengeliggjøre musikkhistorien i Norge gjennom å støtte dokumentasjons- og formidlingsprosjekter. I fordelingen av tilskudd har utvalget vektlagt prosjektets kunstneriske kvalitet, innhold og planer for formidling.

Det har kommet inn søknader til seminarer, foredrag, workshops, kurs, innsamlings- og dokumentasjonsarbeid, faglitteratur, noterestaurering, mentorordninger, kunstnerisk utviklingsarbeid, formidlingsprosjekter m.m.

Øremerkede midler til musikkprosjekter for barn og ungdom

Utvalget har sett behovet for å øke tilfanget av gode søknader rettet mot barn og unge, og til desemberfristen 2017 ble det lyst ut en øremerket avsetning på 1,4 mill. kroner til prosjekter for eller med barn og unge innenfor ordningene Bestillingsverk og produksjonsstøtte og Andre musikktiltak – prosjektstøtte. Kulturrådet ønsket med dette å invitere musikere, komponister, ensembler og andre produsenter til å skape nye musikkproduksjoner som utfordrer tradisjonelle forståelser av hva musikk kan være og bety for barn og unge. Det var et mål at prosjektene skulle bidra til faglig og kunstnerisk utvikling på feltet, og det ble etterlyst ambisiøse prosjekter som tenker nytt om metode, formidling og involvering av barn i lydbaserte uttrykk.

Til sammen kom det inn 73 søknader og det er tildelt støtte til 27 prosjekter. Samlet tildelingssum til prosjekter for barn og unge er langt høyere enn den øremerkede avsetningen. Det er gitt støtte til en rekke gode og solide prosjekter som er videreføringer av utprøvde og veletablerte konsepter. Samtidig er det gledelig å se at det også er gode initiativ blant utøvere og komponister i søknadsbunken, slik intensjonen var med utlysningen.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 117
  • Søknadssum: 21,6 mill. kroner
  • Antall tildelinger: 38
  • Bevilget sum: 4,3 mill. kroner

Søknader som kommer inn til støtteordning for andre musikktiltak - prosjektstøtte blir behandlet i faglig utvalg for musikk.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Ole Torkelsen Musikkstudio på Bømlo - Bygging av lokalt musikk-studio Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2018 50000 14.3.2018 Avslått 0 LOFOTEN INTERNASJONALE KAMMERMUSIKKFEST Alfred Brendel om musikk og musikkutøvelse - Foredrag Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 65000 14.3.2018 Avslått 0 KULTURKOBLINGEN Ubarket - En bandkonkurranse for barn og unge i Hedmark og Oppland Populærmusikk Hedmark 2018 41000 14.3.2018 Avslått 0 KULTURKOBLINGEN Ubarket - En bandkonkurranse for barn og unge i Hedmark og Oppland Populærmusikk Hedmark 2019 41000 14.3.2018 Avslått 0 KULTURKOBLINGEN Ubarket - En bandkonkurranse for barn og unge i Hedmark og Oppland Populærmusikk Hedmark 2020 41000 14.3.2018 Avslått 0 SUB CHURCH Konsertproduksjon 2018 -workshops for ungdom på Sub Scene - Månedlige workshops innen konsertproduksjon for ungdom Populærmusikk Oslo 2018 100000 14.3.2018 Avslått 0 NORDIC SOUND Ove Åsmund Berg Acoustic Accordion - CD–utgivelse med tidlig norsk trekkspillmusikk. Populærmusikk Hedmark 2018 60000 14.3.2018 Avslått 0 BANDONARUN Per Arne Glorvigen Tango con amigos 2 - konsert-framsyning Verdensmusikk Oppland 2018 140000 14.3.2018 Avslått 0 BANDONARUN Per Arne Glorvigen Tango con amigos 2 - konsert-framsyning Verdensmusikk Oppland 2019 330000 14.3.2018 Avslått 0 BANDONARUN Per Arne Glorvigen Tango con amigos 2 - konsert-framsyning Verdensmusikk Oppland 2020 330000 14.3.2018 Avslått 0 Ragnhild Hoel Gustum Building Bridges - Konsert Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 142000 14.3.2018 Avslått 0 TUVAS POLARITETSTERAPI OG HARDINGFELESPEL Tuva Bolstad Lilte Pipen - Folkemusikk-teater Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2018 120000 14.3.2018 Avslått 0 TUVAS POLARITETSTERAPI OG HARDINGFELESPEL Tuva Bolstad Lilte Pipen - Folkemusikk-teater Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 120000 14.3.2018 Avslått 0 TUVAS POLARITETSTERAPI OG HARDINGFELESPEL Tuva Bolstad Lilte Pipen - Folkemusikk-teater Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2020 120000 14.3.2018 Avslått 0 SOMMER I BERLEVÅG Slampoesi & feskeslog - Kurs/konsert i slampoesi/rapping Populærmusikk Rogaland 2018 15000 14.3.2018 Avslått 0 SISU PERCUSSION AS Xenakis Ultima 2018 - konsert Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 60000 14.3.2018 Avslått 0 FORENINGEN KULTURHUSET DRAGEN Fargespill Ålesund - Produksjon av forestillinger Verdensmusikk Møre og Romsdal 2018 250000 14.3.2018 Avslått 0 FORENINGEN KULTURHUSET DRAGEN Fargespill Ålesund - Produksjon av forestillinger Verdensmusikk Møre og Romsdal 2019 50000 14.3.2018 Avslått 0 FORENINGEN KULTURHUSET DRAGEN Fargespill Ålesund - Produksjon av forestillinger Verdensmusikk Møre og Romsdal 2020 50000 14.3.2018 Avslått 0 Eli Florhaug Storbekken Lokk og tralling, spell en halling - Workshop og konserter Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 80000 14.3.2018 Avslått 0 FORENINGEN GT-SARA Musikkproduksjon GT-Sara - Innspilling, produksjon og utgivelse av CD. Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hedmark 2018 330000 14.3.2018 Avslått 0 Hanne Elise Eikå Bergill Sgt. Pepper - Beatles showkonsert - Konsertprosjekt Verdensmusikk Buskerud 2018 50000 14.3.2018 Avslått 0 MARTHE BELSVIK STAVRUM Gullbergslottet - tverrfaglig forestilling musikkeventyr Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2018 155000 4.4.2018 Avslått 0 NORDIC HARMONY AS Nordic Harmony - Den tapte romantiske tolkningstradisjonen - Konsert Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 110000 14.3.2018 Avslått 0 ELECTRIC AUDIO UNIT Teknologien og komponisten i den ny akusmatiske revolusjon: Virtualmonium workshop - workshop for komponist og utøvere Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 22500 14.3.2018 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Rekonstruksjon av Knut Wiggens stykke Resa (1972) - Dokumentasjon og formidling av norsk og internasjonal musikkarv fra musikkteknologiens tidlige ungdom. Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 150000 14.3.2018 Avslått 0 Anne-Britt Rage BU: The band, en dannelsesprosess - Tverrkunstneriske prosjekter Populærmusikk Buskerud 2018 40 14.3.2018 Avslått 0 NORSK KRITIKERLAG Debattsamtale i samarbeid med Festspillene i Bergen - Debattsamtale Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 28000 14.3.2018 Avslått 0 MUSIKKENS STUDIEFORBUND Barn synger med Filharmonien - Fellessang med Oslo Filharmoniske Orkester Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 181000 14.3.2018 Avslått 0 JEUNESSES MUSICALES NORWAY På tur opp og på turné - Konsert med improvisasjonstilnærming i samarbeid med Parkert Piano Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 150000 14.3.2018 Avslått 0 Jostein Harry Løkken KES Lunds notesamling - Restaurering/bevaring. Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 70000 14.3.2018 Avslått 0 SPELLEMANN AS Spellemannprisen 2017 - Del 1 - Løft av musikksjangere i Scenearrangment Under Spellemann 2017 - del 1 Populærmusikk Oslo 2018 200000 14.3.2018 Avslått 0 SPELLEMANN AS Spellemannprisen 2017 - Del 1 - Løft av musikksjangere i Scenearrangment Under Spellemann 2017 - del 1 Populærmusikk Oslo 2019 200000 14.3.2018 Avslått 0 SPELLEMANN AS Spellemannprisen 2017 - Del 1 - Løft av musikksjangere i Scenearrangment Under Spellemann 2017 - del 1 Populærmusikk Oslo 2020 200000 14.3.2018 Avslått 0 MARIUS PRESTERUD Pearl Diving#3 - Love Poetry as Heard Through the Vaginal Wall - Faglitteratur Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 27892 14.3.2018 Avslått 0 Ole Kristian Harr Salater Jubileumskonsert , Frol Symfoniorkester og kulturskolene 2018 - Jubileum-Festkonsert Klassisk/samtidsmusikk Nord-Trøndelag 2018 27000 14.3.2018 Avslått 0 Runar Kjeldsberg Napoleon den store, BU - Tverrfaglig konsertproduksjon Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 346500 14.3.2018 Avslått 0 CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Den nordiske filmmusikkfestivalen - To seminardager+konserter Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 200000 14.3.2018 Avslått 0 CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Den nordiske filmmusikkfestivalen - To seminardager+konserter Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 200000 14.3.2018 Avslått 0 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN For at verden ikke skal forgå – Det norske folkeventyret dekonstruert og rekonstruert - Verksteder Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 70000 14.3.2018 Avslått 0 Helena Maria Falk Botolfsen Kulturutveksling med talenter fra Norge og Brasil -en serie med konserter og seminarer - Konserter og seminarer Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 200000 14.3.2018 Avslått 0 DAMEKORET EMBLA Sangfoni - Interaktiv forestilling Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2018 100000 14.3.2018 Avslått 0 KIRSTI JACOBSEN Posene på gjerdestolpene - Workshop og utvikling av konsept Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 97500 14.3.2018 Avslått 0 AKSENT HÅVARD SVENDSRUD Gammeldans for Kids (BU) - Stort prosjekt med gammeldansmusikk fremført av barnestrykeorkester og profesjonelt ensemble. Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 70000 14.3.2018 Avslått 0 CAMILLA GRANLIEN Et bilde - en tekst - en sang - Samarbeid mellom kunstner og skole Populærmusikk Oppland 2018 76230 14.3.2018 Avslått 0 RAUMAROCK RaumaRock Akademiet - Rockeseminar og kunstnerisk fremførelse Populærmusikk Møre og Romsdal 2018 300000 14.3.2018 Avslått 0 RAUMAROCK RaumaRock Akademiet - Rockeseminar og kunstnerisk fremførelse Populærmusikk Møre og Romsdal 2019 300000 14.3.2018 Avslått 0 RAUMAROCK RaumaRock Akademiet - Rockeseminar og kunstnerisk fremførelse Populærmusikk Møre og Romsdal 2020 300000 14.3.2018 Avslått 0 ÅM MAGNAR Operaen Kimen, premiere - Opera Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2018 600000 14.3.2018 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Sandharpesongar - Faglitteratur Populærmusikk Oslo 2018 231000 14.3.2018 Avslått 0 Guy Boris Poupart Stor barokk med unge musikere - Seminar med påfølgende konserter Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 50000 14.3.2018 Avslått 0 Ingrid Grøstad Johnson Songar frå sjel til sjel - Forestilling Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2018 100000 14.3.2018 Avslått 0 VEFSN UNGE STRYKERE TOPPEN - internasjonalt sommerakademi og musikkfestival - Seminar og musikkfestival for og med ungdom Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 300000 14.3.2018 Avslått 0 JAVID AFSARI-RAD Combonations for Barn - Barnekonsert/forestilling Verdensmusikk Oslo 2018 120000 14.3.2018 Avslått 0 SIMBA ARTS Afro Marimba i Vestlandet - ethno music Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2018 150000 14.3.2018 Avslått 0 SIMBA ARTS Afro Marimba i Vestlandet - ethno music Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 150000 14.3.2018 Avslått 0 SIMBA ARTS Afro Marimba i Vestlandet - ethno music Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2020 150000 14.3.2018 Avslått 0 ØSTNORSK JAZZSENTER AOJO og BUVUS konserter 2018 (BU) - konserter Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 395000 14.3.2018 Avslått 0 Tony Valberg Togetherness - Vibrant Matter Collective - Kunstprosjekt der deltagelse og relasjon er nøkkelbegreper. Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2018 28500 14.3.2018 Avslått 0 Tony Valberg Togetherness - Vibrant Matter Collective - Kunstprosjekt der deltagelse og relasjon er nøkkelbegreper. Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2019 294000 14.3.2018 Avslått 0 Tony Valberg Togetherness - Vibrant Matter Collective - Kunstprosjekt der deltagelse og relasjon er nøkkelbegreper. Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2020 190500 14.3.2018 Avslått 0 KULTIVATOR AS Folkemusikk for unge strykere - Utvikle og prøve ut metode og arrangement med folkemusikk for unge sterkere Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2018 80000 9.3.2018 Avslått 0 KULTIVATOR AS Folkemusikk for unge strykere - Utvikle og prøve ut metode og arrangement med folkemusikk for unge sterkere Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 24000 9.3.2018 Avslått 0 MORILD Jesus Christ Superstar - Oppsetning av nynorskversjonen av musikalen Jesus Christ Superstar Populærmusikk Møre og Romsdal 2018 310000 14.3.2018 Avslått 0 Lars Klevstrand Norsk Viseakademi - Seminarer, undervisning, historie Populærmusikk Oslo 2018 154100 14.3.2018 Avslått 0 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Helårsarrangement - Seminarserier, Turne, Musikk i mottak Verdensmusikk Oslo 2018 650000 14.3.2018 Avslått 0 NORSK KRITIKERLAG Kritikersalonger - Paneldebatt Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 30000 14.3.2018 Avslått 0 Åge Reite Nabolaget mitt BU - Workshop, innsamling Populærmusikk Oslo 2018 130000 14.3.2018 Avslått 0 STORMEN KONSERTHUS BODØ KF Fly med! Skarvene fra Utrøst - Konsertforestilling med premiere 9. juni 2018 Populærmusikk Nordland 2018 100000 14.3.2018 Avslått 0 BOREALIS Konsertsirkus! 2018 - Familiearrangement med barn som publikum, utøvere og kunstnere. Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 70000 14.3.2018 Avslått 0 NMF-SØR Unge talenter møter Marinemusikken - Konsert/ jubileumsarrangement Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 100000 14.3.2018 Avslått 0 Guro Skumsnes Moe Avantgardens Stadiumshow, MoE. - Konstruksjon av sceniske rekvisitter Populærmusikk Oslo 2018 15000 14.3.2018 Avslått 0 NORDACCORDION Sofia Gubaidulina - portrettkonsert - konsert og foredrag Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 38000 14.3.2018 Avslått 0 NESSET MUSIKKFEST Rabalder på Nesset Musikkfest og musikkfest på rabalder - Workshop og felles innhold på to festivaler Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 100000 14.3.2018 Avslått 0 RADIO TAMILMURASAM Tamilsk og indisk kultur - MUSIKK TILTAK Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 69500 14.3.2018 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Nostalghia - Filmvisning og konsert Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 120000 14.3.2018 Avslått 0 Mirjam Helene Kringen-Torberntsson Historien om et piano, to klovner og en pære - et spill om alt som er underlig - Musikkteaterforestilling for barn Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2018 120000 14.3.2018 Avslått 0 NORDIC BLACK THEATRE BU Open Xpressions og Foss VGS - workshops/fremføring Verdensmusikk Oslo 2018 85000 14.3.2018 Avslått 0 Gisle Martens Meyer I and the AI - kunstig intelligens og følelser - Utvikling og pre-prod av tema, komposisjon og software for flermedialt musikkverk m realtime kunstige intelligenser Populærmusikk Hordaland 2018 120000 14.3.2018 Avslått 0 IMPROBASEN Impro for barn og unge - Workshops og konsertserie Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 185000 14.3.2018 Avslått 0 Eivor Andersen Oftestad Lyden av Jerusalem : Jerusalem i musikken gjennom 1000 år. - Formidling av en kulturarv gjennom musikk og refleksjon i forma av faglig panelsamtale Folkemusikk/tradisjonsmusikk Akershus 2018 45000 14.3.2018 Avslått 0 STIFTINGA MÅLROCK Ludvig i ord & tonar - Forestilling med dikt og musikk Populærmusikk Sogn og Fjordane 2018 20000 14.3.2018 Avslått 0 Ole Jørgen Gautesen Furdal Kammermusikalsk dypdykk i Valens musikk - Forkningsprosjekt med tanke på interpretasjon Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 40000 14.3.2018 Avslått 0 Ole Jørgen Gautesen Furdal Kammermusikalsk dypdykk i Valens musikk - Forkningsprosjekt med tanke på interpretasjon Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 50000 14.3.2018 Avslått 0 Ole Jørgen Gautesen Furdal Kammermusikalsk dypdykk i Valens musikk - Forkningsprosjekt med tanke på interpretasjon Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 150000 14.3.2018 Avslått 0 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL FARGESPILL Trondheim 2018-2020 - BU - Kunstnerisk tiltak for og med barn og unge fra Norge og utlandet i Trondheim Verdensmusikk Sør-Trøndelag 2018 250000 14.3.2018 Avslått 0 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL FARGESPILL Trondheim 2018-2020 - BU - Kunstnerisk tiltak for og med barn og unge fra Norge og utlandet i Trondheim Verdensmusikk Sør-Trøndelag 2019 300000 14.3.2018 Avslått 0 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL FARGESPILL Trondheim 2018-2020 - BU - Kunstnerisk tiltak for og med barn og unge fra Norge og utlandet i Trondheim Verdensmusikk Sør-Trøndelag 2020 350000 14.3.2018 Avslått 0 KYRRE EVJENTH SLIND Det Ville Europa - Interaktiv Musikkforestilling med historiefortelling og scenografi Verdensmusikk Møre og Romsdal 2018 35000 14.3.2018 Avslått 0 TONE GERMAINE MARTINSEN Monsterjazz - Konserter og workshop Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 200000 14.3.2018 Avslått 0 TONE GERMAINE MARTINSEN Monsterjazz - Konserter og workshop Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 200000 14.3.2018 Avslått 0 TONE GERMAINE MARTINSEN Monsterjazz - Konserter og workshop Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 200000 14.3.2018 Avslått 0 Sampath Chandrakumara Johannes Blok The Heritage Project: Klatremus og alle de andre dyrene i Hakkebakkeskogen - workshop Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 45000 14.3.2018 Avslått 0 Dario Fariello Bygging av to saksofon feedbackers - Bygging av to eksperimentelle musikkinstrumenter Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 11000 14.3.2018 Avslått 0 Nina Engesnes TRALL - Arrangere og spille inn musikk til en sangapp Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 208000 14.3.2018 Avslått 0 BARNAS MUSIKKTEATER AS Forvandling - Konsertforestilling for barn 3-6 år Verdensmusikk Vest-Agder 2018 128000 14.3.2018 Avslått 0 RUNO TEATER EKATERINA BESPALOVA Musikal - Skapning og iscenesetting av musikal Populærmusikk Troms 2018 237510 14.3.2018 Avslått 0 BERGEN VISEFORUM UX-Scene (Ung Ukjent) - Talent utvikling og talentkonkurranse Populærmusikk Hordaland 2018 50000 14.3.2018 Avslått 0 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN ALMIR OG PUFFENE - EN SAMTIDSMUSIKKPRODUKSJON FOR BARN I BARNESKOLEN - Konsertproduksjon for barn 6-12år Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 150000 14.3.2018 Avslått 0 Amir Hossein Zarei No Nation - Oppstart og initialisering av en kreativ og kunstnerisk gruppe Populærmusikk Oslo 2018 45919 14.3.2018 Avslått 0 HILL-AINA STEFFENACH The Secret in Our Voice - Immateriell kulturarv Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 120000 14.3.2018 Avslått 0 AKERSHUS MUSIKKRÅD "Bølingen" - Å skape gode møteplasser for barn og ungdom med folkemusikk og folkedans fra Akershus Folkemusikk/tradisjonsmusikk Akershus 2018 209000 14.3.2018 Avslått 0 AKERSHUS MUSIKKRÅD "Bølingen" - Å skape gode møteplasser for barn og ungdom med folkemusikk og folkedans fra Akershus Folkemusikk/tradisjonsmusikk Akershus 2019 16000 14.3.2018 Avslått 0 Zoe Martlew cello and electronics - Musikkarv Klassisk/samtidsmusikk Utlandet 2018 86560 14.3.2018 Avslått 0 Ivar Orvedal MÅRENBIENNALEN - STAD 2019 - Arbeidsverkstad og framføring Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2018 12000 14.3.2018 Bevilget 80000 Ivar Orvedal MÅRENBIENNALEN - STAD 2019 - Arbeidsverkstad og framføring Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2019 68000 14.3.2018 Avslått 0 KIRSTEN FLAGSTAD FESTIVAL - KLASSISK HEDMARKEN Kirana - Children`s opera project - Workshop 1 uke Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2018 250000 14.3.2018 Bevilget 250000 SMELTEDIGELEN MUSIKKFESTIVAL AS Smeltedigelen Ung - Flere Farger Mo i Rana - Flerkulturelt musikktiltak barn og unge Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nordland 2018 60000 14.3.2018 Bevilget 60000 UNG I KOR Norges Ungdomskor 2018 - Nasjonalt ungdomskor Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 800000 4.4.2018 Bevilget 397000 BOREALIS Borealis Ung Komponist 2018/2019 - Mentorprogram for yngre komponister Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 100000 14.3.2018 Bevilget 100000 VOSSA JAZZ Generasjon Voss, nye stemmer! BU - utvikling og framføring av musikk Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2018 80000 14.3.2018 Bevilget 80000 HARDANGER SPELEMANNSLAG Innsamling av nolevande folkemusikktradisjon i Hardanger innan song, spel og dans - Dokumentasjonsprosjekt Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2018 100000 14.3.2018 Bevilget 150000 HARDANGER SPELEMANNSLAG Innsamling av nolevande folkemusikktradisjon i Hardanger innan song, spel og dans - Dokumentasjonsprosjekt Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 150000 14.3.2018 Avslått 0 HARDANGER SPELEMANNSLAG Innsamling av nolevande folkemusikktradisjon i Hardanger innan song, spel og dans - Dokumentasjonsprosjekt Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2020 150000 14.3.2018 Avslått 0 FORENINGEN OSLO SINFONIETTA OG CIKADA Cikada / Lien (arbeidstittel) - Visning av kortdokumentar, fotoutstilling og konsert Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 90000 14.3.2018 Bevilget 90000 KRÅKSTAD BARNE- OG UNGDOMSMUSIKK Workshops 2018 - Workshops med gjestemusikere Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2018 60000 14.3.2018 Bevilget 60000 Erik Johan Bringsvor Åpent Verksted med jamsession - Fredagsåpent tilbud form ungdom 12-18 år Populærmusikk Hordaland 2018 30000 14.3.2018 Bevilget 30000 JEUNESSES MUSICALES NORWAY Folkcamp 2018 - Workshop/konsert Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 200000 14.3.2018 Bevilget 200000 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Seminarer Folkelarm 2018 - Seminarer Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 150000 14.3.2018 Bevilget 75000 CAMILLA GRANLIEN Jeg fant, jeg fant! - Produksjon for barn Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2018 89100 14.3.2018 Bevilget 89000 FAMILY REGGAE DISCO BU Funky 17. mai - Kinetika Bloco møter Grunerløkka skoles musikkorps - workshops og fremføring Verdensmusikk Oslo 2018 100000 14.3.2018 Bevilget 80000 VOXLAB Ny opera med barn og unge - workshop BU Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 250000 14.3.2018 Bevilget 200000 Ingvild Storhaug ET! - Produksjon Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 200000 14.3.2018 Bevilget 200000 Siri Dybwik (BU)Lille Trille - Lydinstallasjon Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2018 200000 14.3.2018 Bevilget 135000 BJARNE SIVERT KVINNSLAND Tre BiLYD forestillinger med Follopiloten og Bærum kulturhus - Verksted og forestillinger Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 140000 14.3.2018 Bevilget 140000 Are Lothe Kolbeinsen The Pond - Produksjon Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 370384 14.3.2018 Bevilget 200000 STAVANGER JAZZFORUM Kids in Jazz - Stavanger 2018 - Workshop, instrumentopplæring, konserter i improvisasjonsmusikk med fokus jentedeltakelse Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2018 100000 14.3.2018 Bevilget 50000 LUMINE VOICE FESTIVAL OF LOFOTEN Grafisk vokalkomponering for og med barn - Workshop som leder fram mot konsert Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 150000 14.3.2018 Bevilget 100000 DANS FOR VOKSNE workshops 2018-2019 - workshops Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 195000 4.4.2018 Bevilget 100000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Nytt norsk salmeleksikon, bind 4 - Faglitteratur Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 200000 14.3.2018 Bevilget 50000 AKSENT HÅVARD SVENDSRUD Lydrestaurering og digital reutgivelse av lydmateriale fra Holtålen - Lydrestaurering og digital reutgivelse av tradisjonsmusikk fra Holtålen Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 30000 14.3.2018 Bevilget 30000 BOLTELØKKA JENTEKOR OSLOVISER - Konserter og innspilling Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 150000 14.3.2018 Bevilget 200000 BOLTELØKKA JENTEKOR OSLOVISER - Konserter og innspilling Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 120000 14.3.2018 Avslått 0 LEMUR ANS Forprosjekt Musique Mixte - Forprosjekt Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 95000 14.3.2018 Bevilget 60000 AUDUN LINDHOLM Videreføring av musikkspalte på Vagant.no - Faglitteratur Populærmusikk Hordaland 2018 70000 14.3.2018 Bevilget 70000 TRONDHEIM CALLING Trondheim Calling 2018 Seminarprogram - Seminar og workshops Populærmusikk Sør-Trøndelag 2018 60000 14.3.2018 Bevilget 50000 NY MUSIKK 80 årsjubileum - Dokumentasjon, formidling, jubileum Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 250000 14.3.2018 Bevilget 176000 SAUM FANGEL MO SANG OG MUSIKK Vølvens dom - Nordisk operasaga for barn Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2018 100000 14.3.2018 Bevilget 100000 DRIVHUSET STIFTELSEN FOR MUSIKALSK VERKSTEDSARBEID GIGANTAR-ORKESTERET - Komposisjonsverksted + konsert Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 60000 14.3.2018 Bevilget 60000 Tor Johan Bøen David Monrad Johansen Jo Gjende - Edisjon/Noterestaurering Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 60000 14.3.2018 Bevilget 60000 NORSK BAROKKORKESTER Concerto Grosso - Vikingbarokk BU - Konserter i stort format med og for Nordiske barn og unge Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 100000 14.3.2018 Bevilget 100000 FORENINGEN MIKROLABS Sonic Tornado - Interactive Sound Instrument Populærmusikk Hordaland 2018 45000 14.3.2018 Bevilget 45000 PINQUINS ANS Vi som elsket kaos - Konsert Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 76200 14.3.2018 Bevilget 70000 JEUNESSES MUSICALES NORWAY It takes a village - lokale musikkverksted for unge bosatte - Pilot med verksteder, kompetansekurs og konsert Populærmusikk Oslo 2018 280000 14.3.2018 Bevilget 280000 JEUNESSES MUSICALES NORWAY It takes a village - lokale musikkverksted for unge bosatte - Pilot med verksteder, kompetansekurs og konsert Populærmusikk Oslo 2019 280000 14.3.2018 Avslått 0 JEUNESSES MUSICALES NORWAY It takes a village - lokale musikkverksted for unge bosatte - Pilot med verksteder, kompetansekurs og konsert Populærmusikk Oslo 2020 280000 14.3.2018 Avslått 0 DRIVHUSET STIFTELSEN FOR MUSIKALSK VERKSTEDSARBEID Lytt på NeoNytt - Musikkvekrsted - komponering + konsert Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 80000 14.3.2018 Bevilget 80000 SØRF - SØRNORSK KOMPETANSESENTER FOR MUSIKK Sørveiv Conference, Sørveiv Ung og Talentutvikling unge arrangører og artister - Musikkbransjeutvikling Populærmusikk Vest-Agder 2018 400000 14.3.2018 Bevilget 50000