Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjektstønad

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. desember 2018

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Norsk kulturråd har tildelt til sammen 2,9 mill. kroner i støtte til 21 prosjekter i 1. tildelingsrunde 2019 fra Tilskuddsordningen for andre musikktiltak – prosjektstøtte. Det ble behandlet til sammen 108 søknader.

Kulturrådet har en rekke ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, herunder Bestillingsverk- og produksjonsstøtte, Musiker- og ensemblestøtte og Arrangør- og festivalstøtte. Tilskuddsordningen for andre musikktiltak skal gi mulighet til å gjennomføre prosjekter som ikke vil få tilskudd fra andre ordninger på musikkområdet. Musikklivet, bransjen og formidlingen av musikk er i stadig endring, og det oppstår nye former for å skape, spille, bruke og formidle musikk. Det er viktig for Kulturrådet å støtte nye tiltak, kunstnerisk utprøving, forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet, samt stimulere til dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk.

Aktuelle prosjekter er kunstnerisk utprøving av nye ideer, konsepter og metoder, workshops, seminarvirksomhet, prosjekter for og med barn og ungdom, samt dokumentasjon og utgivelse av musikkfaglig litteratur av allmenn interesse. Det gis også støtte til tiltak som bidrar til bevaring og formidling av musikkarven i Norge. Særlig relevante er prosjekter som innbefatter kulturelt mangfold, tverrkuntneriske uttrykk og barn og ungdom.

Det er behandlet søknader til seminarer/foredrag/konferanser, verksteder, kurs, innsamlings- og dokumentasjonsarbeid, formidlingsprosjekter, noterestaurering, konkurranser, kunstnerisk/faglig utviklingsarbeid, podcastproduksjoner, applikasjonsutvikling, faglitteratur, manusarbeid m.m. Søknadene viser prosjekter innenfor en sjangermessig bredde – klassisk musikk, samtidsmusikk, jazz, folkemusikk, populærmusikk, joik og multinorske uttrykk.

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske/faglige nivå og omfang. Det er også tatt hensyn til geografisk fordeling, at tildelingene skal bidra til et mangfold av virksomhet og uttrykk, og nå ut til ulike grupper.

Barn og unge

33 av i alt 108 behandlede søknader er rettet mot målgruppene barn og ungdom. Av disse er 10 prosjekter/tiltak tildelt støtte med en samlet tildelingssum på kr 1 580 000.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 108 (NB! Vi inkluderer ikke søknader som er trukket eller administrativt avvist)

Søknadssum: 22,5 mill. kroner

Antall tildelinger: 21

Tildelingssum: 2 949 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.12.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 11.3.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 2. - 3.4.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
5 PÅ TVERS Sterke toner på kvinnedagen 2019 - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 40000 11.3.2019 Avslått 0 AKKS BERGEN Eggstockfestivalen - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 70000 11.3.2019 Avslått 0 Anders Elsås Det er ikke meg jeg forestiller. - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 142000 11.3.2019 Avslått 0 ANE MARTHE SØRLIEN HOLEN Noenting - Ingenting 2.0 - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 85000 11.3.2019 Avslått 0 Are August Flannagan Furubotn Nye jubelrop - en koralbok med 50 nye, norske salmer - Faglitteratur Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 40000 11.3.2019 Avslått 0 Arne Fredrik Hiorth Music that floats from afar - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 43000 11.3.2019 Avslått 0 Arnt Håkon Ånesen onlinecomposer.org - 2019 Populærmusikk Akershus 2019 12000 11.3.2019 Avslått 0 ARTEMIS - CULTURAL COMMUNICATION THROUGH MUSIC Arild Tormod Bøe Japan-Norge. Et møte med musikk og utøvere - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 25000 11.3.2019 Avslått 0 BAGABU UNGDOMSLAG Jensvukkunatt - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2019 82000 11.3.2019 Avslått 0 Bente Illevold Repertoar og oppføringspraksis på messinginstrumenter i tenorregisteret brukt i Norge fra 1830 – 1945. - 2019 -2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 11.3.2019 Avslått 0 Bernt Isak Grave Wærstad point-blank - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 106500 11.3.2019 Avslått 0 Bjørn Fjeldvær Musikk i huset - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2019 200000 11.3.2019 Avslått 0 BORCHGREVINK HANNE Utgivelse av LYDogBILDE, en tverrkunstneriske nyskaping og lanseringskonsert - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2019 69000 11.3.2019 Avslått 0 BUDAL BYGDEUTVIKLING Arkivering og digitalisering av historiske noter i Budalen - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2019 55000 11.3.2019 Avslått 0 Christian Hundsnes Grøvlen Beethoven 32 32 - 2019-2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 200000 11.3.2019 Avslått 0 Christian Hundsnes Grøvlen Beethoven 32 32 - 2019-2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 200000 11.3.2019 Avslått 0 Christian Hundsnes Grøvlen Beethoven 32 32 - 2019-2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 200000 11.3.2019 Avslått 0 COMPANY B. VALIENTE STIFTELSE Invisible change of tones (arb. tittel) - 2019-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 114000 11.3.2019 Avslått 0 DAN OVE OLSEN TRADING Crossfind - 2018 Verdensmusikk Oppland 2019 1000000 11.3.2019 Avslått 0 ELIN KÅVEN Den arktiske alven - Magisk Portal - 2018-2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Finnmark 2019 250000 11.3.2019 Avslått 0 ELSINE HAUGSTAD Ole Hjellemo - glemt symfoniker - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 180000 11.3.2019 Avslått 0 ELSINE HAUGSTAD Sigrid Undset og Signe Lund - et kunstnerisk søsterskap - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 98000 11.3.2019 Avslått 0 Erik Johan Bringsvor Åpent verksted med Jamsession - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 60000 11.3.2019 Avslått 0 ERIK SCHWENSEN DÆHLIN Arbeidstittel: Folkets Hus - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 68000 11.3.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Anita Skorgan 1973-2001 - 2019 Populærmusikk Akershus 2019 104900 11.3.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Jahn Teigen - komplett - 2019 Populærmusikk Akershus 2019 80500 11.3.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Jonas Fjeld 1973-1989 - 2019 Populærmusikk Akershus 2019 138325 11.3.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Ole Paus - 2019 Populærmusikk Akershus 2019 159550 11.3.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Jan Erik Kongshaug - seks portretter (foredrag) - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 98000 11.3.2019 Avslått 0 FLØYTEFEST FløyteFest - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2019 15000 11.3.2019 Avslått 0 FOLKEMUSIKKSAMLINGA I NORD-TRØNDELAG Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag: klargjøring for formidling - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 97000 11.3.2019 Avslått 0 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Folkemusikk i grenseland - artikkelserie - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 200000 11.3.2019 Avslått 0 FORENINGEN OSLO SINFONIETTA OG CIKADA Discovering Young Composers of Europe - Cikada Social Club - 2019-2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 200000 11.3.2019 Avslått 0 FRK. PHIL AS Lyd - 2019 Populærmusikk Rogaland 2019 30000 11.3.2019 Avslått 0 GLOBAL OSLO MUSIC Global @ Deichman - Podcastserie - 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 90000 11.3.2019 Avslått 0 Halvard Haldorsen QTopia - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 50000 11.3.2019 Avslått 0 INDIE RECORDINGS AS Låtskrivercamp Metal og Hardrock - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 83850 11.3.2019 Avslått 0 Ingrid Knutsdatter Forsberg Nerver sesong 2 og 3 - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 52500 11.3.2019 Avslått 0 Ingvild Storhaug ET! - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 11.3.2019 Avslått 0 Ivar Orvedal Ark Nouveau, arbeidstittel til inkluderande tiltak - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2019 140000 11.3.2019 Avslått 0 JEUNESSES MUSICALES NORWAY Ethno Norge - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 200000 11.3.2019 Avslått 0 Juno Jensen JUNIPER, komposisjon, fremføring og synthesizer - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 85000 11.3.2019 Avslått 0 Karianne Kjos Ødegård Slagverksprosjekt på Skolekorpsenes Festkonsert - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 20000 11.3.2019 Avslått 0 Laczko Balint Realization of Kosmosynthese op.40 for elektroniske stemmer og naturaliske lydarter by Björn Fongaard - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 75000 11.3.2019 Avslått 0 LARS HENRIK JOHANSEN Workshop: Charpentier - Leçons de Ténèbres - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Utlandet 2019 30000 11.3.2019 Avslått 0 Lars Mossefinn Den intellektuelle countryfestivalen - 2019, 2021, 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 200000 11.3.2019 Avslått 0 Lars Mossefinn Den intellektuelle countryfestivalen - 2019, 2021, 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2021 250000 11.3.2019 Avslått 0 Lars Mossefinn Den intellektuelle countryfestivalen - 2019, 2021, 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2023 300000 11.3.2019 Avslått 0 Leiv Amund Schøyen Ulvestad Fall - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 100000 11.3.2019 Avslått 0 LOST TAPES PRODUCTIONS AS Europeean music Trails - 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 100000 11.3.2019 Avslått 0 LOST TAPES PRODUCTIONS AS Europeean music Trails - 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2020 100000 11.3.2019 Avslått 0 MANSARD MANAGEMENT & PRODUCTION ANDERS FREDRIK ERIKSSON Fribyorkester - 2019 - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2019 50000 11.3.2019 Avslått 0 MANSARD MANAGEMENT & PRODUCTION ANDERS FREDRIK ERIKSSON Fribyorkester - 2019 - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2020 50000 11.3.2019 Avslått 0 Maren K Sekkingstad Søndagsåpen julekonsert i Korskirken - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 9000 11.3.2019 Avslått 0 Marianne Beate Kielland Vokalensemble tilknyttet barokkscenen i Norge - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 150000 11.3.2019 Avslått 0 Mathieu Lacroix Mixed Music Workshop - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 42300 11.3.2019 Avslått 0 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Norsk tradisjonsmusikk som næringsvei - 2019, 2020, 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2019 160000 11.3.2019 Avslått 0 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Norsk tradisjonsmusikk som næringsvei - 2019, 2020, 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2020 130000 11.3.2019 Avslått 0 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Norsk tradisjonsmusikk som næringsvei - 2019, 2020, 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2021 110000 11.3.2019 Avslått 0 NATTJAZZ En generasjon med Bergensjazz - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 200000 11.3.2019 Avslått 0 Nils Harald Sødal Backstage - en operamusikal om opera - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 150000 11.3.2019 Avslått 0 NORDACCORDION NordAccordion - 8. - 13. august 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 55000 11.3.2019 Avslått 0 NORDNORSK JAZZFORUM Nordnorsk jazz 50 år 2019 - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Finnmark 2019 40000 11.3.2019 Avslått 0 NORDNORSK KUNSTNERSENTER Lofoten International Art Festival - LIAF 2019 - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 500000 11.3.2019 Avslått 0 NORSK BLUESUNION Maldito-UBB2019 - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 246000 11.3.2019 Avslått 0 NORSK TAMILSK KULTUR SENTER The notes of life - 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 80000 11.3.2019 Avslått 0 NY MUSIKK KinoKammer - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 170000 11.3.2019 Avslått 0 NY MUSIKK TRONDHEIM NMT's barnekonsertserie - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 35000 11.3.2019 Avslått 0 ONTRACK MUSIC AS Låtskrivercamp på Rena 07.04 -11.04.19 - 2019 Populærmusikk Hedmark 2019 67500 11.3.2019 Avslått 0 OSAFESTIVALEN UngOsa - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 60000 11.3.2019 Avslått 0 RAVNA MUSIKK Kulturformidlingen - Den Kulturelle Dosetten - 2019-2022 Populærmusikk Akershus 2019 1000000 11.3.2019 Avslått 0 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Prosjekter vår-høst 2019 - 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 400000 11.3.2019 Avslått 0 SANG I ØST AS Her inne - der ute - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Aust-Agder 2019 80000 11.3.2019 Avslått 0 SELJORD FOLKEMUSIKKLAG Smedalstemnet 2019 - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2019 40000 11.3.2019 Avslått 0 SHAPES NORWAY AS SHAPES OSLO - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 120000 11.3.2019 Avslått 0 SJAMANISTISK FORBUND OSLO OG AKERSHUS Naturefest - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Akershus 2019 75600 11.3.2019 Avslått 0 SKYHØYT LIVE Musikk til tegnspråk - 2018-2019 Verdensmusikk Møre og Romsdal 2019 1500000 11.3.2019 Avslått 0 SONG FARM AS Song Farm 2019 - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 150000 11.3.2019 Avslått 0 STIFTELSEN OLE BULL AKADEMIET Hardingfeleapp - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 50000 11.3.2019 Avslått 0 STIFTELSEN SKAPIA Nasjonal satsing på skapende musikkarbeid med barn og unge - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 700000 11.3.2019 Avslått 0 STIFTELSEN SKAPIA Nasjonal satsing på skapende musikkarbeid med barn og unge - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 800000 11.3.2019 Avslått 0 STIFTELSEN SKAPIA Nasjonal satsing på skapende musikkarbeid med barn og unge - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 900000 11.3.2019 Avslått 0 STIFTELSEN TRONDHEIM JAZZFESTIVAL Sleep Through Thunder - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 80000 11.3.2019 Avslått 0 STIFTINGA TELEMARKFESTIVALEN "Suddelidei" - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2019 50000 11.3.2019 Avslått 0 STOPPESTED VERDEN Åpen Scene - 2019 Populærmusikk Hedmark 2019 90000 11.3.2019 Avslått 0 SYMFONIORKESTERET VED HØGSKULEN I VOLDA Nøtteknekkaren - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2019 60000 11.3.2019 Avslått 0 Synne Morset Yora - 2019 Populærmusikk Troms 2019 25000 11.3.2019 Avslått 0 TAFFELPIKENE AS Workshop, Taffelpikene og Håvard Lund - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2019 30000 11.3.2019 Avslått 0 TALIK DA App for musikkformidling - 2019-2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 100000 11.3.2019 Avslått 0 TAMIL SANGAM I NORGE Musikk fusjon Øst og vest 2019 - 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 150000 11.3.2019 Avslått 0 THE INTERNATIONAL EDVARD GRIEG SOCIETY Grieg Now! International Conference and Workshop - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 50000 11.3.2019 Avslått 0 THE KIRSTEN FLAGSTAD INTERNATIONAL SOCIETY Kirsten Flagstads 125-årsjubileum 2020 - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 1000000 11.3.2019 Avslått 0 Torje Fagertun Spilde The Tromsø Collective - 2019 Populærmusikk Buskerud 2019 40075 11.3.2019 Avslått 0 TREUNGEN MUSIC CITY AS Treungen Music city ungdoms arrangement opplærings prosjekt - 2019-2020-2021 Populærmusikk Telemark 2019 500000 11.3.2019 Avslått 0 TREUNGEN MUSIC CITY AS Treungen Music city ungdoms arrangement opplærings prosjekt - 2019-2020-2021 Populærmusikk Telemark 2020 500000 11.3.2019 Avslått 0 TREUNGEN MUSIC CITY AS Treungen Music city ungdoms arrangement opplærings prosjekt - 2019-2020-2021 Populærmusikk Telemark 2021 500000 11.3.2019 Avslått 0 VESTSIDENS MUSIKKORPS Innover viddene - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2019 60000 11.3.2019 Avslått 0 VOKALENSEMBLET MULTA PAUCIS Inntrykk fra nord: Kvinnerøster - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 67000 11.3.2019 Avslått 0 WORLD WIDE WOMENS FORUM utvikling av mangfoldig musikk - 2019 Verdensmusikk Buskerud 2019 400000 11.3.2019 Avslått 0 AFRICAN DANCE & DRUM Abu Adonaba RytmeLAB - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 25000 11.3.2019 Bevilget 25000 AKKS BERGEN GAIN - 2019-2020 Populærmusikk Hordaland 2019 180000 11.3.2019 Bevilget 180000 AKKS BERGEN Arrangørakademiet - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 70000 11.3.2019 Bevilget 70000 BLIX ØYSTEIN BJØRN Jazzoasen - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms 2019 40000 11.3.2019 Bevilget 20000 BOREALIS Borealis Ung Komponist 2019-2020 - Mentorprogram for unge komponister Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 100000 11.3.2019 Bevilget 100000 DANS FOR VOKSNE 1812 workshop DNA? AND? 2019 - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 110000 11.3.2019 Bevilget 110000 DARIO FARIELLO Feedbacker-saksofoner - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 29000 11.3.2019 Bevilget 29000 Harald Herresthal Propaganda og motstand. Musikklivet i Oslo 1940–45 - Faglitteratur Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 70000 11.3.2019 Bevilget 70000 Jessica Jeanine Sligter Nuts And Bolts - 2019+2020 Populærmusikk Oslo 2019 240000 11.3.2019 Bevilget 200000 JEUNESSES MUSICALES NORWAY LOUD! JENTENES BANDLEIR 2019-21 - 2019-21 Populærmusikk Oslo 2019 250000 11.3.2019 Bevilget 180000 JEUNESSES MUSICALES NORWAY LOUD! JENTENES BANDLEIR 2019-21 - 2019-21 Populærmusikk Oslo 2020 250000 11.3.2019 Bevilget 180000 JEUNESSES MUSICALES NORWAY LOUD! JENTENES BANDLEIR 2019-21 - 2019-21 Populærmusikk Oslo 2021 250000 11.3.2019 Bevilget 180000 KAMMERKORET ENSEMBLE 96 Ung korkomponist - 2019-2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 50000 11.3.2019 Bevilget 50000 LARVIK KOMMUNE "SAMMEN"med Fargespill Larvik og Kongelig Norske Marines Musikkorps - 2019 Verdensmusikk Vestfold 2019 200000 11.3.2019 Bevilget 100000 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS Ringve International Summer Course for Music and Dance. (Ringvekurset.) - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 50000 11.3.2019 Bevilget 50000 NORDIC BLACK THEATRE Open Xpressions - 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 55000 11.3.2019 Bevilget 55000 NOREGS UNGDOMSLAG Småleik - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 350000 11.3.2019 Bevilget 200000 NORSK KVEDARFORUM Stev frå alle kantar - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2019 30000 11.3.2019 Bevilget 30000 Stephan Meidell Meidells Musikkmaskin - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 70000 11.3.2019 Bevilget 70000 STIFTELSEN MIDTNORSK JAZZSENTER Asle Karstad videreutvikling av Maccatrol for Trondheim Voices - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 150000 11.3.2019 Bevilget 150000 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Fargespill Trondheim 2019 - 2019 Verdensmusikk Trøndelag 2019 200000 11.3.2019 Bevilget 100000 VILLA LOFOTEN AS Min Folketone - 2019-2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nordland 2019 200000 2.4.2019 Bevilget 200000 VILLA LOFOTEN AS Min Folketone - 2019-2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nordland 2020 200000 2.4.2019 Bevilget 200000 VILLA LOFOTEN AS Min Folketone - 2019-2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nordland 2021 200000 2.4.2019 Bevilget 200000 VOXLAB Utvikling av nye musikkdramatiske verk med Unge utøvere - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 220000 11.3.2019 Bevilget 200000