Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjektstønad

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. juni 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Norsk kulturråd har tildelt til sammen 8,5 mill. kroner i støtte til 26 prosjekter og virksomheter i 2. tildeling 2019 fra tilskuddsordningen for andre musikktiltak – prosjektstøtte. Det ble behandlet til sammen 72 søknader.

Kulturrådet har en rekke ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, herunder Bestillingsverk- og produksjonsstøtte, Musiker- og ensemblestøtte og Arrangør- og festivalstøtte. Tilskuddsordningen for andre musikktiltak skal gi mulighet til å gjennomføre prosjekter som ikke vil få tilskudd fra andre ordninger på musikkområdet. Musikklivet, bransjen og formidlingen av musikk er i stadig endring, og det oppstår nye former for å skape, spille, bruke og formidle musikk. Det er viktig for Kulturrådet å støtte nye tiltak, kunstnerisk utprøving, forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet, samt stimulere til dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk.

Aktuelle prosjekter er kunstnerisk utprøving av nye ideer, konsepter og metoder, workshops, seminarvirksomhet, prosjekter for og med barn og ungdom, samt dokumentasjon og utgivelse av musikkfaglig litteratur av allmenn interesse. Det gis også støtte til tiltak som bidrar til bevaring og formidling av musikkarven i Norge. Særlig relevante er prosjekter som innbefatter kulturelt mangfold, tverrkuntneriske uttrykk og barn og ungdom.

Det er behandlet søknader til seminarer/foredrag/konferanser, verksteder, kurs, innsamlings- og dokumentasjonsarbeid, formidlingsprosjekter, noterestaurering, kunstnerisk/faglig utviklingsarbeid, virksomhetsstøttesøknader fra ungdomsensembler m.m. Søknadene viser prosjekter innenfor en sjangermessig bredde – klassisk musikk, samtidsmusikk, jazz, folkemusikk, populærmusikk, joik og multinorske uttrykk.

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske/faglige nivå og omfang. Det er også tatt hensyn til geografisk fordeling, at tildelingene skal bidra til et mangfold av virksomhet og uttrykk, og nå ut til ulike grupper.

Barn og unge

28 av i alt 72 behandlede søknader er rettet mot målgruppene barn og ungdom. Av disse er 16 prosjekter/tiltak tildelt støtte.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 72 (NB! Vi inkluderer ikke søknader som er trukket eller administrativt avvist)

Søknadssum: 21,7 mill. kroner

Antall tildelinger: 26

Tildelingssum: kr 8 488 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 11.9.2020

  • Vedtak i fagutvalg: 26.11.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
OSLANDMUSIKK 1700-tallets notebøker tilrettelagt for tidsriktige ensembler - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 11.9.2019 Avslått 0 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Ratswahlkantate - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2020 110000 11.9.2019 Avslått 0 NORDIC SOUND Ove Åsmund Berg Grue kirkes brann 1822 - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2019 150000 11.9.2019 Avslått 0 BINDE SKOLEKORPS Steinkjer Street parade - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 50000 11.9.2019 Avslått 0 AKSENT HÅVARD SVENDSRUD Digitalisering og tilgjengeliggjøring av Aksent-plater fra 1970-tallet - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 45000 11.9.2019 Avslått 0 SOLUMBOKVENNEN AS Musikktenkningens historie IV – Fra uttrykksestetikk til romantikk - Faglitteratur Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 80000 11.9.2019 Avslått 0 SOLUMBOKVENNEN AS Plateparadiset – åpenbaringer fra platebransjens gullalder - Faglitteratur Populærmusikk Oslo 2019 175000 11.9.2019 Avslått 0 Carl Jørgen I Burud Nøvik Sun King second comming - 11.01.20202 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2019 10600 11.9.2019 Avslått 0 Carl Jørgen I Burud Nøvik Sun King second comming - 11.01.20202 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2020 43100 11.9.2019 Avslått 0 Carl Jørgen I Burud Nøvik Sun King second comming - 11.01.20202 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2021 47100 11.9.2019 Avslått 0 CLICK TRACK Click Track - den nordiske filmmusikkfestivalen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 25000 11.9.2019 Avslått 0 CLICK TRACK Click Track - den nordiske filmmusikkfestivalen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 25000 11.9.2019 Avslått 0 CLICK TRACK Click Track - den nordiske filmmusikkfestivalen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 50000 11.9.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Ketil Bjørnstad komplett cd-boks + konsertserie - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2020 233428 11.9.2019 Avslått 0 SMELTEDIGELEN MUSIKKFESTIVAL AS Smeltedigelen Ung- Flere Farger Mo i Rana - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nordland 2019 60000 11.9.2019 Avslått 0 OPPDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Klassisk konsert i Oppdal kirke - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 20000 11.9.2019 Avslått 0 John Philip Hannevik Oslo Dirigentkollektiv, utviklingsprosjekt - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 59000 11.9.2019 Avslått 0 THE KIRSTEN FLAGSTAD INTERNATIONAL SOCIETY Kirsten Flagstad 125-årsjubileum - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 115000 11.9.2019 Avslått 0 THE KIRSTEN FLAGSTAD INTERNATIONAL SOCIETY Kirsten Flagstad 125-årsjubileum - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 270000 11.9.2019 Avslått 0 THE KIRSTEN FLAGSTAD INTERNATIONAL SOCIETY Kirsten Flagstad 125-årsjubileum - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 15000 11.9.2019 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK Kai Remlov og Modus ensemble - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 110000 11.9.2019 Avslått 0 MARIT SEHL MUSIKK Sommeropera på Sehl - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 30000 11.9.2019 Avslått 0 Maria Nygård Molund Tuba- og juffworkshop med All Abuot That Bass tubakvartett og tubaist Øystein Baadsvik - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 20000 11.9.2019 Avslått 0 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri 2020 - musik og podcast - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 50000 11.9.2019 Avslått 0 VOCALART Vokalfest Bodø - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 100000 11.9.2019 Avslått 0 VOCALART Vokalfest Bodø - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2020 130000 11.9.2019 Avslått 0 VOCALART Vokalfest Bodø - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2021 170000 11.9.2019 Avslått 0 HILL-AINA STEFFENACH "Ordets makt og sindets flukt" - Fribyforfatterjubileum - 2019 Verdensmusikk Trøndelag 2019 100000 11.9.2019 Avslått 0 JEUNESSES MUSICALES NORWAY Ethno Konsert - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 200000 11.9.2019 Avslått 0 VEFSN UNGE STRYKERE Klassisk festspillklubb - 2019-2020 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 170000 11.9.2019 Avslått 0 VEFSN UNGE STRYKERE Klassisk festspillklubb - 2019-2020 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2020 180000 11.9.2019 Avslått 0 Lars Klevstrand Norsk Viseakademi - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 140100 11.9.2019 Avslått 0 MARI LASSEN KAMSVAAG Blues for Mother Earth -- Freak Knowledge : RELEASEKONSERT-FORESTILLING - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 184000 11.9.2019 Avslått 0 BORRE SOKN Visa mig vägen - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 50000 11.9.2019 Avslått 0 BORRE SOKN Visa mig vägen - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2020 50000 11.9.2019 Avslått 0 GRAPPA MUSIKKFORLAG AS Filmmusikkprosjektet - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 275000 11.9.2019 Avslått 0 ANETTE ASKVIK Konstruksjon av nytt instrument - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 56000 11.9.2019 Avslått 0 ALL ICE AS Tilvirkning av nye is-instrumenter - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 55000 11.9.2019 Avslått 0 OSAFESTIVALEN AS Musikalsk prøverom - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 76531 11.9.2019 Avslått 0 MALVIK HISTORIELAG Kauk, musikalsk seterkommunikasjon - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2019 20000 11.9.2019 Avslått 0 FØRDE KOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2020 Kulturbarn Sunnfjord - 2019-2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sogn og Fjordane 2019 250000 11.9.2019 Avslått 0 FØRDE KOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2020 Kulturbarn Sunnfjord - 2019-2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sogn og Fjordane 2020 500000 11.9.2019 Avslått 0 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Master Class Hardanger International - 2019-2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2020 200000 11.9.2019 Avslått 0 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Master Class Hardanger International - 2019-2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2021 200000 11.9.2019 Avslått 0 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Master Class Hardanger International - 2019-2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2022 200000 11.9.2019 Avslått 0 MAGNETIC MUSIC Jon Balke Song cycle - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2020 231000 11.9.2019 Avslått 0 NATALI ABRAHAMSEN GARNER Trending - Release - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 55000 11.9.2019 Avslått 0 ÅL KYRKJELEGE FELLESRÅD Folkemusikk og gudsteneste; Av kjelder klåre - 2020 - 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2020 160000 11.9.2019 Avslått 0 ÅL KYRKJELEGE FELLESRÅD Folkemusikk og gudsteneste; Av kjelder klåre - 2020 - 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2021 160000 11.9.2019 Avslått 0 ÅL KYRKJELEGE FELLESRÅD Folkemusikk og gudsteneste; Av kjelder klåre - 2020 - 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2022 160000 11.9.2019 Avslått 0 COMPANY B. VALIENTE STIFTELSE Non-Identity (arb-tittel) - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 50000 11.9.2019 Avslått 0 Trine Gunnerud Bombuz - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2020 119390 11.9.2019 Avslått 0 MARTIN ROMBERG Roseslottet 2020, åpningsseremonien - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 100000 11.9.2019 Avslått 0 MARTIN ROMBERG Roseslottet 2020, åpningsseremonien - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2020 100000 11.9.2019 Avslått 0 SAFEMUSE, SAFE MUSIC HAVENS INITIATIVE FRI KUNST 2020 avslutningskonsert - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 100000 11.9.2019 Avslått 0 MARIT RISNES SOPRAN Bach i Ishavskatedralen - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 100000 11.9.2019 Avslått 0 Rudolf Terland Bjørnerem LYD OG OPPLEVELSE – BINAURALE OPPTAK SOM KUNSTNERISK VERKTØY - 2019-2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100400 11.9.2019 Avslått 0 HISTORY DISPOSAL UNIT Speaker Park - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 63000 11.9.2019 Avslått 0 STIFTELSEN OLE BULL AKADEMIET Morgondagens felemakarar - 2020-2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2020 150000 11.9.2019 Avslått 0 STIFTELSEN OLE BULL AKADEMIET Morgondagens felemakarar - 2020-2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2021 100000 11.9.2019 Avslått 0 STIFTELSEN OLE BULL AKADEMIET Morgondagens felemakarar - 2020-2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2022 100000 11.9.2019 Avslått 0 ØSTNORSK JAZZSENTER Sound Space - Lydrom - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 100000 11.9.2019 Avslått 0 BARBROTEATERET Bålet i meg - 2019-2020 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 135000 11.9.2019 Avslått 0 BARBROTEATERET Bålet i meg - 2019-2020 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2020 722600 11.9.2019 Avslått 0 ENSEMBLE ASAMISIMASA DA asamisimasa Beethoven 2020 - 2019-2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 188750 11.9.2019 Avslått 0 Tønnes Gundersen Opus 16 - Faglitteratur Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 30000 11.9.2019 Bevilget 30000 KRÅKSTAD BARNE- OG UNGDOMSMUSIKK 3 workshops med gjester - 2019-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 70000 11.9.2019 Bevilget 70000 OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER Studio21 - 2019-2020 Verdensmusikk Oslo 2019 125000 11.9.2019 Bevilget 125000 TAMIL SANGAM I NORGE Øst og vest musikkonsert - 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 75000 11.9.2019 Bevilget 75000 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Trondheim International Chamber Music Competition Academy (TICC - Academy) - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2020 1150000 11.9.2019 Bevilget 800000 Lene Grenager Hagearbeid - en samling tekster om komposisjon - Faglitteratur Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 120000 11.9.2019 Bevilget 90000 FORENINGEN UBARKA Ubarket Talentutvikling - 2019 Populærmusikk Hedmark 2019 50000 11.9.2019 Bevilget 50000 STIFTELSEN UNGDOMSSYMFONIKERNE - NORGES NASJONALE UNGDOMSORKESTER Stiftelsen Ungdomssymfonikerne - Kurs og konserter for norske musikkstudenter, årlig virksomhet - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 3700000 11.9.2019 Bevilget 3402000 REBECKA AHVENNIEMI Nye stemmer høsten 2019 - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 20000 11.9.2019 Bevilget 20000 UNG I KOR Norges Ungdomskor 2020 - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 800000 11.9.2019 Bevilget 397000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Mentorordning for unge musikere med minoritetsbakgrunn – regional satsing: WHAT NEXT? - 2019 - 2020 Verdensmusikk Oslo 2020 170000 26.11.2019 Bevilget 100000 DE UNGES ORKESTERFORBUND NUSO - Norsk Ungdomssymfoniorkester - 2020 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 550000 11.9.2019 Bevilget 382000 KULTIVATOR AS En folkemusikalsk verden for unge strykere - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 52000 11.9.2019 Bevilget 52000 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Strunkeveko - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2020 250000 11.9.2019 Bevilget 200000 NORDACCORDION NordAccordion - 2020-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 120000 11.9.2019 Bevilget 120000 AFRICAN DANCE & DRUM Abu Adonaba RytmeLAB - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 25000 11.9.2019 Bevilget 25000 FOLKREKRUTT Klangen av Gjendine: Gjendine Slålien sin musikkgjennom 100 år. - 2019-2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 100000 11.9.2019 Bevilget 100000 DE UNGES ORKESTERFORBUND NORD-NORGE Haydn Seek - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 150000 11.9.2019 Bevilget 150000 BARNEFESTIVALEN AS Minimusikk - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 650000 11.9.2019 Bevilget 500000 IMPROBASEN Kids in Jazz - 2020–2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 340000 11.9.2019 Bevilget 340000 LEMUR ANS Imaginary Landscapes - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 150000 11.9.2019 Bevilget 150000 RAA PRODUKSJONER AS SYMFONISK FOR SMÅFOLK: Beethovens 7. symfoni - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2020 300000 11.9.2019 Bevilget 300000 NIDAROSDOMENS GUTTEKOR Virksomhetsstøtte - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2020 650000 11.9.2019 Bevilget 400000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Barneforestillinger: Baluba - 2020 Verdensmusikk Oslo 2020 250000 26.11.2019 Bevilget 250000 DANS FOR VOKSNE DNA? AND? V 2020 - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 230000 11.9.2019 Bevilget 160000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Global Sessions - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 200000 26.11.2019 Bevilget 200000