Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. desember 2019

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Norsk kulturråd har tildelt til sammen 3,2 mill. kroner i støtte til 31 prosjekter i 1. tildeling 2020 fra tilskuddsordningen for andre musikktiltak – prosjektstøtte. Det ble behandlet til sammen 92 søknader.

Kulturrådet har en rekke ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, herunder bestillingsverk- og produksjonsstøtte, musiker- og ensemblestøtte og arrangør- og festivalstøtte. Tilskuddsordningen for andre musikktiltak skal gi mulighet til å gjennomføre prosjekter som ikke vil få tilskudd fra andre ordninger på musikkområdet. Musikklivet, bransjen og formidlingen av musikk er i stadig endring, og det oppstår nye former for å skape, spille, bruke og formidle musikk. Det er viktig for Kulturrådet å støtte nye tiltak, kunstnerisk utprøving, forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet, samt stimulere til dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk.

Aktuelle prosjekter er kunstnerisk utprøving av nye ideer, konsepter og metoder, workshops, seminarvirksomhet, prosjekter for og med barn og ungdom, samt dokumentasjon og utgivelse av musikkfaglig litteratur av allmenn interesse. Det gis også støtte til tiltak som bidrar til bevaring og formidling av musikkarven i Norge. Særlig relevante er prosjekter som innbefatter kulturelt mangfold, tverrkuntneriske uttrykk og barn og ungdom.

Det har kommet inn søknader til seminarer/foredrag/konferanser, verksteder, kurs, innsamlings- og dokumentasjonsarbeid, formidlingsprosjekter, kunstnerisk/faglig utviklingsarbeid, faglitteratur, låtskrivercamper, mentorprogram m.m. Søknadene viser prosjekter innenfor en sjangermessig bredde – klassisk musikk, samtidsmusikk, jazz, folkemusikk, populærmusikk og multinorsk musikk.

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske/faglige nivå og omfang. Det er også tatt hensyn til geografisk fordeling, at tildelingene skal bidra til et mangfold av virksomhet og uttrykk, og nå ut til ulike grupper.

Barn og unge

Søknader som støtte til prosjekter for barn og unge omfatter kurs, verksteder, formidlingsarenaer for unge, mentorering for unge komponister m.m. 34 søknader har kommet inn, og det er bevilget tilskudd til 10 av disse.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 92 (NB! Vi inkluderer ikke søknader som er trukket eller administrativt avvist)

Søknadssum: 14,9 mill. kroner

Antall tildelinger: 31

Tildelingssum: 3 182 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.12.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 2.3.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
JEUNESSES MUSICALES NORWAY Ethno Norway - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 300000 2.3.2020 Bevilget 150000 Vetle Forsell Støtte til miksing, mastering og trykking av vinyl og CD - 2019 Populærmusikk Rogaland 2020 59600 2.3.2020 Avslått 0 Ole Vestergaard Wuthrich International Lirekasse festival - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestfold 2020 20000 2.3.2020 Avslått 0 HALVARD BJØRKÅS Hysj, hør! - konsert for de minste - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2020 46440 2.3.2020 Avslått 0 Erik Johan Bringsvor Åpne verksteder med Jamsession i kulturverkstedet U82 - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2020 40000 2.3.2020 Avslått 0 TINA KVAMME Digitalisering og transkripsjon av Signe Lund sin klaverkonsert - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 50000 2.3.2020 Avslått 0 LARVIK KOMMUNE Fargespill Larvik møter Scheen Jazzorkester - 2020 Verdensmusikk Vestfold 2020 200000 2.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN ELDEN Elden - 2020 Populærmusikk Trøndelag 2020 370000 2.3.2020 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Week 2020 - 2022 - 2020,2021 og 2022 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2020 25000 2.3.2020 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Week 2020 - 2022 - 2020,2021 og 2022 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2021 30000 2.3.2020 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Week 2020 - 2022 - 2020,2021 og 2022 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2022 35000 2.3.2020 Avslått 0 Cyprian Patryk Derda Uberørt - 2020 Populærmusikk Buskerud 2020 130867 2.3.2020 Avslått 0 Cyprian Patryk Derda Uberørt - 2020 Populærmusikk Buskerud 2021 131047 2.3.2020 Avslått 0 Cyprian Patryk Derda Uberørt - 2020 Populærmusikk Buskerud 2022 106047 2.3.2020 Avslått 0 Liv Mari Schei Arktiske korverk - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Svalbard 2020 75000 2.3.2020 Avslått 0 Ole Henrik Moe Mikrotonale instrumenter for slagverk - 2020-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 257657 2.3.2020 Avslått 0 KATHARINA BARTSCH Musikk i barnehage - 2020-2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Finnmark 2020 180000 2.3.2020 Avslått 0 Gunhild Bjørkøy Johannespasjon2020 - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2020 69000 2.3.2020 Avslått 0 Guttorm Oskar Vik Kids Against Plastic Pollution - 2020 Populærmusikk Hordaland 2020 200000 2.3.2020 Avslått 0 GIANMARCO DONAGGIO In Absence of Edvard - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 35000 2.3.2020 Avslått 0 UNG I KOR NORD Arctic Youth Choir - 2020-2022 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2020 120000 2.3.2020 Avslått 0 UNG I KOR NORD Arctic Youth Choir - 2020-2022 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2021 65000 2.3.2020 Avslått 0 UNG I KOR NORD Arctic Youth Choir - 2020-2022 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2022 65000 2.3.2020 Avslått 0 Torill Aasegg Digitalisering av tradisjonsmateriale fra Fosen. - 2020-2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2020 350000 2.3.2020 Avslått 0 MUSIKK VED GLOMMA Fridthjof Kristoffersens orkesterverker - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2020 470000 2.3.2020 Avslått 0 MARITA ISOBEL SOLBERG JORDING EDNEN EARTHING - 2020-2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2020 150000 2.3.2020 Avslått 0 JULMASKE MERAKI Nordr Creative - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Akershus 2020 200000 2.3.2020 Avslått 0 UNG I KOR - VEST Ervesong - 2020-2021 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 350000 2.3.2020 Avslått 0 NORSK FLØYTEFORUM/ NORWEGIAN FLUTE SOCIETY Jenteprosjektet til NMH - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2020 180000 2.3.2020 Avslått 0 AKKS BERGEN Eggstockfestivalen - 2020 Populærmusikk Hordaland 2020 100000 2.3.2020 Avslått 0 THE NEXT TAMIL GENERATION Nampikkai thulirkal - 2020 Verdensmusikk Akershus 2020 60800 2.3.2020 Avslått 0 JEUNESSES MUSICALES NORWAY Parkert Piano - Sommerturné - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 150000 2.3.2020 Avslått 0 Mari Olimstad Grenseløst Oslo - 2020 Verdensmusikk Oslo 2020 110000 2.3.2020 Avslått 0 FORENINGEN OSLO SINFONIETTA OG CIKADA Cikada Social Club 2020 - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 30000 2.3.2020 Avslått 0 BRAVEHEART AS Låtskrivercamps i Oslo's fineste lokale! - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 57500 2.3.2020 Avslått 0 Erik Gunnar Aaberg Bevaring og formidling av Norges eldste musikkprogram - Sort Kanal - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 57000 2.3.2020 Avslått 0 FESTSPILLENE HELGELAND AS Chasing Summits - A Musical Ascension - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2020 100000 2.3.2020 Avslått 0 Helga Myhr Innstudering og utforming av verket Maonbogje, komponert av Ole-Henrik Moe - 2020-2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 151000 2.3.2020 Avslått 0 Cyprian Patryk Derda Prosjekt Webstøtte om Søknad 365131 ikke går igjennom - 2019 Populærmusikk Buskerud 2020 21867 2.3.2020 Avslått 0 ERLING RIIBE RAMSKJELL Produksjon av Hodetelefon-konserter - 2020-2020 Populærmusikk Nordland 2020 100000 2.3.2020 Avslått 0 Hans Charles Nedrum Bomstadkvenene- et historisk musikkspill - 2020 Populærmusikk Nordland 2020 143000 2.3.2020 Avslått 0 TOR ALVIN WIKA MUSIKK Brytninger - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 250000 2.3.2020 Avslått 0 SIMBA ARTS UnLimited Rhythms(U'R) - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2020 70000 2.3.2020 Avslått 0 FLØYTEFEST FløyteFest 2020 - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2020 15000 2.3.2020 Avslått 0 NY MUSIKK Samtidsmusikk for alle - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 90500 2.3.2020 Avslått 0 CLAW SAUVAGE PRODUCTION BALITA SERGE BUHENDWA Soulsessions Community Rwanda - 2019 Verdensmusikk Oslo 2020 60850 2.3.2020 Avslått 0 ØSTNORSK JAZZSENTER OJKOS - 2020-2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 350000 2.3.2020 Avslått 0 ØSTNORSK JAZZSENTER OJKOS - 2020-2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 350000 2.3.2020 Avslått 0 ØSTNORSK JAZZSENTER OJKOS - 2020-2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 350000 2.3.2020 Avslått 0 GRAPPA MUSIKKFORLAG AS Digitalisering av Heilo-katalog - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 80000 2.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Symfoni for Kunstnernes Hus - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 126320 2.3.2020 Avslått 0 Ole Jørgen Gautesen Furdal Utprøving nye konsertformer - 2020, 2021, 2022 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 100000 2.3.2020 Avslått 0 Ole Jørgen Gautesen Furdal Utprøving nye konsertformer - 2020, 2021, 2022 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2021 200000 2.3.2020 Avslått 0 Ole Jørgen Gautesen Furdal Utprøving nye konsertformer - 2020, 2021, 2022 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2022 400000 2.3.2020 Avslått 0 Lolita Hoyer Torshovkorpset - 2022 Verdensmusikk Troms 2022 300000 2.3.2020 Avslått 0 Anne Svånaug Blengsdalen Ord og tonar. Songbok frå Numedal - Faglitteratur Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2020 50000 2.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN OPERA LILLEHAMMER Nøtteknekkeren Lillehammer Opera og Ballett - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2020 70000 2.3.2020 Avslått 0 Morten Fagerli Pål sine nye høner - 2020 og 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 150000 2.3.2020 Avslått 0 Harry Sagstuen Sommertida tøffer inn i Lokverkstedet - 2020 Populærmusikk Oppland 2020 38996 2.3.2020 Avslått 0 Knut Olaf Sunde Blodveien - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 100000 2.3.2020 Avslått 0 Oskar Johnsen Rydh For Walls of Sound - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 88790 2.3.2020 Avslått 0 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Fargespill Trondheim 2020 - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2020 300000 2.3.2020 Avslått 0 OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD Samsang - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Akershus 2020 60000 2.3.2020 Avslått 0 BLOKKFLØYTISTENE URANIENBORG Fløyti30 - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 100000 2.3.2020 Avslått 0 MHM AS Ilmmis (arbeidstittel) - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 200000 31.3.2020 Avslått 0 KULTUR I GAMLE OSLO AS Byen i skyen - 2020-2020 Populærmusikk Oslo 2020 250000 2.3.2020 Avslått 0 NORGES FLAMENCOFORBUND Tidens legende (flamenco) - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 100000 2.3.2020 Avslått 0 Thomas Gunnari Røtting For Fjernt For Fjernsyn - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 275000 2.3.2020 Avslått 0 Morten Berger Stai The Ramallah and Trondheim project - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2020 120000 2.3.2020 Avslått 0 MUSIKK I SKOLEN Skolenes sangdag - 2020-2022 Populærmusikk Oslo 2020 300000 2.3.2020 Avslått 0 MUSIKK I SKOLEN Skolenes sangdag - 2020-2022 Populærmusikk Oslo 2021 400000 2.3.2020 Avslått 0 MUSIKK I SKOLEN Skolenes sangdag - 2020-2022 Populærmusikk Oslo 2022 400000 2.3.2020 Avslått 0 AKKS BERGEN Arrangørakademiet - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 80000 2.3.2020 Bevilget 80000 ELI STORBAKKEN Klangen før fela - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 80000 2.3.2020 Bevilget 80000 HARDANGER FOLKEMUSIKKSAMLING Lyden av Halldor - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2020 40000 2.3.2020 Bevilget 40000 NORSK KRITIKERLAG Kritikersalonger - teater, musikk og dans - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 32000 2.3.2020 Bevilget 32000 Per Bogstad Gulliksen PETER MOENS DAGBOK - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 120000 2.3.2020 Bevilget 100000 GLOBAL OSLO MUSIC I Travelled - forprosjekt - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 100000 2.3.2020 Bevilget 100000 STUDIO O AS To prosjekter med barn og unge på Upstate Oslo Downtown Trondheim - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2020 60000 2.3.2020 Bevilget 60000 BOREALIS Borealis Ung Komponist 2020-2021 - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 100000 2.3.2020 Bevilget 100000 JEUNESSES MUSICALES NORWAY Hear Us Children - 2020 Verdensmusikk Oslo 2020 150000 2.3.2020 Bevilget 80000 VOXLAB Utvikling av nye musikkdramatiske verk med Unge utøvere - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 200000 2.3.2020 Bevilget 200000 FRESCOBALDI-AKADEMIET Frescobaldi Summer Academy - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2020 45000 2.3.2020 Bevilget 45000 AFRICAN DANCE & DRUM Abu Adonaba RytmeLAB - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2020 25000 2.3.2020 Bevilget 25000 Julian Hedenstad Skar SLUMBROR - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2020 100000 2.3.2020 Bevilget 100000 TAMIL SANGAM I NORGE Voice culture and voice training - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 50000 2.3.2020 Bevilget 50000 CONCERNED ARTISTS NORWAY katastrofa har ingen eigen lyd - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2020 50000 2.3.2020 Bevilget 50000 AKSENT HÅVARD SVENDSRUD Erling Eriksen på digital plattform - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 70000 2.3.2020 Bevilget 70000 Tor Johan Bøen Olav Kiellands strykekvartett noterestaurering - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2020 60000 2.3.2020 Bevilget 60000 FAMILY REGGAE DISCO Family Reggae Disco - 2020 Verdensmusikk Oslo 2020 320000 2.3.2020 Bevilget 300000 RAA PRODUKSJONER AS En verden av barnesanger - Leik - 2020 Populærmusikk Trøndelag 2020 100000 2.3.2020 Bevilget 100000 SØLVI ELISE HALVORSEN VOKALT Scenisk kor - laboratorium for utvikling av scenisk korarbeid - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 80000 31.3.2020 Bevilget 80000 NORDIC SONGS DA Kvinnelig låtskrivercamp 2020 - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 105000 2.3.2020 Bevilget 105000 STIFTELSEN SKAPIA Barn og ungdom skaper - tilrettelegging av lokale aktiviteter i regi av Stiftelsen Skapia - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 400000 2.3.2020 Bevilget 300000 NORSK KVEDARFORUM Kvedarseminar - Skillingsviser - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2020 35000 2.3.2020 Bevilget 35000 KALOTTSPEL Prosjekt Kalottspel 50 år! - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2020 70000 2.3.2020 Bevilget 70000 BODØ KOMMUNE FRITIDSSENTRENE FRUKT - 2020 Populærmusikk Nordland 2020 150000 2.3.2020 Bevilget 150000 STIFTELSEN BIT20 ENSEMBLE Glimt! - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 500000 2.3.2020 Bevilget 350000 FORENINGEN MIKROLABS Sonic Fiction Workshops - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2020 60000 2.3.2020 Bevilget 60000 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RISK Verkstedserie 2020 - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2020 40000 31.3.2020 Bevilget 40000 COMPANY B. VALIENTE Violinist - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 20000 2.3.2020 Bevilget 20000 STIFTELSEN SYKEHUSBARN Bydyra på sykehus - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 218250 2.3.2020 Bevilget 150000 THE GAMBIAN ASSOCIATION IN OSLO Koraensemble: Gambisk Kulturuke 2020 - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 200000 18.5.2020 Bevilget 100000 GRAPPA MUSIKKFORLAG AS Filmmusikprosjektet 2020 - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 120000 18.5.2020 Bevilget 120000