Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Søk støtte

Om søknadsrunden

Norsk kulturråd har tildelt til sammen 4 mill. kroner i tilskudd til 31 prosjekter og virksomheter i første tildeling 2021 fra tilskuddsordningen for andre musikktiltak – prosjektstøtte. Det ble behandlet til sammen 106 søknader.


Kulturrådet har en rekke ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, herunder bestillingsverk- og produksjonsstøtte, musiker- og ensemblestøtte og arrangør- og festivalstøtte. Tilskuddsordningen for andre musikktiltak skal gi mulighet til å gjennomføre prosjekter som ikke vil få tilskudd fra andre ordninger på musikkområdet. Musikklivet, bransjen og formidlingen av musikk er i stadig endring, og det oppstår nye former for å skape, spille, bruke og formidle musikk. Det er viktig for Kulturrådet å støtte nye tiltak, kunstnerisk utprøving, forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet, samt stimulere til dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk.


Aktuelle prosjekter er kunstnerisk utprøving av nye ideer, konsepter og metoder, workshops, seminarvirksomhet, prosjekter for og med barn og ungdom, samt dokumentasjon og utgivelse av musikkfaglig litteratur av allmenn interesse. Det gis også støtte til tiltak som bidrar til bevaring og formidling av musikkarven i Norge. Særlig relevante er prosjekter som innbefatter kulturelt mangfold, tverrkuntneriske uttrykk og barn og ungdom.


Det har kommet inn søknader til seminarer/foredrag/konferanser, verksteder, kurs, innsamlings- og dokumentasjonsarbeid, formidlingsprosjekter, kunstnerisk/faglig utviklingsarbeid, faglitteratur, låtskrivercamper, mentorprogram, podkast m.m. Søknadene viser prosjekter innenfor en sjangermessig bredde – klassisk musikk, samtidsmusikk, jazz, folkemusikk, populærmusikk og multinorsk musikk.


Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske/faglige nivå og omfang. Det er også tatt hensyn til geografisk fordeling, at tildelingene skal bidra til et mangfold av virksomhet og uttrykk, og nå ut til ulike grupper.


Barn og unge

Søknader som støtte til prosjekter for barn og unge omfatter blant annet kurs og verksteder. 33 søknader har kommet inn, og det er bevilget tilskudd til 13 av disse.


Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 106 (NB! Vi inkluderer ikke søknader som er trukket eller administrativt avvist)
Søknadssum: 26,3 mill. kroner
Antall tildelinger: 31
Tildelingssum: kr 4 044 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
ARTMUSE TOM GRAVLI "Musikk over alle grenser"30 år med Rikskonsertenes flerkulturelle og internasjonale virksomhet - Faglitteratur Verdensmusikk Viken 2021 60000 15.3.2021 Avslått 0 ÅGE REITE "Osmosmose" - 2021-2022 Populærmusikk Oslo 2021 110000 15.3.2021 Avslått 0 DAWORKS RECORDS AS A and R guru - Artistutvikling - Faglitteratur Populærmusikk Oslo 2021 150000 15.3.2021 Avslått 0 FREDENSBORGLP AS Baklengs kulturformidling - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 160000 15.3.2021 Avslått 0 STIFTELSEN SKAPIA Barn og ungdom skaper - utvikling av lokale aktiviteter i regi av Stiftelsen Skapia - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 600000 15.3.2021 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Big Ivan – Novaya Zemlya (Pilot project) - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 125000 15.3.2021 Avslått 0 Sigurd Evensen Blåsemafian - Let Loose - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 300000 15.3.2021 Avslått 0 CAMERATA LARANJEIRAS AS Camerata Laranjeiras Oslo - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 100000 15.3.2021 Avslått 0 LØBERG MUSIC digiKorps - 2021 Populærmusikk Trøndelag 2021 80000 15.3.2021 Avslått 0 BOREALIS Digitale tillegg Borealis 2021 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 150000 15.3.2021 Avslått 0 Unni Sandholt Boretti Digitalisering av noter - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 1050000 15.3.2021 Avslått 0 PÆNG AS Dokumentasjon- Film-videoinnspilling samarbeid Marthe A. Vannebo og Nullskattesnylterne - 2021 Populærmusikk Trøndelag 2021 200000 15.3.2021 Avslått 0 VIERLIVE AS Et Helt Annet Sted 2021 - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 1000000 15.3.2021 Avslått 0 JEUNESSES MUSICALES NORWAY Ethno Norway - tilleggsøknad - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 60000 15.3.2021 Avslått 0 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Fargespill Trondheim 2021 - 2021 Verdensmusikk Trøndelag 2021 100000 15.3.2021 Avslått 0 ALVER KOMMUNE SAMFUNNSUTVIKLING Fleire Fargar Alver - 2021 Verdensmusikk Vestland 2021 173275 15.3.2021 Avslått 0 INGEBJØRG LOGNVIK REINHOLDT Folkemusikk for dummies - forprosjekt - 2021  Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 45000 15.3.2021 Avslått 0 PER OLAV MYDSKE Folkrap LP - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2021 193000 15.3.2021 Avslått 0 GOSPEL EXPLOSION NORGE Gospel Explosion Online 2021 - 2021 Populærmusikk Viken 2021 332000 15.3.2021 Avslått 0 JEUNESSES MUSICALES NORWAY Hear Us Children - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 200000 15.3.2021 Avslått 0 Ragnar Bjerkreim Himmel under hav - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 250000 15.3.2021 Avslått 0 KFUK-KFUM NORGE Hører du mitt hjerte? - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 250000 15.3.2021 Avslått 0 Dominic Wilson I Travelled - 2021 Verdensmusikk Oslo 2021 69000 15.3.2021 Avslått 0 Bjarte Engeset Johan Svendsens Verker - 2021-2023 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2021 2000000 15.3.2021 Avslått 0 Bente Leiknes Thorsen Kompoddistene 2021 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 60000 15.3.2021 Avslått 0 Tone Reinertsen Hellesøy Konsert for alle sanser - 2021-2022 Populærmusikk Vestland 2021 100000 15.3.2021 Avslått 0 Eirik Os Simonsen Korpskompaniet, podkast - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 200000 15.3.2021 Avslått 0 GLOBAL OSLO MUSIC Kunstnere møter kunstnere - 2021 Verdensmusikk Oslo 2021 100000 15.3.2021 Avslått 0 CONOR PATRICK JOHANNESSEN Leirbål 2021 (låtskriverleir) - 2021 Populærmusikk Trøndelag 2021 132500 15.3.2021 Avslått 0 GRAPPA MUSIKKFORLAG AS Levende orkestermusikk 1945-2020 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 160000 15.3.2021 Avslått 0 SCENEKRAFT AS LYDEN av krig - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2021 150000 15.3.2021 Avslått 0 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Lyden av Oslo - 2021 Verdensmusikk Oslo 2021 145000 15.3.2021 Avslått 0 KJERSTI KVELI SANGER OG PEDAGOG LYDHØR (radioprogram) - 2021 Verdensmusikk Trøndelag 2021 60000 15.3.2021 Avslått 0 Hill-Aina Steffenach Løven Leo - med Vest-Afrikansk musikk og dans - 2021 Verdensmusikk Trøndelag 2021 150000 15.3.2021 Avslått 0 INDIE RECORDINGS AS Låtverksted 2021 - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 75000 15.3.2021 Avslått 0 PERDURABO PRODUCTIONS AS Made x3 - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 300000 15.3.2021 Avslått 0 BERGEN DOMKIRKE SOKN MARIAFESTDAGENE - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 73000 15.3.2021 Avslått 0 BIE PRODUKSJON AS Minikonserter - 2021 Populærmusikk Viken 2021 3750000 15.3.2021 Avslått 0 MORRADI Morradi Workshop - 2021 Verdensmusikk Oslo 2021 449765 15.3.2021 Avslått 0 GJUROSKI Music Ready - 1 Populærmusikk Troms og Finnmark 2021 300000 15.3.2021 Avslått 0 Bendik Sells MusikkNerdPodden - 2021-2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 90000 15.3.2021 Avslått 0 Erik Johan Bringsvor Musikkprosjekt Åsane Kulturhus - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 300000 15.3.2021 Avslått 0 VAGANT AS Musikkritikk i Vagant - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 150000 15.3.2021 Avslått 0 NEED MUSIC AS Need Music Projects - 2020 Verdensmusikk Oslo 2021 300000 15.3.2021 Avslått 0 Trina Bass Coleman Nordic Black Voices - 2021-2023 Verdensmusikk Innlandet 2021 38400 15.3.2021 Avslått 0 ØSTNORSK JAZZSENTER OJKOS-akademiet - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 33600 15.3.2021 Avslått 0 NORA SCHRØDER OpVid - OperaVideo - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 400000 15.3.2021 Avslått 0 BISLETT GUTTEKOR Oslo guttekorfestival - 2021-2023 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 170000 15.3.2021 Avslått 0 OSTERØY SPEL OG DANSARLAG Osterfolk - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2021 100000 15.3.2021 Avslått 0 Per Glorvigen Piazzolla og Det Golde Landet 100 år - 2021-2022 Klassisk/samtidsmusikk Utlandet 2021 230000 15.3.2021 Avslått 0 HAVNEMUSIKKEN & JORUNN MELHUS Pilot Goinnel Koinna - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2021 30000 15.3.2021 Avslått 0 Ann-Turi Ford Podkast: SANGHISTORIER - 2021–2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2021 80000 15.3.2021 Avslått 0 LEGE ARTIS AS Positiv forever - sveiv nyere musikk - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2021 21418 15.3.2021 Avslått 0 Ole Jørgen Gautesen Furdal På tur med Fartein Valen - 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2022 275000 15.3.2021 Avslått 0 Karoline Vik Hegge Reflektion-fem konserter i Trøndelag med live improviserte kulltegninger - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2021 32000 15.3.2021 Avslått 0 NORSK HYMNOLOGISK FORENING Salmepodden - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2021 300000 15.3.2021 Avslått 0 QUATTRO AS Salong-Q - 2021-2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 150000 15.3.2021 Avslått 0 NORSK VISEAKADEMI Seminarer i regi av Norsk Viseakademi - 2021-22 Populærmusikk Oslo 2021 158000 15.3.2021 Avslått 0 TRIO MEDIÆVAL AS Skolesang fra middelalderen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 150000 15.3.2021 Avslått 0 Jens Borge skrålsam - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2021 140000 15.3.2021 Avslått 0 STILETT Stilett - Når sant skal synges - flerstemt - 2021-2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 350000 15.3.2021 Avslått 0 Tora Karen Elisabeth Augestad Stillhet på Ladegården - 2022 Verdensmusikk Viken 2022 80000 15.3.2021 Avslått 0 Per Asbjørn Ravnaas Svein Tang Wa - 75 år - 2021 Populærmusikk Rogaland 2021 152000 15.3.2021 Avslått 0 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE Territories - NMK:s tverrkunstneriske prosjekt 2021-2023 - 2021-2023 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 80000 15.3.2021 Avslått 0 STUDIO O AS TronTalks - Høre til - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2021 250000 15.3.2021 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Ungdommens Kulturbryggeri - 2021-2023 Populærmusikk Oslo 2021 449770 15.3.2021 Avslått 0 BISLETT GUTTEKOR Ungdommens møte med Mozart Requiem - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 148000 15.3.2021 Avslått 0 LEINEBØ MUSIKK Unge lovende møter etablerte proffe i studio - 2021 (utgiftene vil føres i 2021) prosjektet vil allikevel strekke seg inn i 2022 Populærmusikk Oslo 2021 376000 15.3.2021 Avslått 0 LOUDKIND MUSIC GROUP AS Urban Youth Sound Camp - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 200000 15.3.2021 Avslått 0 VENYOU AS VenYou Hybridfestival - Fremtidens digitale, sosiale underholdningsarena - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 567000 15.3.2021 Avslått 0 VERS LIBRE AS Vers Libre Sound Residencies - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 85000 15.3.2021 Avslått 0 SISU PERCUSSION AS Videreutvikling av Songs for Percussion - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 70000 15.3.2021 Avslått 0 NORSK VISEFORUM Vis meg versa - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 76080 15.3.2021 Avslått 0 Bernt Isak Grave Wærstad Visual Interplay - 2021 Verdensmusikk Oslo 2021 59440 15.3.2021 Avslått 0 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK What Next? - 2021 Verdensmusikk Oslo 2021 160000 15.3.2021 Avslått 0 VIERLIVE AS Anna of the North live fra Stupetårnet på Fastland - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 100000 15.3.2021 Bevilget 50000 IMPROBASEN Arbeidstittel: Jazzbarna - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 90000 15.3.2021 Bevilget 90000 NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Arkivformidling: Formidlingspilot - 2021, 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2021 100000 24.3.2021 Bevilget 100000 VIERLIVE AS ARY - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 100000 15.3.2021 Bevilget 50000 BOREALIS Borealis Ung Komponist 2021-2022 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 250000 15.3.2021 Bevilget 250000 BOLTELØKKA JENTEKOR BRASILEIRO - 2021 Verdensmusikk Oslo 2021 100000 15.3.2021 Bevilget 50000 ELI STORBAKKEN Bukk og havresekk - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 90000 15.3.2021 Bevilget 50000 Karstein Grønnesby Bukkehornet i Norge - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 30000 15.3.2021 Bevilget 30000 VESTFOLD OG TELEMARK KULTURNETTVERK Bøheringsspelet - Faglitteratur Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestfold og Telemark 2021 50000 15.3.2021 Bevilget 50000 HEDMARK FOLKEMUSIKKLAG Dokumentasjon av tradisjonsmusikk fra Hedmark og utgivelse av notehefte - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 90000 15.3.2021 Bevilget 90000 ØYONN GROVEN MYHREN Dorte, timeglasset og døden - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 150000 15.3.2021 Bevilget 150000 GRAPPA MUSIKKFORLAG AS Finn Filmmusikken! 2021 - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 80000 15.3.2021 Bevilget 80000 BLOKKFLØYTISTENE URANIENBORG Fløyti30 - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 82000 15.3.2021 Bevilget 60000 AKKS BERGEN GAIN - 2021-2022 Populærmusikk Vestland 2021 200000 15.3.2021 Bevilget 200000 STIFTELSEN BIT20 ENSEMBLE GLIMT! BIT20 Ensemble - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 500000 15.3.2021 Bevilget 250000 Ivar Orvedal Hildr arbeidsverkstad - 2022 Verdensmusikk Vestland 2021 80000 15.3.2021 Bevilget 80000 ØSTNORSK JAZZSENTER Improvisasjonsorkester for ungdom - pilotprosjekt - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 51800 15.3.2021 Bevilget 51000 NORSKE TREKKSPILLERES LANDSFORBUND Kappspell 2021 i Gammeldansmusikk - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 100000 15.3.2021 Bevilget 100000 Tze Yeung Ho Komponer med oss! - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Utlandet 2021 100000 15.3.2021 Bevilget 100000 NORSK KVEDARFORUM Kvedarseminaret: Gjest Baardsen - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2021 30000 15.3.2021 Bevilget 30000 LEMUR ANS LEMUR: Electroacoustic works 2014-2019 - 2021-22 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 135000 15.3.2021 Bevilget 100000 Sverre Ludvig Laumb Jensen Middelalderballader fra Oslo - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2021 50000 15.3.2021 Bevilget 50000 Tor Johan Bøen Olav Kielland slåtter for hardingfele op. 12 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 50000 15.3.2021 Bevilget 50000 Lasse Marhaug PERSONAL BEST 9 + 10 - Faglitteratur Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 65000 15.3.2021 Bevilget 65000 NY MUSIKK Ringspill - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 125000 15.3.2021 Bevilget 125000 AFRICAN DANCE & DRUM Abu Adonaba RytmeLAB høst 2021 - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2021 25000 15.3.2021 Bevilget 25000 QUATTRO AS Sanger av Geirr Tveitt - Faglitteratur Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 80000 15.3.2021 Bevilget 80000 Lykourgos Porfyris Songs of Chaos - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 72176 24.3.2021 Bevilget 70000 Mari Skeie Ljones Spring du fela - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 39000 15.3.2021 Bevilget 39000 VOXLAB Utvikling av nye musikkdramatiske verk med unge utøvere - 2021-2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 200000 15.3.2021 Bevilget 200000 JUNIORENSEMBLET BARRATT DUE Vilde og Inga NÅ med Juniorensemblet BD - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 145000 15.3.2021 Bevilget 100000