Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Søk støtte

Om søknadsrunden

Norsk kulturråd har tildelt til sammen 3 mill. kroner i tilskudd til 22 prosjekter og virksomheter i andre tildeling 2021 fra tilskuddsordningen for andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd. Det ble behandlet til sammen 62 søknader.

Kulturrådet har en rekke ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, herunder bestillingsverk- og produksjonsstøtte, musiker- og ensemblestøtte og arrangør- og festivalstøtte. Tilskuddsordningen for andre musikktiltak skal gi mulighet til å gjennomføre prosjekter som ikke vil få tilskudd fra andre ordninger på musikkområdet. Musikklivet, bransjen og formidlingen av musikk er i stadig endring, og det oppstår nye former for å skape, spille, bruke og formidle musikk. Det er viktig for Kulturrådet å støtte nye tiltak, kunstnerisk utprøving, forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet, samt stimulere til dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk.

Aktuelle prosjekter kan være forprosjekter, kunstnerisk utprøving av nye ideer, konsepter og metoder, arbeidsverksteder, seminarvirksomhet, prosjekter for og med barn og ungdom, samt dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk. Det gis også tilskudd til tiltak som bidrar til bevaring og formidling av musikkarven i Norge. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som utfordrer tradisjonelle måter å formidle musikk til barn og ungdom på, for eksempel ved å utforske nye formidlingsformater, bruk av ny teknologi eller digitale plattformer. Særlig relevante er prosjekter som innbefatter kunstnerisk utforsking, kulturelt mangfold, tverrkuntneriske uttrykk og barn og ungdom.

Det har kommet inn søknader til seminarer/foredrag/konferanser, verksteder, kurs, innsamlings- og dokumentasjonsarbeid, formidlingsprosjekter, kunstnerisk/faglig utviklingsarbeid, faglitteratur, mentorprogram m.m. Søknadene viser prosjekter innenfor en sjangermessig bredde – klassisk musikk, samtidsmusikk, jazz, folkemusikk, populærmusikk og multinorsk musikk.

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske/faglige nivå og omfang.

I den samlede vurderingen er det lagt vekt på at ordningen skal ivareta et mangfold av uttrykk, musikalske sjangre og kunstneriske/faglige miljøer. Videre er det lagt vekt på at ordningen kommer både etablerte og nye aktører til gode, at prosjektene når målgrupper med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn og at ordningen prioriterer et stort spekter av ulike prosjekter med blikk for nye strømninger og musikkfeltets ytterpunkter. Det er også tatt hensyn til geografisk fordeling og kjønnsbalanse i den samlede tildelingen av midler.

I den enkelte søknad er det lagt vekt på gjennomføringsevne og at det foreligger konkrete planer, beskrivelse av omfang og realistisk budsjett. Det er særlig lagt vekt på forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet ved å være nytenkende og idérike i form og innhold. Andre hensyn som er tatt med i betraktningen er klimaavtrykk og bærekraft.

Barn og unge

Søknader som støtte til prosjekter for barn og ungdom omfatter kurs, verksteder, formidlingsarenaer for unge, mentorprogram for ungdom med minoritetsbakgrunn m.m. 24 søknader har kommet inn (hvorav 9 rettet kun mot ungdom). Det er gitt tilskudd til fem prosjekter rettet mot ungdom, tre prosjekter rettet mot barn, og fem prosekter som har både barn og ungdom som målgruppe.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 62 (NB! Vi inkluderer ikke søknader som er trukket eller administrativt avvist)

Søknadssum: 11,8 mill. kroner

Antall tildelinger: 22

Tildelingssum: kr 2 947 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
JEUNESSES MUSICALES NORWAY LOUD! Bandleir for jenter, trans og ikke-binære 2022-2024 - 2022-2024 Populærmusikk Oslo 2022 180000 Avslått -1 JEUNESSES MUSICALES NORWAY LOUD! Bandleir for jenter, trans og ikke-binære 2022-2024 - 2022-2024 Populærmusikk Oslo 2023 180000 Avslått -1 RABALDER PRODUKSJON AS Rabalder - Live orkester - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2021 80000 6.9.2021 Avslått 0 JEUNESSES MUSICALES NORWAY LOUD! Bandleir for jenter, trans og ikke-binære 2022-2024 - 2022-2024 Populærmusikk Oslo 2024 180000 Avslått -1 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Strunkeveko - 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2022 250000 6.9.2021 Bevilget 200000 Thomas Gunerius Foshaug Bergsten Funnet klanger - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 76000 6.9.2021 Avslått 0 MARTHE AA, ORGANIST Folkemusikk i Hyen: Forprosjekt, transkribering og nyinnsamling - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 40000 6.9.2021 Avslått 0 FREDRIK HOPE Folkemusikk i Hyen: Forprosjekt, gjennomgang av arkiv-samlingar og nyinnsamling - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Møre og Romsdal 2021 40000 6.9.2021 Avslått 0 NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ Blått program - 2022 - 2026 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2022 100000 6.9.2021 Avslått 0 NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ Blått program - 2022 - 2026 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2023 100000 6.9.2021 Avslått 0 NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ Blått program - 2022 - 2026 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2024 100000 6.9.2021 Avslått 0 FOLKREKRUTT FolkRekrutt 2022 - Gudbrandsdalen i symfoni med KORK - 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2021 100000 6.9.2021 Avslått 0 KAFESYNK KAROLINE NORDBY Kafésynk UNG - Oslo - Bergen - Stavanger - 2021 - 2022 Verdensmusikk Oslo 2021 400000 6.9.2021 Bevilget 200000 ERLEND BILSBAK Ikaros (arbeidstittel) - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2021 60000 6.9.2021 Bevilget 60000 NORDIC SOUND Ove Åsmund Berg Edvard Grieg og Borghild Bryhn Concert 1906 - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2022 150000 6.9.2021 Avslått 0 Natasha Barrett Real Transform (working title) - 2021-2022 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 150000 6.9.2021 Avslått 0 Tze Yeung Ho Forprosjekt: hørespill [i : i] for fortellerkunstner og kammerensemble - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Utlandet 2021 100000 6.9.2021 Avslått 0 DAG HOEL FILMPRODUKSJON AS Norge vårt Norge - 2021-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2021 181000 6.9.2021 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK ModusHuset - 2021-2023 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 250000 6.9.2021 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK ModusHuset - 2021-2023 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2022 250000 6.9.2021 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK ModusHuset - 2021-2023 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2023 250000 6.9.2021 Avslått 0 PINQUINS ANS BRAIN! (forprosjekt) - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 99380 6.9.2021 Avslått 0 TRILLE OG TRALLE SKAARDAL Trille og Tralle synger på Youtube - 2021 Populærmusikk Agder 2021 72000 6.9.2021 Avslått 0 VOKALENSEMBLET TABULA RASA Stankelbeinmusikk - 2021-2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 223275 6.9.2021 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Tidlig elektronisk musikk i Norge 1958 - 1975 - 2021 - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 275000 6.9.2021 Bevilget 200000 KRISTINLJOD BOLSTAD Stemmeklang - musikkunstfilm - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 120000 6.9.2021 Avslått 0 Hugo Gjelsvik Herrman Oslobandens (bejublede) Bingo-Jukebox - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 49000 6.9.2021 Bevilget 49000 GUDBRANDSDALSMUSEA AS Folkemusikk på instrumentet sister, ein gløymd skatt i norsk kulturtradisjon - 2021-2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2021 300000 6.9.2021 Bevilget 200000 Arne Anderdal Fanitullen, konsertforedrag - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2021 30000 6.9.2021 Avslått 0 RIKKE LINA MATTHIESEN Så lang er vegen - 2021-2022 Verdensmusikk Vestland 2021 120000 6.9.2021 Avslått 0 Bente Illevold Folk i korps - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 75000 6.9.2021 Bevilget 75000 TRIO MEDIÆVAL AS Ye Olde Songs - 2021-2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 200000 6.9.2021 Avslått 0 OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER Studio21 - 2012 Populærmusikk Oslo 2021 172500 6.9.2021 Bevilget 100000 OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER Studio21 - 2012 Populærmusikk Oslo 2022 172500 6.9.2021 Avslått 0 MARKO OG ADRIANE PRODUKSJONER - GEIR SOLERØD Marko og Adriane - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2022 200000 6.9.2021 Avslått 0 AFRICAN DANCE & DRUM Abu Adonaba RytmeLAB - 2022 Verdensmusikk Vestland 2022 25000 6.9.2021 Bevilget 25000 TUNE PARK DA Tune Park Musikkverksted - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 79636 6.9.2021 Bevilget 65000 Antti Markus Nissilä Noteprosjekt Ole Olsen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2021 60000 6.9.2021 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Norske albumklassikere i bokform - Faglitteratur Populærmusikk Viken 2021 500000 6.9.2021 Avslått 0 Gregor Hugh Riddell A compelling synthesis of violin, cello, electronics and text - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 90000 6.9.2021 Avslått 0 BPM PRODUCTIONS AS Kreative digitale musikk tiltak 2021 - 2021 Populærmusikk Agder 2021 200000 6.9.2021 Avslått 0 ASTRID KVALBEIN Astrid Kvalbein: Pauline Hall (1890-1969): Musikalsk kosmopolitt og kvinne for si tid  - Faglitteratur Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 90000 6.9.2021 Bevilget 90000 NORDISK POESIFESTIVAL - ROLF JACOBSEN-DAGENE Masterclass og samtale med tema lyrikk og musikk - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2022 25000 6.9.2021 Avslått 0 KULTURUTHUSET AS Trudelutten synger lokale regler og sanger! - 2021 - 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2021 110000 6.9.2021 Bevilget 70000 MORTEN MINOTHI MUSIKK Kristiansen Edge of Wrong - Vepsebol - 2021 - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 190000 6.9.2021 Avslått 0 GITARIST KÅRE SOLMUND NYSTABAKK LUTTSANGER PÅ NORSK - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2022 50000 6.9.2021 Avslått 0 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK What Next? - 2022 Verdensmusikk Oslo 2021 160000 6.9.2021 Bevilget 80000 VERS LIBRE AS Frame - Independent Norwegian Radio Series Collaboration - 2021-2022 Verdensmusikk Vestland 2021 80000 6.9.2021 Avslått 0 Marius Trøan Hansen Vuossárgá Luohti - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2021 30000 Avvist 0 NORSK MUSIKFORLAG AKTIESELSKAP Christian Hartmann - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 100000 6.9.2021 Bevilget 100000 FORENINGEN OSLO SINFONIETTA OG CIKADA Schubert Lounge Digital - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 60000 6.9.2021 Avslått 0 ENSEMBLE ALLEGRIA Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi - pilot - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 50000 6.9.2021 Avslått 0 IMPROBASEN Kids in Jazz - 2022-2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 250000 6.9.2021 Bevilget 340000 IMPROBASEN Kids in Jazz - 2022-2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2023 170000 6.9.2021 Avslått 0 LUFT RECORDINGS AS digital musikkinteraksjon - 2021-2022 Populærmusikk Viken 2021 200000 6.9.2021 Avslått 0 Louise Tallaksen Pariggi Hvor kommer du fra og hvor skal du - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Agder 2021 100000 6.9.2021 Avslått 0 ØSTAFJELSKE KOMPETANSESENTER FOR MUSIKK Fagdøgn for musikere - 2021 Populærmusikk Viken 2021 60000 6.9.2021 Bevilget 60000 Kristine Marie Aasvang Feme Sole - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 42400 6.9.2021 Avslått 0 MANSARD MANAGEMENT & PRODUCTION ANDERS FREDRIK ERIKSSON LANDVIST Friby som kreativt knutepunkt - 2022 Verdensmusikk Troms og Finnmark 2022 95000 6.9.2021 Bevilget 95000 Klaus Ellerhusen Holm Neon York forprosjekt - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2021 48001 6.9.2021 Bevilget 48000 STIFTELSEN NORDNORSK JAZZSENTER Camp Kv3n - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2021 700000 6.9.2021 Bevilget 300000 UNG KIRKESANG Norbusangfestivalen 2022 Inderøy - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2021 150000 6.9.2021 Bevilget 87000 Benjamin Mørk Music On Display - 2021-2024 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2021 393250 6.9.2021 Avslått 0 Benjamin Mørk Music On Display - 2021-2024 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2022 107500 6.9.2021 Avslått 0 Benjamin Mørk Music On Display - 2021-2024 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2023 107500 6.9.2021 Avslått 0 VIERLIVE AS Girls Night Out – pilotepisode - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 250000 6.9.2021 Avslått 0 NUTS AND BOLTS Nuts And Bolts - 2021 - 2022 Populærmusikk Oslo 2021 165000 6.9.2021 Bevilget 400000 NUTS AND BOLTS Nuts And Bolts - 2021 - 2022 Populærmusikk Oslo 2022 920000 6.9.2021 Avslått 0 AGNES HVIZDALEK Third Space - 2021-2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2022 100000 6.9.2021 Avslått 0 RAA PRODUKSJONER AS TREHAGEN - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2022 450000 6.9.2021 Avslått 0 COSMIC WIND CULTURAL COLLABORATIONS COOLympics 22 - 2022 Verdensmusikk Viken 2021 80000 6.9.2021 Avslått 0 ELSINE HAUGSTAD Gudbrandsdalen i symfoni - 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 103000 6.9.2021 Bevilget 103000 INTERNATIONAL CREATIVITY WORKSHOP AS VOICES FROM THE GREEN PLANET -forprosjekt - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 60000 6.9.2021 Avslått 0 Nina Kristine Linge Krokodilleruerfantegøyer - en scenisk konsertproduksjon av Inger Hagerups fabulerende litterære verden. - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 80000 6.9.2021 Avslått 0