Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Søk støtte

Om søknadsrunden

Norsk kulturråd har tildelt til sammen 14,6 millioner kroner i tilskudd til 19 prosjekter og virksomheter i siste tildeling i 2021 fra tilskuddsordningen for andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd. Det ble behandlet til sammen 45 søknader.

Kulturrådet har en rekke ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, herunder bestillingsverk- og produksjonsstøtte, musiker- og ensemblestøtte og arrangør- og festivalstøtte. Tilskuddsordningen for andre musikktiltak skal gi mulighet til å gjennomføre prosjekter som ikke vil få tilskudd fra andre ordninger på musikkområdet. Musikklivet, bransjen og formidlingen av musikk er i stadig endring, og det oppstår nye former for å skape, spille, bruke og formidle musikk. Det er viktig for Kulturrådet å støtte nye tiltak, kunstnerisk utprøving, forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet, samt stimulere til dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk.

Aktuelle prosjekter er kunstnerisk utprøving av nye ideer, konsepter og metoder, workshops, seminarvirksomhet, prosjekter for og med barn og ungdom, samt dokumentasjon og utgivelse av musikkfaglig litteratur av allmenn interesse. Det gis også støtte til tiltak som bidrar til bevaring og formidling av musikkarven i Norge. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som utfordrer tradisjonelle måter å formidle musikk til barn og ungdom på, for eksempel ved å utforske nye formidlingsformater, bruk av ny teknologi eller digitale plattformer. Særlig relevante er prosjekter som innbefatter kunstnerisk utforsking, kulturelt mangfold, tverrkuntneriske uttrykk og barn og ungdom.

Det har kommet inn søknader til seminarer/foredrag/konferanser, verksteder, kurs, innsamlings- og dokumentasjonsarbeid, formidlingsprosjekter, kunstnerisk/faglig utviklingsarbeid, faglitteratur, låtskrivercamper, mentorprogram, podkast m.m. Søknadene viser prosjekter innenfor en sjangermessig bredde – klassisk musikk, samtidsmusikk, jazz, folkemusikk, populærmusikk og multinorsk musikk.

Virksomhetstilskudd

Søknader om virksomhetstilskudd behandles én gang i året, og denne tildelingsrunden ble det behandlet sju søknader som kvalifiserer til virksomhetstilskudd. Formålet med virksomhetstilskudd er å gi forutsigbare driftsrammer til virksomheter med høy faglig kvalitet og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå, profesjonell drift, langsiktige mål og faglig betydning utover sitt lokale nedslagsfelt. Seks virksomheter har fått tildelt til sammen 12,5 mill. kroner for 2022.

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske/faglige nivå og omfang.

I den samlede vurderingen er det lagt vekt på at ordningen skal ivareta et mangfold av uttrykk, musikalske sjangre og kunstneriske/faglige miljøer. Videre er det lagt vekt på at ordningen kommer både etablerte og nye aktører til gode, at prosjektene når målgrupper med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn og at ordningen prioriterer et stort spekter av ulike prosjekter med blikk for nye strømninger og musikkfeltets ytterpunkter. Det er også tatt hensyn til geografisk fordeling og kjønnsbalanse i den samlede tildelingen av midler.

I den enkelte søknad er det lagt vekt på gjennomføringsevne og at det foreligger konkrete planer, beskrivelse av omfang og realistisk budsjett. Det er særlig lagt vekt på forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet ved å være nytenkende og idérike i form og innhold. Andre hensyn som er tatt med i betraktningen er klimaavtrykk og bærekraft.

I vurderingen av virksomhetstilskudd legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt relevans sett opp mot ordningens formål. Virksomhetens langsiktighet, stabilitet, soliditet og gjennomføringsevne vil bli vurdert. Manglende rapportering i tidligere saker vil bli vektlagt.

Barn og unge

Søknader som støtte til prosjekter for barn og unge omfatter blant annet kurs og verksteder. Ti søknader har kommet inn, og det er bevilget tilskudd til fem av disse.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 44 (NB! Vi inkluderer ikke søknader som er trukket eller administrativt avvist)

Søknadssum: 24,8 millioner kroner

Antall tildelinger: 19

Tildelingssum: 14 667 000 millioner kroner

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 24.11.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 14. - 15.12.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeVedtakTilskuddSjangerKommentarhidden
LARVIK KOMMUNE "VI" med Fargespill Larvik og Marinemusikken - 2022 Vestfold og Telemark Avslått 0 Verdensmusikk Prosjekttilskudd Walter Bent Patey 6 KONSERTER MED BRYGGERIGANGEN BLUESBAND Rogaland og Hordaland - November 2021 - 2021 Oslo Avslått 0 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd SYNNE MELAND Arctic Wave Creative Retreat og Podcast - 2021-2022 Nordland Avslått 0 Verdensmusikk Prosjekttilskudd ASKERKABARETEN Askerkabareten - 2022 Viken Avslått 0 Populærmusikk Prosjekttilskudd Morten Gaathaug Biografi om komponisten Johan Kvandal - 2022-2023 Viken Avslått 0 Klassisk/samtidsmusikk Prosjekttilskudd NOTTO J.THELLE Co-Creative Spaces - 2021-2022 Oslo Avslått 0 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd AUDIOLAND AS Daniels reise - 2022 Troms og Finnmark Avslått 0 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Prosjekttilskudd LUFT RECORDINGS AS Digital Musikkinteraksjon - 2022 Viken Avslått 0 Populærmusikk Prosjekttilskudd OSLO FLEX PROGRAM Flex Hyperborealis - 2021_2022 Oslo Avslått 0 Klassisk/samtidsmusikk Prosjekttilskudd Ragnhild Hanken Skjong HAVSKODDE - 2021 Møre og Romsdal Avslått 0 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd Johannes Martens Improvisasjon: En brobygger mellom musikk som muntlig tradisjon, og partiturmusikk. - 2022-2025 Oslo Avslått 0 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd Fredrik Seines In Disguise - 2022 Rogaland Avslått 0 Klassisk/samtidsmusikk Prosjekttilskudd JAZZ AS Kompetanseheving Jazz AS - 2021 Oslo Avslått 0 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd GRAPPA MUSIKKFORLAG AS Levende Orkestermusikk 2022 - 2022 Oslo Avslått 0 Klassisk/samtidsmusikk Prosjekttilskudd Gro Siri Ognøy Johansen ModusHuset - 2022 Oslo Avslått 0 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd Marita Kjetland Rabben Musikalske temperaturendringar - Våren 2022 Oslo Avslått 0 Klassisk/samtidsmusikk Prosjekttilskudd NATTJAZZ Nattjazz 50 år - Digital formidling - 2022 Vestland Avslått 0 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd NIVALIS BAROKK ANS NivalisAkademiet - barokkurs for barn og unge - 2022 Innlandet Avslått 0 Klassisk/samtidsmusikk Prosjekttilskudd TUNE PARK DA Ny markedsføringkanal - 2021-2022 Vestland Avslått 0 Populærmusikk Prosjekttilskudd TUNE PARK DA Ny markedsføringkanal - 2021-2022 Vestland Avslått 0 Populærmusikk Prosjekttilskudd UNG I KOR Rytmisk ungdomskor - 2021-2022 Oslo Avslått 0 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd Anders Torgunrud Røshol Samtale og masterclass i forbindelse med fremførelse av "En Verden Bortenfor Øynene" - 2022 Oslo Avslått 0 Klassisk/samtidsmusikk Prosjekttilskudd ØSTFOLD MUSIKKRÅD Sang for eldre - 2022 Viken Avslått 0 Populærmusikk Prosjekttilskudd BRATTEN AKTIVITETSPARK Scene Bratten - 2022 Nordland Avslått 0 Musikk Prosjekttilskudd FLATANGER KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR Talentprogram for kulturskoleelever i Midtre og Ytre Namdal - 2021-22 Trøndelag Avslått 0 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd MATHIEU LACROIX Territories of the Mind and Modernism - 2022-2023 Trøndelag Avslått 0 Klassisk/samtidsmusikk Prosjekttilskudd Synnøve Rognlien Ytre Fjell og Indre fjell - mot, håp og kjærlighet (arbeidstittel) - 2022 Oslo Avslått 0 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd DANS FOR VOKSNE 2109 DNA?AND? workshop våren 2022 - 2022 Oslo Bevilget 300000 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK BALUBA - 2022 Oslo Bevilget 250000 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Prosjekttilskudd Ottar Kåsa Bygging av hardingcello - 2021-2022 Vestfold og Telemark Bevilget 200000 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Prosjekttilskudd BLIX ØYSTEIN BJØRN Jazzoasen - 2021-22 Troms og Finnmark Bevilget 40000 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd JEUNESSES MUSICALES NORWAY Jeunesses Musicales Norway - 2022 Oslo Bevilget 1744000 Musikk Virksomhetstilskudd DET SYNG Klangen før fela - 2022 Oslo Bevilget 100000 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Prosjekttilskudd GLOBAL OSLO MUSIC Kunstnere møter kunstnere - 2022 Oslo Bevilget 100000 Verdensmusikk Prosjekttilskudd ANIMANDO AS Musikkfabrikken - tverrkunstnerisk i Hunderfossen - 2021 Oslo Bevilget 500000 Klassisk/samtidsmusikk Prosjekttilskudd Bendik Sells MusikkNerdPoddens Komponistprofil - 2022-2023 Oslo Bevilget 50000 Klassisk/samtidsmusikk Prosjekttilskudd TAMIL SANGAM I NORGE Musikkvideo 2022 - 2022 Oslo Bevilget 65000 Verdensmusikk Prosjekttilskudd NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Notam - Norsk senter for teknologi i musikk og kunst  - 2022 Oslo Bevilget 5299000 Musikk Virksomhetstilskudd NY MUSIKK nyMusikk 2022 - 2022 Oslo Bevilget 4233000 Musikk Virksomhetstilskudd Tor Johan Bøen Olav Kielland kammermusikk noterestaurering - 2021 Viken Bevilget 40000 Klassisk/samtidsmusikk Prosjekttilskudd Stephan Meidell RESONANS  - 2023 Vestland Bevilget 60000 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Senter for tidligmusikk - 2022 Trøndelag Bevilget 253000 Musikk Virksomhetstilskudd STIFTELSEN SKAPIA Stiftelsen Skapia - 2022 Oslo Bevilget 350000 Musikk Prosjekttilskudd NORSK KOMPONISTFORENING Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar - 2022 Oslo Bevilget 493000 Musikk Virksomhetstilskudd COMPANY B. VALIENTE Violinist 2 - 2022 Oslo Bevilget 40000 Jazz/improvisasjonsmusikk Prosjekttilskudd