Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kulturrådet har denne runden gitt tilskudd til 35 kunst- og kulturarenaer fra ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur. I møtet ble 88 søknader behandlet, med et samlet søknadsbeløp på 50,6 millioner kr. I alt ble 11,8 millioner kr bevilget til arenaer over hele landet.

Søknadstallet er betraktelig høyere enn normalt, noe som må ses i lys av koronapandemien. Situasjonen har ført til bortfall av aktivitet og inntekt for mange arenaer, kunstnere og kulturarbeidere, og inntrykket er at flere ønsker å bruke egen arbeidskraft og/eller innleid ekspertise for å oppgradere lokaler. En rekke søknader omhandler utprøving og/eller utvikling av helt nye arenaer, i fysiske lokaler eller på digitale plattformer for formidling og samhandling. Flere fremmer også nye behov om for eksempel strømmeutstyr eller annen oppgradering, tilpasning eller investering knyttet til digital formidling.

Arenaene som er støttet, er varierte både i form, innhold og geografisk plassering. Det er gitt tilskudd til tilbygg, ombygginger, investeringer i teknisk utstyr og annen infrastruktur, forprosjekter og utprøvingsprosjekter. Prosjektene omhandler både eksisterende arenaer og helt nye etableringer. De fleste søknadene gjelder fysiske bygg og lokaler, men det er også søknader om støtte til digitale plattformer, mobil infrastruktur og utendørsarenaer. Flesteparten av søknadene kommer fra tverrfaglige arenaer og arenaer for visuell kunst, men også arenaer for det frie kulturvernfeltet, musikk, litteratur og scenekunst er representert i søknadsbunken. Tildelingene er bredt geografisk fordelt over nesten alle landets fylker, med unntak av Agder. 
I vurderingen av søknadene har Kulturrådet lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, faglig begrunnelse og forankring for infrastruktur- og arenabehov, samt relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for tverrgående ordninger. Driftsgrunnlag samt konkrete planer for program, formidling og produksjon har vært særlig vektlagt. Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært lokal/regional forankring, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, publikums- og stedsbevissthet, ressurs- og kapasitetsutnyttelse samt geografisk fordeling.

I tillegg til ordinær budsjettramme har ARENA-ordningen fått tilført kr 2 000 000 i stimuleringsmidler i denne runden. Utvalget har fordelt disse midlene til ni prosjekter, som alle tar i bruk digital infrastruktur, etablerer nye arenaer, ny praksis eller finner nye produksjons-/formidlingsveier.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 88
Søknadsbeløp: 50 593 425
Antall tildelinger: 35
Tildelingsbeløp: 11 852 000
 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for tverrgående ordninger: 9. - 11.3.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 24. - 25.3.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND 1400 grader - Kunstnerverksted på Porsgrunds Porselænsfabrik Visuell kunst Vestfold og Telemark 2021 631483 11.3.2021 Avslått 0 ØRA MUSIKK AS Arbeidstittel - Forprosjekt Musikk Trøndelag 2021 150000 11.3.2021 Avslått 0 AREARTARENA AS AreArt Arena - Kunstarena Tverrfaglig Nordland 2021 700000 11.3.2021 Avslått 0 ARTILLERIVERKSTEDET AS Artilleriverkstedet - Produksjonslokaler for digital formidling av kunst og kultur Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2021 150000 11.3.2021 Avslått 0 FORENINGEN SOMMERTEATERET PÅ ATLUNGSTAD Atlungstad Brenneri - Tribune anlegg Scenekunst Innlandet 2021 255000 11.3.2021 Avslått 0 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER BABEL visningsrom for kunst - Nytt gulv og ombygging Visuell kunst Trøndelag 2021 210000 11.3.2021 Avslått 0 BIOREGION INSTITUTE AS Bioregion Institute - Investeringsstøtte kulturbygg Tverrfaglig Vestland 2021 1900000 11.3.2021 Avslått 0 DESTINASJONSKIRURGENE AS Bitihorn Kulturscene - Ny kulturscene på Beitostølen Musikk Viken 2021 250000 11.3.2021 Avslått 0 LORIE BALLAGE Cone 7-Ceramic Workshop - Ceramic Workshop Visuell kunst Vestland 2021 498654 11.3.2021 Avslått 0 NORA, NASJONAL OG REGIONAL ARENA FOR DANS I VESTFOLD OG TELEMARK AS Dansekunst i Grenland - Forprosjekt om hus for dans i Vestfold og Telemark Scenekunst Vestfold og Telemark 2021 480000 11.3.2021 Avslått 0 ECKERS ULLEVOLD AS Eckers Ullevål - Scene, lyd og bilde Scenekunst Oslo 2021 150000 11.3.2021 Avslått 0 DYBWIKDANS SIRI DYBWIK Elefantteateret - Investeringsstøtte av kulturbygg Scenekunst Rogaland 2021 1100000 11.3.2021 Avslått 0 Nina Johanne Cathrine Ewart Eventyrrommet i festningsbyen - Innredning av formidlingsrom. Litteratur Viken 2021 845000 11.3.2021 Avslått 0 Ole Jørgen Gautesen Furdal Fartein Valen Musikk og kulturscene - Ombygging Tverrfaglig Vestland 2021 400000 11.3.2021 Avslått 0 FOLLDAL KOMMUNE Folldal AIR - Kunstner arena Tverrfaglig Innlandet 2021 400000 11.3.2021 Avslått 0 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - Støtte oppgradering, Byggetrinn 2 av 2 Visuell kunst Vestland 2021 300000 11.3.2021 Avslått 0 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE FOSSIL - Tilskudd til oppgradering eksisterende bygg og nybygg Tverrfaglig Svalbard 2021 2500000 11.3.2021 Avslått 0 STIFTELSEN MUSEUM NORD Galleri Espolin - Ny belysning i rom for skiftende kunstutstillinger Visuell kunst Nordland 2021 86603 11.3.2021 Avslått 0 FORMAT AS Galleri Format Oslo AS - Prosjektrom og formidlingsavdeling Tverrfaglig Oslo 2021 364500 11.3.2021 Avslått 0 PERRY - DESIGN & IDEA DEVELOPMENT Globus Arena - Ombygging av atelieret til scene og galleri Tverrfaglig Agder 2021 200000 11.3.2021 Avslått 0 GRENDAHUSET LJOSHEIM Grendahuset Ljosheim - Rehabilitering av skifertak Kulturvern Vestland 2021 360000 11.3.2021 Avslått 0 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Produksjons- og visningsteknisk utstyr Tverrfaglig Vestland 2021 500000 11.3.2021 Avslått 0 DYBDAHL & BERG AS House of Everysome - Forprosjekt og etableringsfase for ny digital arena Tverrfaglig Oslo 2022 1686400 11.3.2021 Avslått 0 INGEBORG REFLING HAGENS KULTURHUS FREDHEIM Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim - Opparbeide 55 parkeringsplasser Litteratur Innlandet 2021 350000 11.3.2021 Avslått 0 GOKSØYR & MARTENS KAFFELAGERET - Prøve- og visningslokale for frie scenekunstgrupper Scenekunst Oslo 2021 500000 11.3.2021 Avslått 0 SANDNES KUNST OG KULTURHUS Kinokino kunstsal - Ombygging, tilpassing, tekniske fasiliteter Visuell kunst Rogaland 2021 600000 11.3.2021 Avslått 0 KJØPMANNSGATA UNG KUNST EIENDOM AS Kjøpmannsgata Ung Kunst - Bygging av kunst- og kulturhus i Trondheim sentrum Visuell kunst Trøndelag 2021 4000000 11.3.2021 Avslått 0 KULTURFJØSET HUSER Kulturfjøset - Teater Tverrfaglig Viken 2021 75000 11.3.2021 Avslått 0 Lage Thune Myrberget Kulturvasen - Mobil flytende scene på Mjøsa Tverrfaglig Innlandet 2021 150000 11.3.2021 Avslått 0 KUNSTKVARTERIET LOFOTEN SA Kunstkvarteret uteverksted - Verksted og utendørsatelier Visuell kunst Nordland 2021 1000000 11.3.2021 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Leirangr vikinggård - Nybygg, infrastruktur og toalettanlegg Kulturvern Trøndelag 2021 2000000 11.3.2021 Avslått 0 ULLENSVANG KOMMUNE Lindehuset - Visningsteknisk utstyr og infrastruktur Visuell kunst Vestland 2021 400000 11.3.2021 Avslått 0 GRÜNERLØKKA KULTURHUS AS LOFTET PÅ PARKTEATRET - Tilpasning og innredning av lokalene Tverrfaglig Oslo 2021 1800000 11.3.2021 Avslått 0 MAGIC NORTH AS Magic Saltstraumen - Den Arktiske Kunstparken Visuell kunst Nordland 2021 925000 11.3.2021 Avslått 0 KJETIL BERGE MidnightSunBar'n - kulturarena Visuell kunst Nordland 2021 300000 11.3.2021 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK ModusHuset - ModusHuset - rom for lyden av middelalder, en skisse Musikk Oslo 2021 700000 11.3.2021 Avslått 0 NARVIK KOMMUNE Narvik kulturkvartal - Forprosjekt Tverrfaglig Nordland 2021 450000 11.3.2021 Avslått 0 RAULAND UTVIKLING ANS Neset Gard - Konsertscene Musikk Oslo 2021 160000 11.3.2021 Avslått 0 KUNSTOPPDRAG AS Plint.no - Nettbasert kunstoppdragsportal Visuell kunst Oslo 2021 700000 11.3.2021 Avslått 0 PODIUM Podium - Renovation and new graphic identity Visuell kunst Oslo 2021 240000 11.3.2021 Avslått 0 NORSKE DANSEKUNSTNERE FORBUNDET FOR DANSERE KOREOGRAFER OG PEDAGOGER Prosjekt Oslo - Forprosjeket Kunst og kulturbygg Scenekunst Oslo 2021 850000 11.3.2021 Avslått 0 PROSYSTEMER OLL AS Prosystemer OLL - Streaming av kulturarrangementer Musikk Viken 2021 700000 11.3.2021 Avslått 0 HAVFERD AS SALT  - Oppgradering av utescene Tverrfaglig Oslo 2021 343500 11.3.2021 Avslått 0 SAMOVARTEATERET AS Samovarteateret - Teknisk utstyr Scenekunst Troms og Finnmark 2021 788000 11.3.2021 Avslått 0 SJØHOLMEN AS Sjøhomen kunst og kulturhus - Rom for kunst ute Tverrfaglig Viken 2021 380000 11.3.2021 Avslått 0 SKOTSELV SKULPTURPARK FORENING Skotselv Skulpturpark - Oppgradering av skulpturpark og infrastruktur Visuell kunst Viken 2021 144000 11.3.2021 Avslått 0 Liv Hanne Haugen Studio i Hansmarkveien - Utrede muligheter for nybygg av studio Tverrfaglig Troms og Finnmark 2021 100000 11.3.2021 Avslått 0 FOTOGRAFIHUSET AS Sukkerbiten - Utbedring av utstillingspaviljong Visuell kunst Oslo 2021 200000 11.3.2021 Avslått 0 SURNADAL BILLAG AS Surnadal Billag AS - etablering av kunstbokhandel Tverrfaglig Møre og Romsdal 2021 80000 11.3.2021 Avslått 0 POLINOR AS Tidsskriftet - Forprosjekt Litteratur Viken 2021 408000 11.3.2021 Avslått 0 RYFYLKE LIVSGNIST AS Tyskerhålene på Finnøy - Støtte til oppgradering av bygg til kultur - og konsertformål Scenekunst Rogaland 2021 215000 11.3.2021 Avslått 0 VIKEN KUNSTFORENINGER Vandreutstilling, Kunst på hjul i Viken - Forprosjekt Visuell kunst Viken 2021 70000 11.3.2021 Avslått 0 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS VANNVOGNA KONSERT OG KUNSTHALL - Kulturhus med scene, atelier og øvingslokaler Tverrfaglig Viken 2021 2800000 11.3.2021 Avslått 0 Kristin Lindberg AiR Green - Bygge om, isolere, prosjektrommet Høytørka Visuell kunst Viken 2021 380000 11.3.2021 Bevilget 300000 ARRAN - JULEVSAME GUOVDASJ LULESAMISK SENTER Árran kunstmagasin - Oppføring av nytt kunstmagasin (senere utstillingsareal) Kulturvern Nordland 2021 1050000 25.3.2021 Bevilget 1050000 BANANAZ Bananaz - Etablering av lysrigg Tverrfaglig Oslo 2021 238000 11.3.2021 Bevilget 200000 STIFTELSEN BERGEN KJØTT Bergen Kjøtt 1 etasje - Upgrade and adaptation Tverrfaglig Vestland 2021 200000 11.3.2021 Bevilget 175000 STIFTELSEN PSYKIATRISK OPPLYSNING Bokhuset - Bygg Litteratur Rogaland 2021 200000 11.3.2021 Bevilget 200000 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - Støtte til ombygging og tekniske fasiliteter Visuell kunst Viken 2021 133000 11.3.2021 Bevilget 133000 COSMOPOLITE SCENE Cosmopolite Scene - Oppgradering av ventilasjonsanlegg Musikk Oslo 2021 1000000 11.3.2021 Bevilget 1000000 JANNE HÄGER ERAKER Dansens Haus - Oppgradering av studio Scenekunst Oslo 2021 170000 11.3.2021 Bevilget 150000 LAKSFORS & LAKSFORS AS Den gamle skolen på Lavangsnes - Tilbygg med toalett og adkomst for bevegelseshemmede Visuell kunst Troms og Finnmark 2021 529500 11.3.2021 Bevilget 450000 DESTINYS ATELIER Destiny's - Acquisition of permanent technical infrastructure 2021 Visuell kunst Oslo 2021 60000 11.3.2021 Bevilget 25000 KARLSØYFESTIVALEN Festivalhuset på Karlsøya - Oppgradering Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2021 542000 11.3.2021 Bevilget 450000 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Forprosjekt Tukthuset Scene - Forprosjekt Musikk Trøndelag 2021 300000 11.3.2021 Bevilget 300000 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Ombygging, oppgradering og tilpasning av eksisterende bygg Tverrfaglig Vestland 2021 2000000 11.3.2021 Bevilget 700000 KARLSØYFESTIVALEN Karlsøyfestivalen Digital 2021 - Digital Arena Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2021 60000 11.3.2021 Bevilget 60000 M12 GRUPPEN Kulturterminalen - Tilpassing av eksisterende lokaler Tverrfaglig Vestland 2021 1200000 11.3.2021 Bevilget 900000 ARTBASE HELGELAND 66N Kulturvågen - Vågen 7 og Vågen Smie - Prosjektering av Vågen 7 og Vågen Smie Tverrfaglig Nordland 2021 120000 11.3.2021 Bevilget 120000 STIFTELSEN LASSAGAMMI Lásságámmi - Kartlegging av oppgraderingsbehov for kunstner- og forskerbolig Tverrfaglig Troms og Finnmark 2021 170000 11.3.2021 Bevilget 170000 ROM FOR DANS AS Loko Motiv Verkstedet - Flerbrukssted for danse- og scenekunst, barn og unge mm Scenekunst Oslo 2021 380000 11.3.2021 Bevilget 300000 FORENINGEN LONGVA KUNSTNERRESIDENS Longva kunstnarresidens - Forprosjekt Tverrfaglig Møre og Romsdal 2021 180000 11.3.2021 Bevilget 150000 UNGDOMSLAGET LIV, VONHEIM Lysnes Ungdomshus - Oppgradering av lysutstyr Musikk Troms og Finnmark 2021 99000 11.3.2021 Bevilget 99000 MELK - FORENING FOR NY FOTOGRAFI MELK-Forening For Ny Fotografi - Galleri Visuell kunst Oslo 2021 220000 11.3.2021 Bevilget 200000 NATTHAGEN Robert Ibrahim Khoury Natthagen AiR- kunstnerresidens - Ombygging av lagerrom til verksted Tverrfaglig Innlandet 2021 170000 11.3.2021 Bevilget 170000 GALLERI F 15 AS Paviljonger i landskapsvernområde - Visningsarenaer plassert i friluftsområde Visuell kunst Viken 2021 800000 11.3.2021 Bevilget 500000 PERLEPORTEN KULTURHUS AS Perleporten Kulturhus - Tilbygg Kulturhus Tverrfaglig Troms og Finnmark 2021 750000 11.3.2021 Bevilget 750000 NARTMANSTIFTELSEN SALONG - Opgradering og tilpasning av eksisterende lokaler Tverrfaglig Oslo 2021 150000 11.3.2021 Bevilget 75000 ROMSSA SAMI SEARVI - NSR / TROMSØ SAMEFORENING - NSR Samisk Hus Romsa - Forprosjekt Tverrfaglig Troms og Finnmark 2021 120000 11.3.2021 Bevilget 120000 SANDEFJORD KUNSTFORENING Sandefjord Kunstforening - Oppgradering av gallerirom, helsparkling av vegger Visuell kunst Vestfold og Telemark 2021 110000 11.3.2021 Bevilget 110000 PRIDE ART Senter for Skeiv Kunst og Kultur - Forprosjekt - undersøkelse av forutsetinger Tverrfaglig Oslo 2021 300000 11.3.2021 Bevilget 300000 STORE STUDIO AS Store Studio AS - Akustisk tilpasning Musikk Nordland 2021 128071 11.3.2021 Bevilget 90000 GURO SKUMSNES MOE Tangen Menighetshus - Ombygging til Tverrfaglig Oslo 2021 250000 11.3.2021 Bevilget 250000 THE DINGHY ARTIST IN RESIDENCE The Dinghy Artist in Residence - Kunstnerresidens Tverrfaglig Oslo 2021 745000 11.3.2021 Bevilget 500000 TROMSØ KUNSTFORENING Tromsø Kunstforening - online infrastruktur - TKF online (online er også infrastruktur) Visuell kunst Troms og Finnmark 2021 275000 11.3.2021 Bevilget 275000 VEGA SCENE AS Vega Scene - Teatersal punkttrekk i tak Scenekunst Oslo 2021 1100000 11.3.2021 Bevilget 750000 KULTUR OG TEATERVERKSTEDET FYRET Vågen fellesverksted for scenekunst - Oppgradering, ombygging og tilpasning Tverrfaglig Nordland 2021 430000 11.3.2021 Bevilget 430000 KULTURHUSET ØSTRE AS Østre - Oppgradering tekniskinfrastruktur og utstyr Musikk Vestland 2021 487714 11.3.2021 Bevilget 400000