Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2017

Tilbake til 2017 (Alle)

Om søknadsrunden

 

Arrangørstøtteordningen i Kulturrådet har som formål å styrke arrangørene og gi dem mulighet til å skape konsertprogram som utvikler interesse hos et større publikum. 

Til fristen 2. mars 2017 kom det inn 110 søknader om tilskudd fra arrangørordningen. To av disse ble trukket av søker, og 108 saker ble behandlet. 

HVEM HAR SØKT DENNE RUNDEN?

Helårsarrangører, både mindre konsertarrangører og større, mer etablerte klubber, festivaler, scener og andre spillesteder har søkt denne runden. Søknadene representerer flere sjangre med hovedvekt innen populærmusikk, klassisk, jazz og blues, og alle landets fylker er representert i søknadsbunken. Foruten Akershus, Oppland og Telemark ble alle landets fylker tildelt tilskudd fra arrangørordningen denne runden.

Kun litt over en tredjedel av søknadene er fra helårsarrangører, og søknadsbunken vitner om en stadig profesjonalisering av disse. 43 av søknadene omhandler festivaler, hvorav én er show case-festival/bransjetreff. Ni av søknadene om støtte til festivaler ble tildelt tilskudd denne runden. Det kom inn 17 søknader om tilskudd til enkeltkonserter, hvorav alle er gitt avslag. Disse gis kun unntaksvis tilskudd til slike tiltak på ordningen, da langsiktige prosjekter prioriteres. Ingen av søknadene om støtte til enkeltkonserter ble innvilget denne runden.

PRIORITERINGER

Utvalget er nødt til å gjøre tøffe prioriteringer, da den totale søknadssummen er mange ganger de midlene som er til rådighet. Søknadene er vurdert ut i fra et kunstfaglig skjønn, og i vurderingen av alle søknader er det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Det er også tatt hensyn til

 • Høy arrangørfaglig kvalitet
 • Langsiktighet og omfang
 • Vilje til nytenkning innen programmering
 • Konsertprogrammets egenart
 • Formidlingsevne
 • Regional betydning og forankring
 • Geografisk fordeling
 • Gjennomføringsevne 
 • Økonomistyring
 • Publikumsarbeid
 • Vilje til å reflektere mangfold i kunstnerisk uttrykk, kjønn og etnisitet 

ØREMERKING AV TILSKUDD

Mange bevilgningene er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Dette er fordi mange av arrangørene ønsker å arrangere konserter med både profesjonelle utøvere og amatørmusikere. Arrangørordningen ønsker å stimulere det profesjonelle musikklivet, og prioriterer derfor denne delen av virksomheten hos disse arrangørene.

Utvalget ønsker i størst mulig grad å imøtekomme søknadssum når tilskuddets størrelse fastsettes. Allikevel er mange av tilskuddene redusert i forhold til søknadssum av forskjellige grunner. I noen tilfeller er tilskuddene øremerket deler av aktiviteten, mens tilskuddet i andre tilfeller kan være redusert på grunn av begrensninger i ordningens økonomiske ramme eller redusert på bakgrunn av en vurdering av søknadsbudsjettet. I enkelte tilfeller er det forutsatt at prosjektet gjennomføres med den gitte bevilgningen. Det kommer tydelig fram fra vedtaksteksten hva som forventes. 

BARN OG UNGE

Utvalget har sett særlig etter prosjekter rettet mot barn og unge, i tråd med det nye utvidete ansvaret for dette feltet. Av de innkomne søknadene er det ti prosjekter som i sin helhet er rettet mot barn og unge. Mange av disse er dessverre enten dårlig beskrevet, lite planlagt eller rene opplæringstiltak, som faller utenfor ordningens ansvarsområde. Kun en tredjedel av søknadene som er rettet mot barn og unge ble tildelt tilskudd denne runden.

Som tidligere er det en del søknader fra skolekorps, amatørkor og lignende. Dette er prosjekter som svært sjelden prioriteres, da den kunstneriske kvaliteten ikke er tilstrekkelig høy og det som oftest er rene opplæringstiltak, noe som faller utenfor ordningens ansvarsområde.

TALL FRA SØKNADSRUNDEN:

Antall søknader: 110. To søknader er trukket. 108 ble behandlet. 
Søknadssum: 16 586 889 kr
Antall tildelinger: 37
Tildelingssum: 3 140 000 kr

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

 • Søknadsfrist: 2.3.2017 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: 29. - 30.5.2017

 • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.6.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
HÅNDBALLKLUBBEN LANDSÅS Konsertopplevelse "På scenen" for barn og ungdom i Harstad og omegn i forbindelse med Fagmøbler Landsås Cup 2017 - 01.01.2017 -10.06.2017 10. juni gjennomføres konserten, planlegging i forkant. Populærmusikk Troms 2017 50000 30.5.2017 Avslått 0 HÅNDBALLKLUBBEN LANDSÅS Konsertopplevelse "På scenen" for barn og ungdom i Harstad og omegn i forbindelse med Fagmøbler Landsås Cup 2017 - 01.01.2017 -10.06.2017 10. juni gjennomføres konserten, planlegging i forkant. Populærmusikk Troms 2018 50000 30.5.2017 Avslått 0 HÅNDBALLKLUBBEN LANDSÅS Konsertopplevelse "På scenen" for barn og ungdom i Harstad og omegn i forbindelse med Fagmøbler Landsås Cup 2017 - 01.01.2017 -10.06.2017 10. juni gjennomføres konserten, planlegging i forkant. Populærmusikk Troms 2019 50000 30.5.2017 Avslått 0 SJETNE SKOLEKORPS Korpsfestivalen Arti`Spæll - 9.-11. juni 2017 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2017 20000 30.5.2017 Avslått 0 OPPLEVING AS Jazz på Mandiustunet - Horace Silver - Blidheim Brothers - 29 september. 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2017 20000 30.5.2017 Avslått 0 OPPLEVING AS Opera på Mandiustunet - 21. Oktober 2017 Flere sjangre musikk Rogaland 2017 16000 30.5.2017 Avslått 0 SVELVIK KOMMUNE Fossekleiva kultursenter - Juli 2017 Flere sjangre musikk Vestfold 2017 30500 30.5.2017 Avslått 0 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ (SOB) Bakgården -en minifestival - 2017 Populærmusikk Nordland 2017 70000 30.5.2017 Avslått 0 HOVEDGAARDSKONSERTER Sommerkonsert på Ulefos Hovedgaard - 08.07.2017 Populærmusikk Telemark 2017 10000 30.5.2017 Avslått 0 HOVEDGAARDSKONSERTER Sommerkonsert på Ulefos Hovedgaard - 08.07.2017 Populærmusikk Telemark 2018 10000 30.5.2017 Avslått 0 HOVEDGAARDSKONSERTER Sommerkonsert på Ulefos Hovedgaard - 08.07.2017 Populærmusikk Telemark 2019 10000 30.5.2017 Avslått 0 Ingunn Stræte Lie Fryd Scene hausten 2017 Flere sjangre musikk Buskerud 2017 90000 30.5.2017 Avslått 0 HUSNES JAZZKLUBB Revitalisering av Husnes Jazzklubb - 2017 Flere sjangre musikk Hordaland 2017 42000 30.5.2017 Avslått 0 STIFTELSEN MUSICANORD Hanseatic Museum Concerts - Mars- August 2017 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2017 75000 30.5.2017 Avslått 0 STIFTELSEN MUSICANORD Hanseatic Museum Concerts - Mars- August 2017 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 100000 30.5.2017 Avslått 0 STIFTELSEN MUSICANORD Hanseatic Museum Concerts - Mars- August 2017 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 100000 30.5.2017 Avslått 0 ORDKALOTTEN -TROMSØ INTERNASJONALE LITTERATURFESTIVAL STIFTELSEN Ordkalotten Internasjonale litteraturfestival - 15 – 18 november 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms 2017 100000 30.5.2017 Avslått 0 TOP OF THE WORLD INTERNATIONAL PIANO COMPETITION 5th Top of the World International Piano Competition - 17-23 juni 2017 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2017 430000 30.5.2017 Avslått 0 STORD MUSIKKRÅD Konsertserie:Innviing Steinway-flygelet 2017-2019. - 01.01.17 - 31.12.19. (Med videre mål å utvikle tradisjon med årlig klaverkonsert fra 2019) Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 100000 30.5.2017 Avslått 0 ASKER KAMMERMUSIKKFESTIVAL Asker kammermusikkfestival 2017 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2017 107500 30.5.2017 Avslått 0 HES & CO AS Hvalstrandfestivalen - 25.-26. august 2017 Populærmusikk Oslo 2017 100000 30.5.2017 Avslått 0 ALTA SOUL OG BLUESFESTIVAL AS Alta Soul & Bluesfestival 2017 Verdensmusikk Finnmark 2017 250000 30.5.2017 Avslått 0 HES & CO AS Rød snø - 10.-11. mars 2017 Populærmusikk Oslo 2017 100000 30.5.2017 Avslått 0 HES & CO AS Drøbakfestivalen - 16.-17. juni 2017 Populærmusikk Oslo 2017 100000 30.5.2017 Avslått 0 NORWAY ROCK LIVE Norway Rock Festival 2017 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2017 200000 30.5.2017 Avslått 0 MALAKOFF ROCKFESTIVAL #denbestefestivalopplevinga - 2017 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2017 300000 30.5.2017 Avslått 0 ODAL ROCKEKLUBB Odal Rockefestival - 30/6-2/7-2017 Populærmusikk Hedmark 2017 55500 30.5.2017 Avslått 0 ODAL ROCKEKLUBB Odal Rockeklubb - 31/10-2017 Populærmusikk Hedmark 2017 62300 30.5.2017 Avslått 0 APOLLON RECORDS AS Close To The Rain- Bergen Prog Festival 2017 Populærmusikk Hordaland 2017 50000 30.5.2017 Avslått 0 APOLLON RECORDS AS Close To The Rain- Bergen Prog Festival 2017 Populærmusikk Hordaland 2018 75000 30.5.2017 Avslått 0 APOLLON RECORDS AS Close To The Rain- Bergen Prog Festival 2017 Populærmusikk Hordaland 2019 100000 30.5.2017 Avslått 0 BEL CANTO VESTFOLD Korfestival Kalamata Hellas - 11.10.2017-15.10.2017 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2017 126000 30.5.2017 Avslått 0 Anton Victorovitch Dymkov Trio Resonantie(sopran,cello,klaver)Konserter i Sør-Norge - 01.09.2017-15.11.2017 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2017 47600 30.5.2017 Avslått 0 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON KimenJazz - 01.10.17-01.10.18 Jazz/improvisasjonsmusikk Nord-Trøndelag 2017 160000 30.5.2017 Avslått 0 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON KimenJazz - 01.10.17-01.10.18 Jazz/improvisasjonsmusikk Nord-Trøndelag 2018 160000 30.5.2017 Avslått 0 KAMMERMUSIKK I STAVERN Kammermusikk i Stavern - 6.-9. juli 2017 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2017 160000 30.5.2017 Avslått 0 WRIGHTEGAARDEN AS Wrightegaarden Klubb 2017 - Sommeren 2017 Flere sjangre musikk Telemark 2017 40000 30.5.2017 Avslått 0 RMF MUSIKK Roar Minde Fagerli RMF Musikk - 3.1.17-6.5.17 Flere sjangre musikk Hordaland 2017 25000 30.5.2017 Avslått 0 CECILIE GISKEMO Oslo Afro Arts Festival - 20.8.17 - 28.8.17 Verdensmusikk Oslo 2017 150000 30.5.2017 Avslått 0 WRIGHTEGAARDEN AS Hagefestivalen 2017 - Vår og sommer 2017 Flere sjangre musikk Telemark 2017 100000 30.5.2017 Avslått 0 GRORUD KIRKES KAMMERKOR Tittel: Johann Sebastian Bach: Messe h-moll for solister, kor og orkester - 5. januar 2017 – 21. mai 2017 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2017 40000 30.5.2017 Avslått 0 DRØBAK HAVNEBLUES Drøbak Havneblues - Sommeren 2017 Flere sjangre musikk Akershus 2017 104315 30.5.2017 Avslått 0 WRIGHTEGAARDEN AS Wrightegaarden 30 år - Sommer 2017 Flere sjangre musikk Telemark 2017 50000 30.5.2017 Avslått 0 SANDVIKA INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL Sandvika Internasjonale Kulturfestival - Juni 2017 Flere sjangre musikk Akershus 2017 100000 30.5.2017 Avslått 0 NUMEDAL SPEL OG DANSARLAG Jubileumskonsert Nore Stavkyrkje 850 år - mai 2017 - 29. juli 2017 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2017 20000 30.5.2017 Avslått 0 TRONDHEIM KONSERTKOLLEKTIV Trondheim Konsertkollektiv - Mai - desember 2017 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2017 65000 30.5.2017 Avslått 0 OSLOVE NOEREH IDJA - Sami night club - 2017 Populærmusikk Oslo 2017 25000 30.5.2017 Avslått 0 KJERRINGRÅKK Kjerringråkkfestivalen - Våren 2017 Flere sjangre musikk Nordland 2017 100000 30.5.2017 Avslått 0 TAMIL SANGAM I NORGE Carnatic Fusion East & West - Januar 2018 Verdensmusikk Oslo 2018 120000 30.5.2017 Avslått 0 GLOPPEN MUSIKKFORUM Glopperock festivalen - 18 til 20 august 2017 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2017 50000 30.5.2017 Avslått 0 GOSPELKORET SALT Gospelkonsert under Namsos Martnan 2017 - August 2017 Verdensmusikk Nord-Trøndelag 2017 40000 30.5.2017 Avslått 0 Håvard Skaset Høyt og Lavt "Garderoben" - 01.08.2017 - 01.02.2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2017 50000 30.5.2017 Avslått 0 Elin Therese Eriksen Oddnose festivalen - 11 juni 2017 Flere sjangre musikk Akershus 2017 88003 30.5.2017 Avslått 0 VISEKLUBBEN SAGA Saga Kultur- og visefestival - 2017 -2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2017 220000 30.5.2017 Avslått 0 VISEKLUBBEN SAGA Saga Kultur- og visefestival - 2017 -2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2018 220000 30.5.2017 Avslått 0 VISEKLUBBEN SAGA Saga Kultur- og visefestival - 2017 -2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2019 220000 30.5.2017 Avslått 0 Kristin Sevaldsen Sommerkonserter med Camilla Granlien og Kristin Sevaldsen - Juni - August 2017 Flere sjangre musikk Oppland 2017 40000 30.5.2017 Avslått 0 SARPSBORG KOMMUNE Folkets Bar Live - April 2017 til juni 2018 Populærmusikk Østfold 2017 27700 30.5.2017 Avslått 0 SARPSBORG KOMMUNE Folkets Bar Live - April 2017 til juni 2018 Populærmusikk Østfold 2018 27700 30.5.2017 Avslått 0 VESTFOLD FESTSPILLENE AS Fjord Classics - 27.06-02.07.2017 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2017 800000 30.5.2017 Avslått 0 WORKING CLASS HERO Working Class Hero festivalen - mai 2017 Populærmusikk Buskerud 2017 238350 30.5.2017 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK Eufemiadagene 2017 - Høst 2017 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2017 250000 30.5.2017 Avslått 0 RHS MUSIC DA Nightclubbing - Høst 2017 - Høst 2017 Flere sjangre musikk Troms 2017 79082 30.5.2017 Avslått 0 ÅLESUND KAMMERMUSIKKFESTIVAL Ålesund Kammermusikkfestival - 15.-18.juni 2017 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2017 50000 30.5.2017 Avslått 0 DANS FOR VOKSNE Dans for voksne - aug-des 2017 Flere sjangre musikk Oslo 2017 150000 30.5.2017 Avslått 0 NOVA HOTELL KURS OG KONFERANSE AS Olavs Pub & Spiseri underholdning - 2017 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2017 250000 30.5.2017 Avslått 0 NOVA HOTELL KURS OG KONFERANSE AS Olavs Pub & Spiseri underholdning - 2017 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2018 250000 30.5.2017 Avslått 0 NOVA HOTELL KURS OG KONFERANSE AS Olavs Pub & Spiseri underholdning - 2017 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2019 250000 30.5.2017 Avslått 0 LYNGEN ROCK & REKER Lyngen Rock og Reker - 2.-3. juni 2017 Flere sjangre musikk Troms 2017 30000 30.5.2017 Avslått 0 LENE ROSÅSEN GLAMSLAND Lillesand Kunstforening/Klassisk Lillesand - Vår/sommer 2017 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2017 45000 30.5.2017 Avslått 0 BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER Bergen Internasjonale Musikkfestival 2017 - Høsten 2017 Flere sjangre musikk Hordaland 2017 150000 30.5.2017 Avslått 0 ARVID MARTINSEN PRODUCTIONS Heming Unge - et nordnorsk musikkeventyr - Høst 2017 - prøver konserter 18.-21. oktober Populærmusikk Nordland 2017 10000 30.5.2017 Avslått 0 Talleiv Taro Manum RINGNES 2017 - 1.4 - 31.10.2017 Flere sjangre musikk Akershus 2017 63875 30.5.2017 Avslått 0 MONUMENT HENNING KARWOWSKI Monument Klubbkvelder 2017: Vault, Gallery, Warehouse - mars-august 2017 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2017 75000 30.5.2017 Avslått 0 NOTODDEN BLUESKLUBB Notodden Bluesklubb 2017 - Mars - desember 2017 Verdensmusikk Telemark 2017 68950 30.5.2017 Avslått 0 Anne Louise Lima Korall Retro - Våren 2017 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2017 20000 30.5.2017 Avslått 0 THE GAMBIAN ASSOCIATION IN OSLO Gambisk Kulturuke - Juli 2017 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2017 67500 30.5.2017 Avslått 0 Ragnhild Hoel Gustum Building Bridges - 2017 - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2017 25867 30.5.2017 Avslått 0 Ragnhild Hoel Gustum Building Bridges - 2017 - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 85500 30.5.2017 Avslått 0 Ragnhild Hoel Gustum Building Bridges - 2017 - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 85500 30.5.2017 Avslått 0 IMPROBASEN Barnas jazzcafé 2017/18 - 2017.08-2018.07 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2017 75000 30.5.2017 Avslått 0 IMPROBASEN Barnas jazzcafé 2017/18 - 2017.08-2018.07 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 75000 30.5.2017 Avslått 0 HEME DINE Heme dine - 13.-16. juli 2017 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hedmark 2017 100000 30.5.2017 Avslått 0 SOMMERØYA AS Sommerøya `17 - Høst 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2017 250000 30.5.2017 Avslått 0 Patrik Søderblom Alm Brüggerfestivalen 2017 - Sensommer 2017 Populærmusikk Oslo 2017 60000 30.5.2017 Avslått 0 TELEMARK BARNE- OG UNGDOMSTEATER Telemar barne- og ungdomsteater - Jan- Mars 17 Populærmusikk Telemark 2017 80000 30.5.2017 Avslått 0 LAGUNEN Bris Festival 2017 - Studiestart 2017 Populærmusikk Vest-Agder 2017 150000 30.5.2017 Avslått 0 JON OLAV KRINGELAND Fuuse Women 2017 - Oktober 2017 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2017 100000 30.5.2017 Avslått 0 Arsim Qureshi New Year Dhamaka - Vinter 2016/17 Verdensmusikk Oslo 2016 105000 Avvist 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Week - 17.09.2017 - 24.09.2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2017 80000 30.5.2017 Bevilget 50000 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Week - 17.09.2017 - 24.09.2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2018 50000 30.5.2017 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Week - 17.09.2017 - 24.09.2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 50000 30.5.2017 Avslått 0 JEREMIAS FOLKEMUSIKKFOREINING Jeremiasfestivalen 2017 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sogn og Fjordane 2017 80000 30.5.2017 Bevilget 30000 Jan Rune Pedersen Mandal jazzklubb 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2017 120000 30.5.2017 Bevilget 70000 TYNSET JAZZKLUBB Tynset Jazzfestival 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2017 100000 30.5.2017 Bevilget 50000 ØSTFOLD MUSIKKRÅD Trad Session konsertserie høsten 2017 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Østfold 2017 99000 30.5.2017 Bevilget 80000 BLÅ KORS KRISTIANSAND Blå Torsdag - Vår 2017 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2017 160000 30.5.2017 Bevilget 40000 BLÅ KORS KRISTIANSAND Blå Torsdag - Vår 2017 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2018 160000 30.5.2017 Avslått 0 BLÅ KORS KRISTIANSAND Blå Torsdag - Vår 2017 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2019 160000 30.5.2017 Avslått 0 SØRNORSK METALLFORUM Southern DisComfort metal festival 15th edition - 2017 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2017 100000 30.5.2017 Bevilget 80000 Peder Overvik Stuberg PØKK - konsertserie for improvisert musikk - Høsten 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Nord-Trøndelag 2017 70000 30.5.2017 Bevilget 70000 MANDAL BLUESKLUBB Mandal Bluesklubb 2017 Populærmusikk Vest-Agder 2017 34000 30.5.2017 Bevilget 30000 OSLO QUARTET SERIES Kvartettseriens konsertsesonger 17/18 og 18/19 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2017 125000 30.5.2017 Bevilget 125000 OSLO QUARTET SERIES Kvartettseriens konsertsesonger 17/18 og 18/19 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 250000 30.5.2017 Bevilget 250000 OSLO QUARTET SERIES Kvartettseriens konsertsesonger 17/18 og 18/19 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 125000 30.5.2017 Bevilget 125000 BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER BarneBIKS Live - høsten 2017 Flere sjangre musikk Hordaland 2017 60000 30.5.2017 Bevilget 60000 STRANDGATA 22. AS Bastard Bar Tromsø - 03.03.17 - 31.12.17 Flere sjangre musikk Troms 2017 280000 30.5.2017 Bevilget 100000 STUDENTHUSET CITY SCENE AS City Scene 2017 Flere sjangre musikk Finnmark 2017 250000 30.5.2017 Bevilget 100000 PUSTEHULLET HØNEFOSS Pustehullet Hønefoss - høst 2017 og vår 2018 Flere sjangre musikk Buskerud 2017 159000 30.5.2017 Bevilget 100000 PUSTEHULLET HØNEFOSS Pustehullet Hønefoss - høst 2017 og vår 2018 Flere sjangre musikk Buskerud 2018 123625 30.5.2017 Bevilget 100000 ARCTIC TROMBONE FESTIVAL Arctic Trombone Festival 2017 - Høst 2017 Flere sjangre musikk Troms 2017 60000 30.5.2017 Bevilget 30000 JAZZSIRKELEN 04 Jazzsirkelen 04 - 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2017 90000 30.5.2017 Bevilget 50000 PARKTEATRET SCENE AS Yngling - januar 2018 - desember 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2017 350000 30.5.2017 Bevilget 200000 PARKTEATRET SCENE AS Yngling - januar 2018 - desember 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2018 400000 30.5.2017 Avslått 0 PARKTEATRET SCENE AS Yngling - januar 2018 - desember 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2019 450000 30.5.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VILLA MØLLEBAKKEN Viva Musikk - 1. halvår 2017 Flere sjangre musikk Vestfold 2017 20000 30.5.2017 Bevilget 20000 VESTVÅGØY KOMMUNE KULTUR, MILJØ OG NÆRING Kjernemelk - August 2017 - Juni 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2017 45900 30.5.2017 Bevilget 80000 VESTVÅGØY KOMMUNE KULTUR, MILJØ OG NÆRING Kjernemelk - August 2017 - Juni 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 57150 30.5.2017 Avslått 0 SVARTLAMOEN KULTUR- OG NÆRINGSSTIFTELSE Konserter i Verkstedhallen & Lobbyen - Vår 17 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2017 85000 30.5.2017 Bevilget 50000 ØYVIND NYVOLL Ny Musikk Kristiansand konsertserie - 2017 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2017 60000 30.5.2017 Bevilget 40000 SØRF - SØRNORSK KOMPETANSESENTER FOR MUSIKK Sørveiv 2017 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2017 150000 30.5.2017 Bevilget 100000 VERTAVOFESTIVALEN Vertavofestivalen 2017 - Høsten 2017 Flere sjangre musikk Buskerud 2017 100000 30.5.2017 Bevilget 80000 BRASSWIND BrassWind 2017 - 10.02-10.10 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2017 200000 30.5.2017 Bevilget 100000 KULTURKLUBBEN Konsertrekke Kulturklubben Scene 2017 - 2017 Populærmusikk Aust-Agder 2017 70272 30.5.2017 Bevilget 60000 FAUSKO SKYSSTASJON AS Fauskivalen - August 2017 Flere sjangre musikk Buskerud 2017 150000 30.5.2017 Bevilget 120000 FAUSKO SKYSSTASJON AS Fauskivalen - August 2017 Flere sjangre musikk Buskerud 2018 150000 30.5.2017 Avslått 0 FAUSKO SKYSSTASJON AS Fauskivalen - August 2017 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 150000 30.5.2017 Avslått 0 KRISTIANSAND JAZZVESEN Kristiansand Jazzvesen vår 2017 - vår 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2017 60000 30.5.2017 Bevilget 30000 RANDABERG KOMMUNE Torsdag på Tungenes - 2017 vår Flere sjangre musikk Rogaland 2017 30000 30.5.2017 Bevilget 30000 NØTTERØY KOMMUNE Foajékonserter vår 2017 - Jan-apr 2017 Populærmusikk Vestfold 2017 120000 30.5.2017 Bevilget 50000 NONFIGURATIV MUSIKK Nonfigurativ musikk - august 2017-mai 2018 Flere sjangre musikk Vestfold 2017 85600 30.5.2017 Bevilget 50000 NONFIGURATIV MUSIKK Nonfigurativ musikk - august 2017-mai 2018 Flere sjangre musikk Vestfold 2018 82600 30.5.2017 Bevilget 50000 STIFTELSEN TROMSØ INTERNASJONALE FILMFESTIVAL Stumfilmdager i Tromsø 2017 - vår/høst 2017 Flere sjangre musikk Troms 2017 130000 30.5.2017 Bevilget 90000 STIFTELSEN OTTO-HUSET Stiftelsen Otto-husets høstprogram 2017 - Høsten 2017 Flere sjangre musikk Rogaland 2017 100000 30.5.2017 Bevilget 60000 KONSERT I NORD Hadsel Live - 2017 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2017 30000 30.5.2017 Bevilget 20000 MONICA TOMESCU-ROHDE Kvinnelige spor i musikkhistorien - høst 2017 - vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2017 80000 13.6.2017 Bevilget 70000 MONICA TOMESCU-ROHDE Kvinnelige spor i musikkhistorien - høst 2017 - vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 240000 13.6.2017 Avslått 0 VILL VILL VEST Vill Vill Vest 2017 - Høsten 2017 Populærmusikk Hordaland 2017 560000 30.5.2017 Bevilget 200000 NATALIE SANDTORV Jugendjazz - 01.05.2017-16.08.2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2017 40000 30.5.2017 Bevilget 40000 AKKS STAVANGER UFLAKKS Stavanger - 2017 Populærmusikk Rogaland 2017 100000 30.5.2017 Bevilget 60000