Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. september 2017

Tilbake til 2017 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden ble 115 søknader behandlet på arrangørordningen. Av de fire søknadene som ble utsatt fra forrige runde, har én fått arrangørtilskudd, mens de tre andre er blitt behandlet på festivalordningen. 27 av søknadene til arrangørordningen er blitt behandlet på festivalordningen. 

26 av søknadene som kom inn omhandler festivaler, som av ulike grunner ikke har søkt festivalordningen, selv om de faller innunder festivalordningens ansvarsområde. Retningslinjene for arrangørordningen åpner i mindre grad for å prioritere festivaler på arrangørordningen. Derfor har disse festivalene blitt behandlet sammen med de andre festivalene på festivalordningen og ut ifra festivalordningens kriterier og prioriteringer. I tillegg har det ene bransjetreffet som søkte arrangørordningen denne runden blitt behandlet sammen med andre bransjefestivaler på festivalordningen. Overføringen av disse søknadene er et ledd i en opprydning mellom de to ordningene i en overgangsfase med revidert festivalordning, flyttet søknadsfrist for festivalordningen og formaliserte retningslinjer for arrangørordningen. 

Festivaler som har søkt arrangørordningen, og som ikke oppfyller kriteriene på festivalordningen, ble denne runden behandlet på arrangørordningen. Dette gjelder festivaler i 2017 og endagsfestivaler, som på grunn av festivalordningens tildelingsprinsipper og krav om omfang, faller utenfor festivalordningen. Det er kun én av disse festivalene har fått bevilgning fra arrangørordningens avsetning. I tillegg er det flere søkere som har innlemmet både arrangørvirksomhet gjennom året og en mindre festival i én søknad. Flere av disse fikk tildelt én samlet bevilgning til hele sin virksomhet fra arrangøravsetningen.

For uten Sogn og Fjordane og Vest-Agder, er alle landets fylker representert i søknadsbunken. Alle søknadene fra Aust-Agder, Finnmark, Oppland, Troms og Østfold fikk innvilget tilskudd. Seks av søknadene som ble behandlet kommer fra kulturhus. Alle disse har fått bevilgning. Etter omleggelsen av Rikskonsertene har arrangørordningen fått et større ansvar for slike søknader, og søknadene fra kulturhus er vurdert ut fra en bevissthet om dette ansvaret, i tillegg til de generelle retningslinjene for ordningen.

Mange av tilskuddene er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Dette er fordi mange av arrangørene ønsker å arrangere konserter med både profesjonelle utøvere og amatørmusikere. Arrangørordningen skal stimulere det profesjonelle musikklivet, og utvalget prioriterer derfor denne delen av virksomheten hos arrangørene. Flere av tilskuddene har fått tilskuddet øremerket honorarer til profesjonelle musikere for å sikre dette. Av samme grunn er søknader som utelukkende omhandler amatørmusikere avslått. Seks av søknadene som ble behandlet, gjelder enkeltkonserter/-arrangementer. Alle disse er blitt avslått.

Tilskuddssum er basert på en vurdering av budsjett og omfang. I de tilfellene der budsjettet er vurdert til å være realistisk, er søknadssummen forsøkt innfridd, med mindre det er tilrådt en øremerking av tilskuddet til en bestemt del av prosjektet.

Barn og unge

Utvalget har sett særlig etter prosjekter rettet mot barn og unge, i tråd med det nye utvidete ansvaret for dette feltet. Av søknadene som kom inn er det elleve prosjekter som i sin helhet er rettet mot barn og unge. Omtrent to tredjedeler av søknadene som er rettet mot barn og unge fikk støtte. I tillegg er det 25 søknader der deler av prosjektet er rettet mot denne målgruppen.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader behandlet: 115
  • Søknadssum for søknader kommet inn til denne runden: 36 154 547 kr
  • Søknadssum for søknader behandlet på arrangørordningen denne runden: 28 424 747 kr
  • Antall tildelinger: 74
  • Tildelingssum: 10 629 000 kr (inkl. søknad utsatt fra forrige runde)

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte – musikk blir behandlet av

musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte
 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 27. - 29.11.2017

  • Vedtak i rådsmøte: 13. - 14.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Barnas Kulturbryggeri på Popsenteret - 2018 Populærmusikk Oslo 2018 162370 29.11.2017 Avslått 0 AMP MUSIC & RECORDS AS BYJAZZ - Høst 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2017 70000 29.11.2017 Avslått 0 KENTADELIC PRODUCTIONS Kent Erlend Horne Classic Album Sundays - Høst 2017 Flere sjangre musikk Oslo 2017 244400 29.11.2017 Avslått 0 Vidar Evensen Feil Mandag - Høst 2017 Vår 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2017 26200 29.11.2017 Avslått 0 Vidar Evensen Feil Mandag - Høst 2017 Vår 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 52500 29.11.2017 Avslått 0 Andreas Hoem Røysum Ila Fysikalske - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 200000 29.11.2017 Avslått 0 KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk AS - Vår 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 300000 29.11.2017 Avslått 0 KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk AS - Vår 2018 - Samarbeid med Barnas Jazzhus Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 48000 29.11.2017 Avslått 0 Ragnhild Hoel Gustum Building Bridges - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 153000 29.11.2017 Avslått 0 LILLESALEN KONSERTSERIE Lillesalen Konsertserie - Hausten 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2017 100000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN BLUESNEWS Norsk Bluesunion - Blues News 20 år - Høst 2017 Populærmusikk Oslo 2017 129500 29.11.2017 Avslått 0 KULTURIMPERIET Sten Ove Toft AFTR FEST - Høst 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2017 55000 29.11.2017 Avslått 0 Jonathan Fredrik Nils Larsson HV-fe$tival 2018 - 25/8/2018 Populærmusikk Oslo 2018 185000 29.11.2017 Avslått 0 Tito Enrique Guevara Estrella Palladium Latin night - Høst 2017 Verdensmusikk Oslo 2017 125000 29.11.2017 Avslått 0 KAFESYNK KAROLINE NORDBY Kafé Synk - 2017 - 2018 Verdensmusikk Oslo 2017 60000 29.11.2017 Avslått 0 KAFESYNK KAROLINE NORDBY Kafé Synk - 2017 - 2018 Verdensmusikk Oslo 2018 112000 29.11.2017 Avslått 0 TAKE IT EASY POLICY EMIL NØRREGAARD HØGSET Rett Ned – konsertserie - 2017-2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 60000 29.11.2017 Avslått 0 VESTBY KIRKELIGE FELLESRÅD Konsertserie i Son - høst 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2017 46000 29.11.2017 Avslått 0 PROXY MORALES Septic Order Bookings - 2018 Flere sjangre musikk Akershus 2018 100000 29.11.2017 Avslått 0 LIV C FJELLSOL Galleri Fjellsol - 2017-2021 Verdensmusikk Hedmark 2017 270000 29.11.2017 Avslått 0 LIV C FJELLSOL Galleri Fjellsol - 2017-2021 Verdensmusikk Hedmark 2018 280000 29.11.2017 Avslått 0 LIV C FJELLSOL Galleri Fjellsol - 2017-2021 Verdensmusikk Hedmark 2019 290000 29.11.2017 Avslått 0 SANDEFJORD STORBAND Sandefjord Storband - September 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2017 36000 29.11.2017 Avslått 0 ROCKEKVELD LIVE AS Rockekveld Live AS - vår 2018 Populærmusikk Vestfold 2017 90000 29.11.2017 Avslått 0 CRESCENDO Crescendo - enkeltkonsert høst 2017 Flere sjangre musikk Buskerud 2017 33000 29.11.2017 Avslått 0 Ingunn Stræte Lie Fryd Scene - vår 2018 Flere sjangre musikk Buskerud 2017 80000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTINGA TELEMARKFESTIVALEN Telemarkfestivalen heile året - 2018 Flere sjangre musikk Telemark 2018 51000 29.11.2017 Avslått 0 TELEMARK FOLKEMUSIKKSENTER Telemark folkemusikksenter - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2018 125000 29.11.2017 Avslått 0 TREUNGEN MUSIC CITY AS Treungen Music City - 2018 Populærmusikk Telemark 2018 300000 29.11.2017 Avslått 0 SAUDA KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR Folkets Hus Sauda - Folkets fest - april 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 50000 29.11.2017 Avslått 0 KICKOFF FESTIVALEN KLEPP KickOff Festivalen Klepp - 2018 Populærmusikk Rogaland 2018 200000 29.11.2017 Avslått 0 FORENINGEN MIKROLABS Foreningen Mikrolabs - November 2017 - September 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2017 20000 29.11.2017 Avslått 0 FORENINGEN MIKROLABS Foreningen Mikrolabs - November 2017 - September 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 80000 29.11.2017 Avslått 0 Alexander Amit Sæløen Irsk folketradisjon i moderne tidsalder - høst 2017-2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2017 80000 29.11.2017 Avslått 0 Alexander Amit Sæløen Irsk folketradisjon i moderne tidsalder - høst 2017-2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2018 51000 29.11.2017 Avslått 0 Gunn Elton Oddakonsertene - september 2017-mai 2019 Populærmusikk Hordaland 2017 100000 29.11.2017 Avslått 0 Gunn Elton Oddakonsertene - september 2017-mai 2019 Populærmusikk Hordaland 2018 50000 29.11.2017 Avslått 0 BRATT OG BLÅTT Bratt og Blått - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Møre og Romsdal 2018 250000 29.11.2017 Avslått 0 TRØNDERSK J. O. SUNDE TM:Live 2017 - Høsten 2017 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2017 20000 29.11.2017 Avslått 0 CANTILENA Cantilena - Romjulskonsert 2017 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2017 15000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Åpen kirke/ Kirkens Bymisjon Trondheim - 2018-2019 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 165000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Åpen kirke/ Kirkens Bymisjon Trondheim - 2018-2019 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2019 190000 29.11.2017 Avslått 0 WOODLAND - SOUND OF NAMSOS Woodland - Sound of Namsos - 2017 Populærmusikk Nord-Trøndelag 2017 200000 29.11.2017 Avslått 0 UNGDOMSLAGET GÅ-PÅ Li-låt 2017 - september 2017 Populærmusikk Nord-Trøndelag 2017 26500 29.11.2017 Avslått 0 TUSENHJEMMET BODØ AS JAZZIN' POT - Høst 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2017 50000 29.11.2017 Avslått 0 QUERINI AS Querinidagene 2017 Flere sjangre musikk Nordland 2017 40000 29.11.2017 Avslått 0 QUERINI AS Querini - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 150000 29.11.2017 Avslått 0 Kjersti Valøy Gjøviken Ungdomskonsert 2018 - Vår 2018 Populærmusikk Nordland 2018 50000 29.11.2017 Avslått 0 Kjersti Valøy Gjøviken Ungdomskonsert 2018 - Vår 2018 Populærmusikk Nordland 2019 50000 29.11.2017 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Ladegårdskonsertene - 2018-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 150000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Ladegårdskonsertene - 2018-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 170000 29.11.2017 Bevilget 170000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Ladegårdskonsertene - 2018-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 180000 29.11.2017 Avslått 0 NEW ORLEANS WORKSHOP JAZZCLUB New Orleans Workshop Jazzclub - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 100000 SUB CHURCH Sub Scene - konserter 2018-2019 Populærmusikk Oslo 2018 480000 29.11.2017 Bevilget 200000 SUB CHURCH Sub Scene - konserter 2018-2019 Populærmusikk Oslo 2019 500000 29.11.2017 Avslått 0 OSLO JAZZFORUM Oslo Jazzforum - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 350000 29.11.2017 Bevilget 150000 BLÅ BOOKING AS BLÅ - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2018 350000 29.11.2017 Bevilget 350000 BLÅ BOOKING AS BLÅ - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2019 450000 29.11.2017 Bevilget 400000 BLÅ BOOKING AS BLÅ - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 500000 29.11.2017 Avslått 0 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE nyMusikks komponistgruppe - Årsprogram 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 150000 NY MUSIKK nyMusikks helårsprogram - 2018 og 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 400000 29.11.2017 Bevilget 200000 NY MUSIKK nyMusikks helårsprogram - 2018 og 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 450000 29.11.2017 Bevilget 250000 BENDIK FINNERUD - SUNDAY CLASSICS Saturday Classics - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 69000 DRIVHUSET STIFTELSEN FOR MUSIKALSK VERKSTEDSARBEID Bidrobon konsertserie 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 150000 MAREN MYRVOLD Konsertserie hos Knut Wold - Høst 2017 og vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2017 15620 29.11.2017 Bevilget 40000 MAREN MYRVOLD Konsertserie hos Knut Wold - Høst 2017 og vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 25540 29.11.2017 Avslått 0 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Samspill - Prosjekter 2018 Verdensmusikk Oslo 2018 1000000 29.11.2017 Bevilget 500000 KONSERTFORENINGA Femme Brutal Konsertserie vår 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 120000 29.11.2017 Bevilget 100000 KONSERTFORENINGA Blårollinger - vår 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 100000 29.11.2017 Bevilget 65000 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS JAKOBSEN - høst 2017- vår 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2017 15000 29.11.2017 Bevilget 30000 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS JAKOBSEN - høst 2017- vår 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 15000 29.11.2017 Avslått 0 Ingeborg Husbyn Aarsand Konsert på kino - Høst 2017-2018 Flere sjangre musikk Oslo 2017 20000 29.11.2017 Bevilget 30000 Ingeborg Husbyn Aarsand Konsert på kino - Høst 2017-2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 80000 29.11.2017 Avslått 0 Nikolai Hatløy Matthews Krantz - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 50000 29.11.2017 Bevilget 40000 BÆRUM KULTURHUS Sandvika Master Series - 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 180000 BÆRUM KULTURHUS Sandvika Master Series - 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 350000 29.11.2017 Avslått 0 BÆRUM KULTURHUS Sandvika Master Series - 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2020 350000 29.11.2017 Avslått 0 BÆRUM KULTURHUS Barn i Bærum Kulturhus - Høst 2017 Flere sjangre musikk Akershus 2017 75040 29.11.2017 Bevilget 75000 ASKER JAZZKLUBB Asker Jazzklubb - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 50000 ASKER KAMMERKONSERTER Asker Kammerkonserter - Høst 2017 og Vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2017 110000 29.11.2017 Bevilget 70000 GAATHAUG MORTEN Ski historiske konserter - Vår og høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 60000 29.11.2017 Bevilget 60000 Mona Christine Wiger Kullebunden Jazz - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2018 100000 29.11.2017 Bevilget 50000 FROGN KOMMUNE Sommer/Høstkonsertene i Drøbak - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 200000 FROGN KOMMUNE Sommer/Høstkonsertene i Drøbak - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 310000 29.11.2017 Avslått 0 NESODDEN JAZZKLUBB Nesodden jazzklubb - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 200000 KONSERTFORENINGEN PERIFERIEN Periferien - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 145000 29.11.2017 Bevilget 120000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter - høsten 2017 Populærmusikk Østfold 2017 200000 29.11.2017 Bevilget 70000 ØSTFOLD MUSIKKRÅD Trad Session konsertserie - våren 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Østfold 2018 99000 29.11.2017 Bevilget 80000 MUSIKKENS VENNER I SARPSBORG OG OMEGN Musikkens venner i Sarpsborg og Omegn  - konsertserie høsten 2017 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2017 55000 29.11.2017 Bevilget 30000 NY MUSIKK ØSTFOLD nyMusikk Østfold - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 125000 STIFTELSEN LILLESTRØM KULTURFORUM Lillestrøm Kultursenter - Høst 2017 og Vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2017 25000 29.11.2017 Bevilget 50000 STIFTELSEN LILLESTRØM KULTURFORUM Lillestrøm Kultursenter - Høst 2017 og Vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 25000 29.11.2017 Avslått 0 TANTE GERDAS SCENE Tante Gerdas Scene - 2018 Flere sjangre musikk Hedmark 2018 110000 29.11.2017 Bevilget 110000 KULTURSCENEN CAFE STIFT AS Kulturscenen Cafe Stift - Høst 2017-vår 2018 Flere sjangre musikk Oppland 2017 40000 29.11.2017 Bevilget 50000 KULTURSCENEN CAFE STIFT AS Kulturscenen Cafe Stift - Høst 2017-vår 2018 Flere sjangre musikk Oppland 2018 75000 29.11.2017 Avslått 0 KULTIVATOR AS Vågå konsertserie - 2018 Flere sjangre musikk Oppland 2018 120000 29.11.2017 Bevilget 90000 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Hilme året rundt - Vår og haust 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2018 140000 29.11.2017 Bevilget 140000 A CORDA Martin Haug Klassisk Søndag - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 80000 29.11.2017 Bevilget 80000 Monica Tomescu-Rohde Musikkens Venner Drammen - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 50967 29.11.2017 Bevilget 50000 NØTTERØY KOMMUNE Foajékonserter - høst 2017 Populærmusikk Vestfold 2017 120000 29.11.2017 Bevilget 75000 HORTEN JAZZCLUB Horten Jazz Club - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 140000 SEKKEFABRIKKEN KULTURHUS AS Sekkefabrikken Kulturhus - Kulturtilbud for barn og unge - 2018 Flere sjangre musikk Buskerud 2018 174000 29.11.2017 Bevilget 100000 RØYKEN JAZZFORUM Røyken Jazzforum - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2018 70000 29.11.2017 Bevilget 70000 JAZZ EVIDENCE Jazz Evidence - 2018 - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 200000 JAZZ EVIDENCE Jazz Evidence - 2018 - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2019 200000 29.11.2017 Bevilget 200000 SKIEN KOMMUNE Nylyd - konsertserie for ny musikk - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 120000 NY MUSIKK STAVANGER NY MUSIKK STAVANGER - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2018 210000 29.11.2017 Bevilget 210000 STIFTELSEN OTTO-HUSET Stiftelsen Otto-huset - Vår 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 120000 29.11.2017 Bevilget 70000 KUNSTHALL STAVANGER Kunsthall Live - 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 90000 SANDNES BLUESKLUBB Sandnes Bluesklubb - 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 100000 Ole Mofjell Fresh Sounds - Vinter 2017 / 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2017 30000 29.11.2017 Bevilget 30000 DØLEN KONSERTSERIE Dølen Konsertserie - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Aust-Agder 2018 70000 29.11.2017 Bevilget 70000 ARENDAL JAZZKLUBB Arendal jazzklubb - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Aust-Agder 2018 295000 29.11.2017 Bevilget 200000 STUDIO SPORNES AS Studio Spornes - 2018 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 100000 BLÅSEN KUNSTHAVN AS Minibanken - 2018 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2017 145000 29.11.2017 Bevilget 50000 MUSIKKENS VENNER GRIMSTAD Musikkens Venner Grimstad - høst 2017 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2017 40000 29.11.2017 Bevilget 40000 NY MUSIKK BERGEN Ny Musikk Bergen - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 320000 29.11.2017 Bevilget 250000 AKKS BERGEN UFLAKKS Bergen - 2018 Populærmusikk Hordaland 2018 60000 29.11.2017 Bevilget 60000 AVGARDE Avgarde - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 100000 PLAYDATE Playdate - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2018 100000 29.11.2017 Bevilget 100000 BERGEN GLOBAL MUSIC NETWORK Bergen Global Music Network - 2018 Verdensmusikk Hordaland 2018 250000 29.11.2017 Bevilget 120000 SILDAJAZZENS VENNER Lørdagsjazzen - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 50000 OSAFESTIVALEN Voss Folkemusikklubb - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2018 80000 29.11.2017 Bevilget 80000 VAKSDAL MUSIKKLUBB Vaksdal Musikklubb - Høst 2017 og Vår 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2017 6090 29.11.2017 Bevilget 20000 VAKSDAL MUSIKKLUBB Vaksdal Musikklubb - Høst 2017 og Vår 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 16020 29.11.2017 Avslått 0 BLUESLAGET LOKST UTØVE Blueslaget lokst utøve - 2017 Populærmusikk Hordaland 2017 80000 29.11.2017 Bevilget 80000 FORENINGEN EKKO Ekko klubb & konsertserie - 2018-2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 250000 FORENINGEN EKKO Ekko klubb & konsertserie - 2018-2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 350000 29.11.2017 Bevilget 250000 FORENINGEN EKKO Ekko klubb & konsertserie - 2018-2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 380000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN MUSICANORD Grieg in Bergen - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 120000 BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING (BK) Bergens Kammermusikkforening - høst 2017-vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2017 80000 29.11.2017 Bevilget 60000 SVARTLAMOEN KULTUR- OG NÆRINGSSTIFTELSE Verkstedhallen & Lobbyen - Høst 17 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2017 80000 29.11.2017 Bevilget 80000 MARIA NORSETH GARLI Konsertserien UPOP - 2018/2019 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 215000 29.11.2017 Bevilget 150000 MARIA NORSETH GARLI Konsertserien UPOP - 2018/2019 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2019 265000 29.11.2017 Bevilget 150000 STOKKØYA SJØSENTER AS Stokkøya Sjøsenter - Høst 2017 og 2018 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2017 30000 29.11.2017 Avslått 0 STOKKØYA SJØSENTER AS Stokkøya Sjøsenter - Høst 2017 og 2018 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 120000 29.11.2017 Bevilget 150000 AD LIB JAZZKLUBB Ad Lib Jazzklubb - 2018-2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2018 450000 29.11.2017 Bevilget 300000 AD LIB JAZZKLUBB Ad Lib Jazzklubb - 2018-2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 460000 29.11.2017 Bevilget 300000 BRØNNØY JAZZFORUM Brønnøy Jazzforum - 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 140000 29.11.2017 Bevilget 120000 LONGYEARBYEN BLUESKLUBB Dark Season Blues - 2017 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Svalbard 2017 300000 29.11.2017 Bevilget 250000 TROMSØ JAZZKLUBB Tromsø jazzklubb - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms 2018 350000 29.11.2017 Bevilget 330000 TROMSØ JAZZKLUBB Tromsø jazzklubb - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms 2019 375000 29.11.2017 Avslått 0 TROMSØ JAZZKLUBB Tromsø jazzklubb - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms 2020 400000 29.11.2017 Avslått 0 SALANGEN VISEKLUBB - BALUBA Salangen viseklubb 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2018 100000 29.11.2017 Bevilget 50000 ROCKEKLUBBEN I VARANGER Rockeklubben i Varanger - 2018 Populærmusikk Finnmark 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 80000 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Vadsø jazzklubb - 2018-2020 Flere sjangre musikk Finnmark 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 200000 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Vadsø jazzklubb - 2018-2020 Flere sjangre musikk Finnmark 2019 325000 29.11.2017 Avslått 0 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Vadsø jazzklubb - 2018-2020 Flere sjangre musikk Finnmark 2020 350000 29.11.2017 Avslått 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1