Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

124 søknader kom inn til fristen 2. september 2020. Åtte av søknadene ble behandlet på festivalordningen, siden disse søknaden var til festivaler som skal gjennomføres i 2021. Én av søknadene som kom inn til festivalordningen ble behandlet på arrangørordningen. Totalt 111 søknader ble behandlet på arrangørordningen denne runden.

Koronasituasjonens innvirkning på søknadene og tendenser i søknadsmaterialet

I utlysningen til søknadsfristen 03.09.2020 ble ordningen midlertidig utvidet til å inkludere flere koronarelaterte tiltak, som f.eks. tilrettelegging av publikumsområder og strømming av konserter. Det var ikke anledning til å kun søke støtte til slike tiltak, men de kunne inkluderes i en ordinær søknad om gjennomføring av et konsertprogram.

73 av søknadene redegjorde for hvordan koronasituasjonen kan/vil komme til å påvirke virksomheten i søknadsperioden. Av disse var det 25 som eksplisitt oppga tapte billettinntekter. 15 oppga at de muligens skal gjennomføre strømmede konserter. Kun en av disse redegjorde klart for en betalingsordning for de strømmede konsertene.

Det er flere tendenser som har vært og er ganske like fra søknadsfrist til søknadsfrist i 2020. Også under pandemien synes søknadsmassen å preges av mye de samme tendensene, og fortsatt er det overraskende mange søkere som ikke redegjør for smittevernstiltak for søknadsperioden. Dette trenger ikke å være så mye annet enn uttrykk for at situasjonen oppleves som svært usikker for det kommende året, og at det er vanskelig for flere aktører å gjøre noe annet enn å planlegge som normalt.

Utvalget har i ganske stor grad valgt å ikke gjøre store justeringer på grunnlag av koronasituasjonen. Det er selvfølgelig umulig å gjøre vurderinger som er helt løsrevet fra pandemien, men utvalget har i stor grad gjort innstillinger som skal bidra til en eller annen form for stabilitet for feltet. I en usikker tid er det ekstra vanskelig for søkere å redegjøre godt for en søknadsperiode, og dette er det generelt tatt hensyn til i vurderingene.

Det er ikke innvilget tilsagn for 2022 eller 2023 med begrunnelsen at dette ikke er tilrådelig i dagens situasjon. Det bør gjøres nye vurderinger av søkere til ordningen etter hvert som resultatet for 2020 og 2021 blir tydeligere. Støttebehov for 2022 og fremover vil naturlig sterkt preges av pandemien, og effekten av de særordningene som er etablert for imøtekomme utfordringene i feltet. Selv om det i dag kan være utfordrende å definere grenseoppgangene mellom arrangørstøtte musikk, kompensasjons- og stimuleringsordninger samt det så måtte være av mere lokale/kommunale tiltak, så vil effekten bli tydeligere etter hvert som vi får rapporter og nye søknader til behandling.

En annen klar vedvarende tendens gjennom 2020 har vært at antall søknader er lavere sammenlignet med 2019. Dette er også tilfelle for denne runden. Det er ca. 40 færre søknader sammenlignet med fjoråret. Tidligere har denne nedgangen blitt forklart med at stadig flere søker for lengre tidsperioder, og at det også bevilges støtte til mange av disse. I løpet av 2021 skal dette analyseres nærmere, da koronasituasjonen åpenbart vil påvirke arrangørfeltet som alle andre. Etter hvert som Kulturrådet stadig får mer og mer informasjon om avlyste, utsatte og endrede konsertprosjekter, vil det kunne gis en bedre redegjørelse for situasjonen.

Barn og unge

Søkerne til arrangørstøtte musikk som arrangerer helt eller delvis konserter rettet mot gruppen barn og unge er innenfor alle sjangerkategoriene som Kulturrådet benytter, og gir samlet et variert konserttilbud til målgruppen. Etablerte konsertserier som «Blårollinger» som har vært støttet i en årrekke, er et eksempel på en scene hvor stadig nye konstellasjoner presenteres. UFLAKKS er et prosjekt som gjennomføres i flere store byer i Norge, hvor det er ungdom som også står for booking og gjennomføring med veiledning fra AKKS.

Det har tidligere vært påpekt at det er en del «gjengangere» i tilbudet rettet mot barn og unge. Det er vanskelig å avgjøre om dette er tilfellet for denne søknadsrunden. Det er også positive tiltak for nye produksjoner, og håpet er at disse etter hvert blir å se på programmet hos søkerne til ordningen.

Det kan finnes et potensial innenfor de populærmusikalske sjangrene som er lite representert i søknadsbunken. Det er mulig at målrettet veiledningsarbeid kan bidra til flere støtteverdige søknader fra dårlig representerte arrangørmiljøer, noe Kulturrådet vil se på muligheten for i 2021.

Søknadene og bevilgninger fordelt på sjangerkategoriene:

Sjanger Antall søknader Andel av totalt antall søknader Innvilgete tilskudd Innvilgelsesprosent
Flere sjangre musikk 45 36 % 21 47 %
Jazz/improvisasjonsmusikk 22 17,60 % 16 73 %
Folkemusikk/tradisjonsmusikk 8 6,40 % 4 50 %
Verdensmusikk 3 2,40 % 3 100 %
Klassisk/samtidsmusikk 24 19,20 % 14 58 %
Populærmusikk 23 18,40 % 9 39 %

Søknadene og bevilgninger fordelt på fylker:

Fylke Antall søknader Andel av totalt antall søknader Innvilgete tilskudd Innvilgelsesprosent
Agder 6 4,50 % 3 50 %
Innlandet 8 9,00 % 6 75 %
Møre og Romsdal 3 0,00 % 0 0 %
Nordland 5 3,00 % 2 40 %
Oslo 31 22,40 % 15 48 %
Rogaland 4 4,50 % 3 75 %
Troms og Finnmark 3 4,50 % 3 100 %
Trøndelag 13 9,00 % 6 46 %
Vestfold og Telemark 11 6,00 % 4 36 %
Vestland 20 17,90 % 12 60 %
Viken 21 19,40 % 13 62 %

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 111

Søknadssum: 47 327 591

Antall tildelinger: 67

Tildelingssum: 10 223 500

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 25. - 27.11.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 15. - 16.12.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Asbjørn Olimstad Vegarheim Kulturhus - 2021-2024 Flere sjangre musikk Agder 2021 300000 27.11.2020 Avslått 0 Asbjørn Olimstad Vegarheim Kulturhus - 2021-2024 Flere sjangre musikk Agder 2022 300000 27.11.2020 Avslått 0 Asbjørn Olimstad Vegarheim Kulturhus - 2021-2024 Flere sjangre musikk Agder 2023 300000 27.11.2020 Avslått 0 VEGARHEIM KULTURHUS EVENT AS Vegarheim Kulturhus Event AS - 8-11 juli 2021 Flere sjangre musikk Agder 2021 200000 27.11.2020 Avslått 0 VEGARHEIM KULTURHUS EVENT AS Vegarheim Kulturhus Event AS - 8-11 juli 2021 Flere sjangre musikk Agder 2022 200000 27.11.2020 Avslått 0 VEGARHEIM KULTURHUS EVENT AS Vegarheim Kulturhus Event AS - 8-11 juli 2021 Flere sjangre musikk Agder 2023 200000 27.11.2020 Avslått 0 Shereen Khachik Operakafé på Rosendal Teater - vår 2021 - høst 2023 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 Shereen Khachik Operakafé på Rosendal Teater - vår 2021 - høst 2023 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2022 100000 27.11.2020 Avslått 0 Shereen Khachik Operakafé på Rosendal Teater - vår 2021 - høst 2023 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2023 110000 27.11.2020 Avslått 0 TUNE PARK DA Tune Park Sessions - Oktober 2020 Populærmusikk Vestland 2021 152000 27.11.2020 Avslått 0 INGEBRIGT DAVIK - HUSET KF Ingebrigt Davik-huset KF - september 2020 -juli 2021 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 110000 27.11.2020 Avslått 0 KORTREIST KAMMEROPERA DA Kortreist Kammeropera - Vår 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 JEG HETER KNOWLES Prohibition Club - Jazzklubb - Høst 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 50000 27.11.2020 Avslått 0 OPERAKYSTEN OperaKysten - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 50000 27.11.2020 Avslått 0 KULTURFABRIKKEN DRIFT AS Gullmåsen 2021 - januar 2021 - mai 2021 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 166000 27.11.2020 Avslått 0 AKUSTISK I EIKER Akustisk i Eiker - 2021 Populærmusikk Viken 2021 60000 27.11.2020 Avslått 0 Anne Maria Nystad Der ingen skulle tru - musikkfestival - sommar 2021 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 300000 27.11.2020 Avslått 0 Einar Moland Olsson Bergen Bonanza - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2021 180000 27.11.2020 Avslått 0 OPPLEV SØRUM AS Lyst og Mørkt på Blaker Skanse - 2021 Populærmusikk Viken 2021 600000 27.11.2020 Avslått 0 OPPLEV SØRUM AS Lyst og Mørkt på Blaker Skanse - 2021 Populærmusikk Viken 2022 600000 27.11.2020 Avslått 0 OPPLEV SØRUM AS Lyst og Mørkt på Blaker Skanse - 2021 Populærmusikk Viken 2023 600000 27.11.2020 Avslått 0 KRANTZ Krantz - 01.09.21-31.12.21 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 90000 27.11.2020 Avslått 0 KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk - 2020-2022 Flere sjangre musikk Oslo 2021 400000 27.11.2020 Avslått 0 KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk - 2020-2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 450000 27.11.2020 Avslått 0 KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk - 2020-2022 Flere sjangre musikk Oslo 2023 500000 27.11.2020 Avslått 0 HEIM KIRKELIGE FELLESRÅD Vinje menighetsråd - Vinje kirke 200 år - september 2020 - august 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 95000 27.11.2020 Avslått 0 LUCKY 13 Lucky 13 - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved fjorden - 01.06 - 01.09 Flere sjangre musikk Viken 2021 200000 27.11.2020 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved fjorden - 01.06 - 01.09 Flere sjangre musikk Viken 2022 200000 27.11.2020 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved fjorden - 01.06 - 01.09 Flere sjangre musikk Viken 2023 200000 27.11.2020 Avslått 0 TERJEB PRODUCTION TERJE BAUGERØD Konserter Ris kirke - Høst 2020 Flere sjangre musikk Viken 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 Emil Huckle-Kleve Emil Huckle-Kleve - Oktober 2020 - June 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 210000 27.11.2020 Avslått 0 OPERA TIL FOLKET Flagstad – The Opera - 14.10-20-14.11.20 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 200000 27.11.2020 Avslått 0 BRILLIANCE LIVE AS Brilliance Live - November 2020 til Mars 2021 Populærmusikk Vestland 2021 400000 27.11.2020 Avslått 0 DLD ART RESTAURERING DOROTA WANDA LESZCZYNSKA-DANEK DLD Art Restaurering - 2020-2023 Flere sjangre musikk Oslo 2021 332000 27.11.2020 Avslått 0 DLD ART RESTAURERING DOROTA WANDA LESZCZYNSKA-DANEK DLD Art Restaurering - 2020-2023 Flere sjangre musikk Oslo 2022 352000 27.11.2020 Avslått 0 DLD ART RESTAURERING DOROTA WANDA LESZCZYNSKA-DANEK DLD Art Restaurering - 2020-2023 Flere sjangre musikk Oslo 2023 352000 27.11.2020 Avslått 0 IN THE MIX STYLE LEFICURA OsloRock Konsert serie - Vår 2021 - Vår 2023 Flere sjangre musikk Oslo 2021 1167940 27.11.2020 Avslått 0 IN THE MIX STYLE LEFICURA OsloRock Konsert serie - Vår 2021 - Vår 2023 Flere sjangre musikk Oslo 2022 1167940 27.11.2020 Avslått 0 IN THE MIX STYLE LEFICURA OsloRock Konsert serie - Vår 2021 - Vår 2023 Flere sjangre musikk Oslo 2023 1167940 27.11.2020 Avslått 0 OPPLEV SØRUM AS Sørumsand Stasjon Musikkfestival - 2021 Populærmusikk Viken 2021 400000 27.11.2020 Avslått 0 OPPLEV SØRUM AS Sørumsand Stasjon Musikkfestival - 2021 Populærmusikk Viken 2022 400000 27.11.2020 Avslått 0 OPPLEV SØRUM AS Sørumsand Stasjon Musikkfestival - 2021 Populærmusikk Viken 2023 400000 27.11.2020 Avslått 0 FOYNHAVEN AS Foynhagen - Mai - September 2021 Populærmusikk Vestfold og Telemark 2021 500000 27.11.2020 Avslått 0 MARTIN ROMBERG Roseslottet konsertarena - Mai 2021 til august 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 500000 27.11.2020 Avslått 0 FLERBRUKET FlerbruketLive - 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 110000 27.11.2020 Avslått 0 OSE KAMMERSPEL Ose Kammerspel - 25.02.2021-28.02.2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 30260 27.11.2020 Avslått 0 LITTERATURGARASJEN PER ERIK BUCHANAN ANDERSEN Hæffra! - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 200000 27.11.2020 Avslått 0 Frederik Villmow Lørdagsjazz på Rådhusteatret Ski - 27.03.2020-19.06.2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 50000 27.11.2020 Avslått 0 Anniken Seglem Krogstad Jørgens JazzKafe - Høsten 2020 - ut året 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 202800 27.11.2020 Avslått 0 Anniken Seglem Krogstad Jørgens JazzKafe - Høsten 2020 - ut året 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 201300 27.11.2020 Avslått 0 Anniken Seglem Krogstad Jørgens JazzKafe - Høsten 2020 - ut året 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2023 200800 27.11.2020 Avslått 0 AMUND ANDREAS KLEPPAN Amund Kleppan - Vinter 2020 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 35000 27.11.2020 Avslått 0 AMUND ANDREAS KLEPPAN Amund Kleppan - Vinter 2020 Flere sjangre musikk Innlandet 2022 35000 27.11.2020 Avslått 0 ODDAKONSERTENE Oddakonsertene - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 200000 27.11.2020 Avslått 0 ODDAKONSERTENE Oddakonsertene - 2021 Populærmusikk Vestland 2022 150000 27.11.2020 Avslått 0 ODDAKONSERTENE Oddakonsertene - 2021 Populærmusikk Vestland 2023 200000 27.11.2020 Avslått 0 STOKKE STORBAND STOKKE STORBAND - 01.10.2020-23.10.2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 TRYKKERIET SCENE AS Trykkeriet Scene - Vår 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 244000 27.11.2020 Avslått 0 HAVRESEKKEN Havresekken - 01. - 24. desember 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2021 434040 27.11.2020 Avslått 0 TRONDHEIM STAGE AS Trondheim Stage AS - Oktober-Desember 2020 Populærmusikk Trøndelag 2021 561600 27.11.2020 Avslått 0 Walter Bent Patey BARE JAZZ - Første halvår - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 METTERASMUSSENMUSIKK RASMUSSEN Stillverk 1. - Høst 2020 Vår 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 137000 27.11.2020 Avslått 0 PARK EVENT AS Park Event AS - 09-11.04.2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 70000 27.11.2020 Avslått 0 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE OSLO VESTRE MENIGHET Oslo Vestre Frikirke - 31 oktober 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 SLOTTSFJELLFESTIVALEN AS Slottsfjellfestivalen 2021 - 2021 Populærmusikk Vestfold og Telemark 2021 500000 27.11.2020 Avslått 0 Ilmi Anna Åse Mathiesen Palm Ilmi-Åse Mathiesen - 2020-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 154000 27.11.2020 Avslått 0 KILDEN TEATER OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS Jazz i Kilden - 2020 - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2021 250000 27.11.2020 Avslått 0 MUSIKKENS VENNER GRIMSTAD Musikkens Venner Grimstad - 23.09.2020-14.11.2020 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2020 30000 27.11.2020 Bevilget 30000 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Hilme året rundt - Vår og haust 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2021 210000 27.11.2020 Bevilget 160000 TROMSØ JAZZKLUBB Tromsø jazzklubb - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2021 450000 27.11.2020 Bevilget 350000 ØSTFOLD MUSIKKRÅD Trad Session Våren 2021 - 08.01.2021 - 07.05.2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2021 99000 27.11.2020 Bevilget 99000 SANDNES BLUESKLUBB Sandnes Bluesklubb,arrangørstøtte - 2021-01-01 - 2021-12-31 Flere sjangre musikk Rogaland 2021 180000 27.11.2020 Bevilget 150000 NONFIGURATIV MUSIKK Nonfigurativ musikk - 1.1.2021-31.12.2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2021 253250 27.11.2020 Bevilget 250000 ASKER JAZZKLUBB Asker Jazzklubb - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 250000 27.11.2020 Bevilget 100000 AKKS BERGEN UFLAKKS Bergen - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 165000 27.11.2020 Bevilget 85000 KALKMØLLA KULTURSTASJON Kalkmølla Kulturstasjon - 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 400000 27.11.2020 Bevilget 150000 PAULUS OG SOFIENBERG SOKN Internasjonale orgelkonserter - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 45000 27.11.2020 Bevilget 45000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Kunsthuset Kabuso - 01.01.-01.07.2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 90000 27.11.2020 Bevilget 90000 STIFTELSEN MUSICANORD 25. Grieg in Bergen Int Festival - 12. juli - 22.august Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 200000 SKIEN KOMMUNE Nylyd 2021 - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2021 200000 27.11.2020 Bevilget 150000 SANDNES KUNST OG KULTURHUS Sandnes kunst- og kulturhus - 01.10.20 -31.12.20 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2020 50000 27.11.2020 Bevilget 50000 NEW ORLEANS WORKSHOP JAZZCLUB New Orleans Workshop Jazzclub - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 206000 27.11.2020 Bevilget 100000 NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN Nidaros domkirke og Vår Frue menighet - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2021 500000 27.11.2020 Bevilget 350000 OSLO DOMKIRKES SOKN Internasjonale orgelkonserter 2021 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 120000 27.11.2020 Bevilget 120000 VINTERFESTUKA STIFTELSE Vinterfestuka - 5. mars - 14. mars 2021 Flere sjangre musikk Nordland 2021 800000 27.11.2020 Bevilget 500000 JOSEFINE VISESCENE JOSEFINE VISESCENE - HØST 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 227000 27.11.2020 Bevilget 150000 OSLO JAZZFORUM Oslo Jazzforum - 01.01. - 31.12. 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 350000 27.11.2020 Bevilget 250000 STOKKØYA SJØSENTER AS Stokkøya Sjøsenter  - 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 165000 27.11.2020 Bevilget 150000 DANS FOR VOKSNE DNA? AND? - Dans for voksne - januar -juni 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 200000 27.11.2020 Bevilget 100000 ODAL ROCKEKLUBB Odal Rockeklubb - 2021 Populærmusikk Innlandet 2021 325000 27.11.2020 Bevilget 50000 PLAYDATE Playdate - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 200000 27.11.2020 Bevilget 150000 DAVID ARTHUR SKINNER Café Society Oslo 2021 - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 60000 27.11.2020 Bevilget 60000 LOFOTEN INTERNASJONALE KAMMERMUSIKKFEST Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 1350000 27.11.2020 Bevilget 1300000 SUB CHURCH Konserter på Sub Scene 2021 - 01.01.2021-31.12.2021 Populærmusikk Oslo 2021 500000 27.11.2020 Bevilget 150000 BÆRUM KULTURHUS Bærum Kulturhus - Konsertvirksomhet - 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 473097 27.11.2020 Bevilget 300000 NY MUSIKK BERGEN nyMusikk Bergen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 320000 27.11.2020 Bevilget 280000 BERGEN GLOBAL MUSIC NETWORK Global Beat 2021 - Januar 2021 - desember 2021 Verdensmusikk Vestland 2021 250000 27.11.2020 Bevilget 150000 OSLO SELSKAPSLOKALE AS Latin Live Music - Høst 2020 Verdensmusikk Oslo 2020 220524 27.11.2020 Bevilget 100000 HAVFERD AS Det kreative taktskiftet - 15.10.2020 - 01.05.2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 820200 27.11.2020 Bevilget 200000 FRITT FALL Fritt Fall - 01.01.2021-01.07.2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 160000 27.11.2020 Bevilget 50000 DOKKHUSET SCENE AS Utvalgte konserter Dokkhuset Scene 2021 - 01.01.21 - 31.12.21 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 650000 27.11.2020 Bevilget 550000 TRONDHEIM JAZZFORUM Trondheim Jazzforum 2021 - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 150000 GAATHAUG MORTEN Ski historiske konserter - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 100000 27.11.2020 Bevilget 80000 JUBA JUBA AS Juba Juba 2021 - 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 300000 NY MUSIKK STAVANGER nyMusikk Stavanger - 01.01.2021-31.12.2021 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2021 268000 27.11.2020 Bevilget 250000 VÅGÅ KONSERTSERIE Vågå konsertserie - 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 120000 27.11.2020 Bevilget 120000 BRØNNØY JAZZFORUM Brønnøy Jazzforum - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2021 160000 27.11.2020 Bevilget 120000 AVGARDE Avgarde - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 150000 27.11.2020 Bevilget 150000 RØYKEN JAZZFORUM Røyken jazzforum - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 90000 27.11.2020 Bevilget 70000 DRAMMEN JAZZFORUM Drammen Jazzforum  - Høst 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2020 99000 27.11.2020 Bevilget 60000 MALAKOFF ROCKFESTIVAL Gymmen Scene og Studio - Vinterhalvåret 2020-2021 Populærmusikk Vestland 2021 150000 27.11.2020 Bevilget 100000 PØKK - KONSERTSERIE FOR IMPROVISERT MUSIKK PØKK-konsertserie for improvisert musikk - Vår 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2021 90000 27.11.2020 Bevilget 50000 AD FONTES - AKADEMI FOR MUSIKK OG LITURGI Ad Fontes - 10. februar - 10.november Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 250000 TOLLEF ØSTVANG Konsertserien UTPOST - 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 90000 27.11.2020 Bevilget 75000 TRÆNAFESTIVALEN Trænafestivalen - Juli 2021 Flere sjangre musikk Nordland 2021 400000 27.11.2020 Bevilget 400000 JANNE HÄGER ERAKER Salongen - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 70000 27.11.2020 Bevilget 70000 FORENINGEN EKKO Ekko konsertserie 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 400000 27.11.2020 Bevilget 300000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Bodø Internasjonale Orgelfestival 2021 - 2021 Flere sjangre musikk Nordland 2021 350000 27.11.2020 Bevilget 300000 VINGER SOKN Klang under kuppelen - 01.01.21-30.05.21 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 45000 27.11.2020 Bevilget 45000 FJØSAKADEMIET LINDSAY WINFIELD-CHISLETT Fjøsakademiet - Vår 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 110000 27.11.2020 Bevilget 30000 KALOTTSPEL Kalottspel - 01.01.2021-31.12.2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms og Finnmark 2021 180000 27.11.2020 Bevilget 120000 ØSTERÅS SOKN ORGELfest i Østerås kirke - 2020-2021 Flere sjangre musikk Viken 2020 9500 27.11.2020 Bevilget 9500 ØSTERÅS SOKN ORGELfest i Østerås kirke - 2020-2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 51000 27.11.2020 Bevilget 27500 KONSERTFORENINGA Blårollinger - 07.09.2020 - 31.12.2021 Flere sjangre musikk Oslo 2020 112000 27.11.2020 Bevilget 87500 KONSERTFORENINGA Blårollinger - 07.09.2020 - 31.12.2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 250000 27.11.2020 Bevilget 175000 FRYD SCENE Fryd scene vårprogram 2021 - 1. januar - 1. mai Flere sjangre musikk Viken 2021 87000 27.11.2020 Bevilget 75000 UR-PRODUKSJONER AS Musikk nå! Munch Museet - 1.1.2021 - 3.12 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 305000 27.11.2020 Bevilget 200000 IEJMESTALLEDH - TRONDHEIM INTERNASJONALE URFOLKSFESTIVAL Oppstart Ïejmestallebe - vår 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2021 186500 27.11.2020 Bevilget 100000 LILLESAND ROCKEKLUBB Lillesand Rockeklubb - oktober 2020 - juni 2021 Populærmusikk Agder 2021 57900 27.11.2020 Bevilget 30000 MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE MiSKs konsertserie våren 2021 - Vår 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2021 250000 27.11.2020 Bevilget 160000 PERFECT SOUNDS FOREVER DA Perfect Sounds Forever konsertserie 2021 - 2021 Populærmusikk Møre og Romsdal 2021 400000 27.11.2020 Bevilget 250000 SALSANOR SalsaNors konsertvirksomhet 2021 - 01.01.21-31.12.21 Verdensmusikk Oslo 2021 242000 27.11.2020 Bevilget 175000 BERGEN JAZZFORUM Bergen Jazzforum - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 800000 27.11.2020 Bevilget 600000 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Vadsø Jazzklubb - 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 530000 27.11.2020 Bevilget 375000 VEFSN UNGE STRYKERE Kulturhusserien klassisk scéne - 01.01.2021 - 31.12.2021 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2021 350000 27.11.2020 Bevilget 250000 JAKUPSCENA Jakupscena - Januar 2021-desember 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2021 200000 27.11.2020 Bevilget 80000 Ole Jørgen Gautesen Furdal Fartein Valen satellittkonsertar - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2020 30000 27.11.2020 Bevilget 30000 Ole Jørgen Gautesen Furdal Fartein Valen satellittkonsertar - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 200000 27.11.2020 Bevilget 100000 LILLESTRØM SOKN Konsertserie høst 2020 i Lillestrøm krk - 01.10.20 - 22.12.20 Flere sjangre musikk Viken 2020 30000 27.11.2020 Bevilget 20000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Gamlebyen Kulturhus - 15.09 - 31.12.2020 Populærmusikk Viken 2020 250000 27.11.2020 Bevilget 120000 AHR ANDREAS HOEM RØYSUM Improverk - Vår 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 70000 27.11.2020 Bevilget 70000 BLÅ KORS KRISTIANSAND Studio B - 01.01.2021 - 31.12.2021 Flere sjangre musikk Agder 2021 160000 27.11.2020 Bevilget 100000 STIFTELSEN STUDENTKROA I BØ Kroa i Bø - 50ÅR - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 80000